Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 А. Реакція імунофлуоресценціїВ. Реакція зв’язування комплементу.

С. Реакція преципітації в гелі.

D. Виділення чистої культури.

Е. Біопроба на мишах.

В інфекційну лікарню госпіталізували лікаря-ветеринара з підозрою на бруцельоз. На підставі якого серологічного дослідження бактеріолог підтвердить або спростує ді-агноз?

А. Реакції аглютинації Райта.

В. Реакції аглютинації Відаля.

С. Реакції термокільцепреципітації за Аскóлі.

D. Реакції аглютинації Вейгля.

Е. Реакції Вассермана.

Мисливець був госпіталізований в інфекційну лікарню на 5-ту добу захворювання. Яке дослідження лікар повинен призначити пацієнту для експрес-діагностики “туляремії”?

А. Алергічну пробу.

В. РА.

С. РНГА.

D. РЗК.

Е. РІФ.

Які дослідження лікар призначив хворому чабану для підтвердження діагнозу “бруцельоз”?

А. Серологічні (реакцію Рáйта та Хáддльсона).

В. Виділення збудника з крові.

С. Виділення збудника з сечі.

D. Виділення збудника з випорожнень.

Е. Виділення збудника зі спинномозкової рідини.

489. При плановому обстеженні доярок їм була зроблена шкірно-алергічна проба Бюрнé. Який препарат лікар використав як алерген для перевірки пацієнтів на гіпер-чутливість?

А. Бруцелін.

В. Туберкулін.

С. Альт-туберкулін.

D. Тулярин.

Е. Антраксин.

Чисту культуру збудника чуми бактеріолог посіяв “газоном” на живильне середовище у чашці Петрі. Після культивування посіву на живильному середовищі з’явилися ділянки округлої форми діаметром 1-1,5 мм, на яких був відсутній ріст культури. Як Ви можете пояснити отриманий результат?

А. Наявністю у культурі бактеріофагу.

В. Недостатньою кількістю матеріалу для посіву.

С. Неякісним живильним середовищем.

D. Недостатньою кількістю вітамінів у живильному середовищі.

Е. “Старінням” культури.

Хворому, який був госпіталізований до інфекційної лікар-ні з попереднім діагнозом “бруцельоз”, для підтер-дження діагнозу лікар призначив найбільш поширений метод лабораторної діагностики цього захворювання. Який це метод діагностики?

А. Серологічний (реакція аглютинації Рáйта).

В. Серологічний (реакція аглютинації Хáддльсона на склі).

С. Серологічний (реакція пасивної гемаглютинації).

D. Експрес-метод (реакція імунофлуоресценції).

Е. Серологічний (реакція Кумбса для виявлення неповних антитіл).

При діагностиці чуми достовірність бактеріологічного дослідження можна підвищити за допомогою реакції імунофлуоресценції. Охарактеризуйте результати мікроскопії, які отримав бактеріолог, працюючи з дослі-джуваним матеріалом.

А. Дрібні палички овоїдної форми з яскраво-зеленим світінням.

В. Дрібні бактерії рожевого кольору кокоподібної форми.

С. Великі палички з обрубленими кінцями фіолетового кольору.

D. Дрібні палички з закругленими кінцями рожевого кольору.

Е. Дещо зігнуті червоні палички, які розміщені під кутом.

Ветеринар, який працює на тваринницькій фермі, звернувся до лікаря зі скаргами на біль у суглобах, га-рячку, нежить, пітливість уночі. Пацієнт хворіє близь-ко місяця. Лікар запідозрив у пацієнта “бруцельоз”. У селищі є районна лікарня, але в ній немає лабораторії для діагностики особливо небезпечних інфекцій. Який матеріал від хворого необхідно дослідити у мікро-біологічній лабораторії?

А. Сироватку крові.

В. Спинномозкову рідину.

С. Блювотні маси.

D. Сечу.

Е. Випорожнення.

У хворого на бруцельоз бактеріолог виявив позитивну шкірно-алергічну пробу Бюрнé. Який фактор імунної системи пацієнта мав вирішальну роль у розвитку за-пальної реакції в місці введення бруцеліну?

А. Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

В. IgA.

С. IgE.

D. IgG.

Е. IgD.

У лабораторію надійшов матеріал (витяжка з сировини від тварин) з району, де епідеміолог зареєстрував випадки захворювання тварин на сибірку. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати бактеріологу для виявлення у досліджуваному матеріалі антигенів збудника сибірки?

А. Реакцію термокільцепреципітації за Аскóлі.

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію непрямої гемаглютинації.

D. Радіоімунний аналіз.

Е. Реакцію преципітації в агарі.

*496. Тридцятирічний хворий звернувся до лікаря з приводу утворення на обличчі карбункулу. Результати огляду карбункулу: нещільний, без болю, характеризується набряком підшкірної клітковини, у центрі карбункулу –

Чорний струп, по периферії – везикулярна висипка. При бактеріологічному дослідженні матеріалу бактеріолог виявив нерухливі стрептобацили, які синтезували макрокапсулу. Який вид бактерії є збудником цього захворювання?

А. Bacillus anthracis.

В. Staptylococcus aureus.

С. Bacillus anthracoides.

D. Bacillus subtilis.

Е. Bacillus megaterium.

У міську інфекційну лікарню госпіталізували пацієнта з симптомами, на підставі яких лікар хворому поставив діагноз “туляремія”. Який метод дослідження застосує бактеріолог для ранньої діагностики захворювання?

А. Шкірно-алергічну пробу.

В. Біологічний.

С. Серологічний (реакцію аглютинації).

D. Бактеріологічний (виділення чистої культури).

Е. Мікроскопічний.

Мікробіологічна лабораторія отримала завдання підготуватися до дослідження матеріалу, оскільки виникла підозра, що матеріал інфікований спорами збудника сибірки. Який діагностичний препарат необхідно мати для виявлення цього збудника?

А.Люмінесцентну протисибіркову сироватку.

В. Протисибірковий імуноглобулін.

С. Стандартний сибірковий антиген.

D. Ензиммічений імуноглобулін.

Е. Моноклональні антитіла проти збудника сибірки.

У лабораторії для експертизи шкіри тварин бактеріолог застосував реакцію термокільце-преципітації за Аскóлі. Під час обліку реакції (через декілька хвилин) після поєднання імунної сироватки з екстрактом шкіри утворилося білувате кільце. Про що свідчить отриманий результат?

А. Про наявність токсину анаеробної інфекції.

В. Про наявність збудника бруцельозу.

С. Про наявність поверхневого антигену ешерихій.

D. Про наявність антигену вірулентності сальмонел.Просмотров 904

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!