Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії та повністю вилікувався. Через деякий час лікар знову виявив твердий шанкр на статевому органі пацієнта. Назвіть форму інфекціїА. Реінфекція.

В. Вторинна інфекція.

С. Ускладнення.

D. Рецидив.

Е. Суперінфекція.

Бактеріолог приготував мікропрепарати з висипу на шкірі хворого, везикул, пунктату реґіонарних лімфа-тичних вузлів і пофарбував мікропрепарати за методом Романовського-Гімзи. При бактеріоскопії бактеріолог виявив блідо-рожеві мікроорганізми з 8-14 рівномірними прямолінійно розміщеними дрібними завитками, а при мікроскопії у темному полі зору – рухливі мікро-організми. У мікропрепараті бактеріолог виявив також цисти. Назвіть вид збудника, якого виявив бактеріолог у досліджуваному матеріалі?

А. Treponema pallidum.

В. Treponema macrodentium.

С. Treponema refringens.

D. Treponema oralе.

Е. Treponema denticola.

У лікарню госпіталізували хворого, якому необхідно провести серологічне дослідження сироватки крові для діагностики сифілісу. Які інгредієнти необхідні для постановки реакції зв’язування комплементу?

А. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, фізіологічний розчин, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

В. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), діагностикум, фізіологічний розчин, еритроцити бара-на, комплемент, гемолітична сироватка.

С. Сироватка крові хворого (нативна), антиген, фізіоло-гічний розчин, еритроцити барана, гемолітична сиро-ватка, комплемент.

D. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, дистильована вода, еритроцити барана, комплемент, гемолітична сироватка.

Е. Сироватка крові хворого (прогріта при t = 56-60 °С), антиген, фізіологічний розчин, курячі еритроцити, комплемент, гемолітична сироватка.

Лікар поставив хворому попередній діагноз “епідемічний поворотний тиф” і для лабораторного підтвердження діагнозу призначив мікроскопічне дослідження мате-ріалу. У якому матеріалі бактеріолог зможе виявити збудника захворювання?

А. У крові.

В. У носоглотковому змиві.

С. У сечі.

D. У харкотинні.

Е. У випорожненнях.

У двох шахтарів-гірників, які були госпіталізовані влітку до інфекційного відділення з високою темпе-ратурою (39 °С) та клінічними симптомами захво-рювання, схожими на грип, при мікроскопії нативних мікропрепаратів у темному полі зору бактеріолог виявив звивисті рухливі мікроорганізми із загнутими потовщеними кінцями. Завитки щільно лягали один до одного. Бактерії мали обертальні та поступальні рухи, S- та C-подібну форму. Яка звивиста форма бактерії має таку морфологію?

А. Лептоспіра.

В. Фузобактерія.

С. Борелія.

D. Спірохета.

Е. Трепонема.

У померлого від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічним висипом на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю, патолого-анатом при гістологічному дослідженні тканини нирки, яка була забарвлена за методом Романовського-Гімзи, виявив звивисті бактерії, які мали С- та S-подібну форму. Яку бактерію виявив лікар?

А. Лептоспіру.

В. Борелію.

С. Кампілобактерію.

D. Спірилу.

Е. Трепонему.

Під час дослідження сироватки крові вагітної з 8-мі-сячною вагітністю лікар виявив позитивну реакцію Вассермáна. Як довести достовірність серологічного дослідження на сифіліс?

А. Провести повторне 2-кратне серологічне дослідження через 10-15 днів.

В. Провести повторне серологічне дослідження відразу після отримання результату.

С. Провести повторне серологічне дослідження після профілактичного лікування.

D. Поставити реакцію Кана.

Е. Поставити реакцію Сакса-Вітебські.

Під час обстеження лікар у вагітної взяв кров з вени для постановки реакції Вассермана. Реакція виявилася позитивною. Позашлюбні статеві стосунки вагітна та її чоловік заперечують. Яке дослідження лікар повинен призначити для підтвердження чи спростування діагнозу “сифіліс”?

А. Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

В. Мікроскопію мікропрепарату з уретри.

С. Повторити реакцію Вассермана.

D. Осадові реакції.

Е. Реакцію зв’язування комплементу.

Для серологічної діагностики сифілісу з використанням реакції Вассермана лікар підготував такі реактиви: неспецифічний кардіоліпіновий антиген (спиртовий екстракт ліпідів з серцевого м’яза бика), специфічний ультраозвучений трепонемний антиген, гемолітичну систему, ізотонічний розчин хлориду натрію та сироватку для дослідження. Який ще компонент необхідний для постановки цієї реакції?

А. Комплемент.

В. Живі трепонеми.

С. Еритроцити барана.

D. Діагностична преципітуюча сироватка.

Е. Антиглобулінова сироватка.

561. У хворого реакція Вассермана позитивна (++++). Для діагностики якого захворювання використовують цю реакцію?

А. Сифілісу.

В. Бруцельозу.

С. Туберкульозу.

D. Поліомієліту.

Е. Грипу.

Поворотний тиф, який викликається Borrelia caucasica спостерігається лише на певній території, де поши-рений переносник – кліщ роду Alectorobius. Як нази-вається така форма інфекції?

А. Ендемічна.

В. Реінфекція.

С. Суперінфекція.

D. Вторинна.

Е. Мікст-інфекція.

Через 7 діб після виконання робіт щодо очищення водоймища хворий звернувся до лікаря зі скаргами на високу температуру, загальну слабість, сильний головний біль, болі у м’язах та гіперемію обличчя. При темнопольній мікроскопії мікропрепарату “надавлена” крапля, приготовленого з крові пацієнта, лікар виявив тонкі звивисті мікроорганізми S- та C-подібної форми. Який вид бактерії спричинив захворювання?

А. Leptospira interrogans.

В. Treponema pallidum.

С. Salmonella enteriса.

D. Staphylococcus aureus.

Е. Clostridium tetani.

В інфекційне відділення лікар госпіталізував хворого, який скаржився на сильний головний біль, болі у м’язах, підвищену температуру тіла, загальну слабість, жовтяницю. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз “лептоспіроз”. Який метод дослідження дозволить як найшвидше підтвердити діагноз?

А. Біологічний.

В. Бактеріологічний.

С. Шкірно-алергічна проба.

D. Серологічний.

Е. Бактеріоскопічний (фарбування мікропрепарату за методом Грама).

Для серодіагностики сифілісу невелику кількість сироватки хворого лікар додав до культури живих трепонем та комплементу за умов анаеробіозу, а потім приготував препарат “надавлена крапля”. Для обліку реакції застосував темнопольну мікроскопію мікро-препарату. Яку серологічну реакцію застосував лікар для діагностики сифілісу?

А. Реакцію іммобілізації блідих трепонем.

В. Реакцію Вассермана.

С. Осадову реакцію Кана.

D. Реакцію імунофлуоресценції.

Е. Реакцію нейтралізації.

У хворого лікар зареєстрував періодичні повтори гарячки. Кров хворого бактеріолог підшкірно ввів морській свинці. Через 5 днів у крові тварини, яка захворіла, лікар виявив інтенсивно пофарбовані за методом Романовського-Гімзи спірохети з 6-8 нерівно-мірними завитками. Збудника якого захворювання виявив бактеріолог?

А. Ендемічного поворотного тифу.

В. Лептоспірозу.

С. Сифілісу.

D. Епідемічного поворотного тифу.

Е. Хвороби Содоку.

Кров хворого з попереднім діагнозом “лептоспіроз” бактеріолог посіяв у середовище Фервóрта-Вóльфа. Посів інкубували у термостаті протягом тижня, але бактеріолог не зареєстрував помутніння середовища. Якими повинні бути подальші дії бактеріолога?


Просмотров 1179

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!