Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 А. Mycobacterium tuberculosisВ. Staphylococcus aureus.

С. Streptococcus pneumoniae.

D. Streptococcus viridans.

Е. Klebsiella pneumoniae.

Під час бактеріоскопії мікропрепаратів з харкотиння хворого після культивування у цитратній крові, бактеріолог виявив мікроколонії, які були розміщені у вигляді “дівочої коси, джгутів”. Назвіть метод діагностики туберкульозу.

А. Метод мікрокультур Прайса.

В. Метод Школьникової.

С. Метод бляшок.

D. Метод серійних розведень.

Е. Метод Кокса.

Під час мікроскопії мікропрепарату з матеріалу від хворого з попереднім діагнозом “лепра” бактеріолог виявив у клітинах палички яскраво-червоного кольору, які були розміщені паралельними рядами і нагадували “пачки сигар”. Який метод фарбування застосував бактеріолог?

А. Метод Циля-Нільсена.

В. Метод Грама.

С. Метод Леффлера.

D. Метод Найссера.

Е. Метод Романовського-Гімзи.

Який препарат для етіотропного лікування Ви призначите хворому на туберкульоз легень?

А. Ізоніазид.

В. Пеніцилін.

С. Еритроміцин.

D. Тетрациклін

Е. Левоміцетин.

У хворого тривалий кашель з харкотинням, яке містить щільні гнійні грудочки. Під час бакте-ріоскопічного дослідження мікропрепаратів, пофарбо-ваних за методом Циля-Нільсена, бактеріолог виявив скупчення коків синього кольору та тонкі зігнуті палички червоного кольору. Який мікроорганізм є причиною захворювання?

А. Mycobacterium tuberculosis.

В. Actinomyces bovis.

С. Staphylococcus aureus.

D. Escherichia coli.

Е. Corynebacterium diphtheriae.

З якою метою у школі першокласникам була зроблена проба Манту з туберкуліном?

А. Для відбору школярів, які підлягають ревакцинації вакциною BCG.

В. Для щеплення проти туберкульозу з профілактичною метою.

С. Для визначення напруженості імунітету до збудника дифтерії.

D. Для визначення ступеня алергізації організму до рикетсій.

Е. Для виявлення хворих на паротит.

У 1874 році Герхард Хансен описав збудник тяжкого інфекційного хронічного захворювання, яке спостерігається тільки серед людей, з довготривалим інкубаційним періодом та утворенням інфільтратів – лепром. До якого родy належить збудник цієї хвороби?

А. Mycobacterium.

В. Corynebacterium.

С. Enterobacter.

D. Actinomyces.

Е. Rickettsia.

Ґрунт є несприятливим середовищем для більшості патогенних видів бактерій, вірусів, грибів та найпрос-тіших. Проте як шлях передачі деяких збудників інфекційних захворювань ґрунт відіграє важливу роль. Які мікроорганізми можуть найдовше зберігатися у ґрунті?

А. Мікобактерії туберкульозу.

В. Збудник чуми.

С. Збудники холери.

D. Збудник туляремії.

Е. Шигели.

З харкотиння хворого з попереднім діагнозом “туберкульоз” бактеріолог приготував мікропрепарат та пофарбував його за методом Циля-Нільсена. Які властивості збудника вивчив бактеріолог?

А. Особливості морфології та тинкторіальні властивості.

В. Культуральні та ферментативні.

С. Патогенність та вірулентність.

D. Біологічні та антигенні.

Е. Токсигенність та імуногенність.

Під час фарбування мікропрепарату, приготовленого з харкотиння хворого, бактеріолог використав такі барвники та реактиви: розчин фуксину Цúля, розчин метиленового синього, 5% розчин сульфатної кислоти. Який метод фарбування застосував бактеріолог?

А. Метод Циля-Нільсена.

В. Метод Буррі-Гінса.

С. Метод Грама.

D. Метод Пєшкова.

Е. Метод Нáйссера.

У бактеріологічну лабораторію лікар направив харкотиння хворого на туберкульоз. Для виявлення при бактеріоскопії у мікропрепараті з харкотиння збудника туберкульозу необхідно застосувати один з методів збагачення харкотиння, який передбачає обробку харкотиння розчином натрію гідроксидом. Як називається цей метод збагачення?

А. Гомогенізація.

В. Інактивація.

С. Флотація.

D. Фільтрація.

Е. Знешкодження.

463. Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планове масове щеплення новонароджених (на 5-7-му добу життя) проти туберкульозу. Яку пробу застосує лікар для контролю ефективності щеплення дитини проти туберкульозу?

А. Туберкулінову пробу Манту.

В. Пробу Шика.

С. Реакція Сáкса-Вітебські[22].

D. Алергічну пробу.

Е. Пробу Діка.

Після щеплення немовляти вакциною BCG імунітет до туберкульозу у дитини зберігається доти, поки в орга-нізмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як нази-вається такий вид імунітету?

А. Типоспецифічний.

В. Гуморальний.

С. Нестерильний.

D. Уроджений.

Е. Перехресний.

Після туберкулінової проби (проби Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаметром 10 мм. Який механізм гіперчутли-вості покладено в основу розвитку виявлених змін?

А. Анафілаксія.Просмотров 515

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!