Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Хворий, робітник птахофабрики, звернувся до лікаря зі скаргами на запалення верхніх дихальних шляхів, підви-щену температуру тіла, загальну слабість. Під часРентгенологічного обстеження у хворого була виявлена крайова бронхопневмонія. Кашель, ядуха, біль у грудній клітці відсутні. Лікар поставив пацієнту діагноз “орні-тоз”, госпіталізував хворого і призначив для лікування антибіотик. Який антибіотик призначив лікар?

А. Препарат тетрациклінового ряду.

В. Пеніцилін.

С. Левоміцетин.

D. Стрептоміцин.

Е. Олеандоміцин.

Який препарат застосує педіатр для закапування очей новонародженим для профілактики кон’юнктивіту, який спричиняє Chlamуdia trachomatis?

А. Препарат тетрациклінового ряду.

В. Сульфаніламід.

С. Препарат пеніцилінового ряду.

D. Препарат зі сполук срібла.

Е. Стрептоміцин.

Назвіть основну особливість структури мікоплазм, яка відрізняє їх від рикетсій, хламідій та інших бактерій і виявляється при мікроскопічному дослідженні.

А. Відсутність клітинної стінки та наявність тришарової цитоплазматичної мембрани.

В. Наявність ДНК та РНК.

С. Поліморфізм.

D. Нерухливість.

Е. Відсутність спор.

Який вид бактерії є облігатним внутрішньоклітинним паразитом?

А. Chlamydia trachomatis.

В. Escherichia colі.

С. Mycoplasma pneumoniae.

D. Neisseria gonorrhoeae.

Е. Bacillus anthracis.

Для серологічного підтвердження у хворого діагнозу “орнітоз” бактеріолог поставив реакцію зв’язування комплементу. Внаслідок несправності апарата сиро-ватка крові хворого була недостатньо прогріта і тому у сироватці крові не відбулося інактивування компле-менту. Результат реакції – негативний (гемоліз еритро-цитів). Чому отриманий результат бактеріологу необ-хідно розглядати як недостовірний?

А. Комплемент сироватки крові пацієнта спричинив гемоліз.

В. Внаслідок дії комплементу у сироватці крові пацієнта відбулось зниження титру антитіл.

С. Комплемент сироватки крові пацієнта заблокував антиген.

D. Комплемент сироватки крові пацієнта заблокував реакцію.

Е. Не відбулося зв’язування комплементу.

У колонії посиленого режиму епідеміолог зареєстрував спалах вогнищевої пневмонії. За клінічними ознаками лікар поставив хворим попередній діагноз “міко-плазмоз”. За допомогою якої реакції бактеріолог підтер-дить діагноз?

А. Реакції інгібування росту.

В. РГГА (реакції гальмування гемаглютинації).

С. РА.

D. РП.

Е. РГА (реакції гемаглютинації).

У хворого бактеріолог діагностував урогенітальний хла-мідіоз. Антибактеріальні препарати якої групи Ви при-значите хворому для лікування?

А. Макроліди.

В. Сульфаніламіди.

С. Цефалоспорини.

D. Фторхінолони.

Е. Аміноглікозиди.

При мікроскопії мазка з піхви бактеріолог виявив клі-тини з цитоплазматичними включеннями. Лікар по-ставив хворій попередній діагноз “хламідіоз”. Яке серо-логічне дослідження застосує бактеріолог для під-твердження діагнозу?

А. Імуноферментний аналіз.

В. Реакцію преципітації.

С. Реакцію Відаля.

D. Реакцію оберненої непрямої гемаглютинації.

Е. Реакцію аглютинації.

Під час дослідження крові хворого з запаленням легень бактеріолог підтвердив попередній діагноз “орнітоз”. Хто частіше є джерелом інфекції?

А. Птахи.

В. Хвора людина.

С. Гризуни.

D. Кліщі.

Е. Собаки.

У хворого бактеріолог діагностував пневмонію міко-плазменної етіології. Які антибіотики за механізмом дії лікар не буде призначати хворому для лікування?

А. Антибіотики, які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки.

В. Антибіотики, які порушують проникність цитоплазма-тичної мембрани.

С. Антибіотики, які порушують біосинтез білка.

D. Антибіотики, які порушують синтез нуклеїнових кислот.

Е. Антибіотики, які порушують процеси окислювального фосфорилювання.

У 30-річного чоловіка лікар діагностував уретрит, потім інфекція поширилася на передміхурову залозу. Під час мікробіологічної діагностики захворювання бакте-ріолог вивчив культуральні властивості бактерії. Колонії бактерій виросли тільки на живильному середо-вищі з додаванням 10% сечі. Який мікроорганізм найімо-вірніше спричинив захворювання?

А. Мікоплазма.

В. Нейсерія.

С. Хламідія.

D. Гарднерела.

Е. Стафілокок.

Хворий на уретрит декілька тижнів самостійно ліку-вався, застосовуючи антибіотики пеніцилінового ряду, але лікування не покращило його стан. Бактеріолог застосував бактеріологічне дослідження матеріалу і з’ясував, що джерелом інфекції є мікоплазма. Чому пре-парати, якими лікувався пацієнт, були неефективними?


Просмотров 1289

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!