Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 А. Тоненькі бактерії червоного кольору на блакитному фоніВ. Мікроорганізм з ядром рубіново-червоного кольору та блакитною цитоплазмою.

С. Бактерії червоного кольору на білому фоні.

D. Паличкоподібні мікроорганізми фіолетового кольору у вигляді ланцюжків.

Е. Паличкоподібні мікроорганізми червоного кольору на зеленому фоні.

Хворому на туберкульоз, в анамнезі якого відкрита легенева форма захворювання, для виявлення збудника

Бактеріолог провів мікроскопічне дослідження харкотиння. Який метод фарбування застосував бактеріолог?

А. Метод Грама (модифікація за Синьовим).

В. Метод Буррі-Гінса.

С. Метод Романовського-Гімзи.

D. Метод Циля-Нільсена.

Е. Метод Найссера.

З центрифугату порції сечі, отриманої від хворого з підозрою на туберкульоз нирок, бактеріолог приготував препарат для мікроскопії. Який метод фарбування за-стосує бактеріолог для виявлення збудника?

А. Метод Буррі-Гінса.

В. Метод Циля-Нільсена.

С. Метод Грама.

D. Метод Леффлера.

Е. Метод Найссера.

Мікропрепарати з харкотиння бактеріолог пофарбував за методом Циля-Нільсена і виявив поодинці розміщені палички яскраво-червоного кольору. Бактерії були ре-зистентними до дії кислот. При експрес-діагностиці патологічного матеріалу, при дослідженні результатів мікрокультур бактеріолог виявив бактерії, які були розміщені у вигляді “джгута”. На живильних середовищах збуднику був притаманний повільний ріст (перші ознаки культивування бактерій з’явилися на 10-15-ту добу). Спор та капсул бактерія не утворює. Якому виду бактерій притаманні ці властивості?

А. Yersinia pseudotuberculosis.

В. Mycobacterium tuberculosis.

С. Histoplasma duboisii.

D. Klebsiella rhinoscleromatis.

Е. Coxiella burnetii.

Бактеріолог не виявив мікобактерій у мікропрепараті, який був приготовлений з харкотиння хворого на туберкульоз. Яке дослідження підвищить імовірність виявлення збудника у харкотинні при бактеріоскопії?

А. Метод збагачення досліджуваного матеріалу (центри-фугування, флотація).

В. Біологічний метод.

С. Посів матеріалу у збагачувальне середовище.

D. Імуноферментний аналіз.

Е. Серологічний метод.

Бактеріолог не виявив мікобактерій у мікропрепараті, який був приготовлений з харкотиння хворого на тубер-кульоз. Яке дослідження підвищить імовірність вияв-лення збудника у харкотинні?

А. Гомогенізація та флотація.

В. Методи Прайса та Школьникової.

С. Темнопольна мікроскопія.

D. Мікроскопія мікропрепаратів, пофарбованих за мето-дом Циля-Нільсена.

Е. Мікроскопія нативних препаратів.

Дворічна дитина, починаючи з двомісячного віку, страждає на часті бактеріальні інфекції. Алергічна реакція на туберкулін (реакція гіперчутливості ІV типу) позитивна. Який дефект імунної системи можна запідозрити у дитини?

А. Уроджений Т-клітинний імунодефіцит.

В. Набутий імунодефіцит.

С. Уроджений В-клітинний імунодефіцит.

D. Уроджений дефект Т-супресорів.

Е. Уроджений комбінований (тотальний) імунодефіцит.

Після медичного обстеження першокласників їм було зроблено пробу Манту. У 15 учнів з 35 проба виявилася позитивною. Які специфічні чинники зумовили пози-тивну реакцію?

А. Антитіла.

В. Лейкоцити.

С. Еритроцити.

D. Т-лімфоцити.

Е. В-лімфоцити.

450. Хлопчик на 5-ту добу життя отримав планове щеплення вакциною BCG. У 7-річному віці лікар призначив дитині ревакцинацію. Результат якого дослі-дження був підставою для такого рішення лікаря?

А. Шкірно-алергічної проби.

В. Визначення титру протитуберкульозних антитіл.

С. Медико-генетичного дослідження.

D. Бактеріоскопії харкотиння.

Е. Рентгеноскопії легень.

Сорокарічний чоловік страждає на хронічну інфекцію нирок. Під час дослідження осаду сечі хворого лікар виявив кислоторезистентні бактерії, які мали вигляд тонких злегка зігнутих паличок. На універсальних середовищах бактерії не ростуть, на картопляно-гліцериновому середовищі через декілька тижнів бактерії утворили сухі зморшкуваті колонії з жовтувато-рожевим пігментом. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

А. Мікобактерії.

В. Мікоплазми.

С. Хламідії.

D. Трихомонади.

Е. Гарднерели.

Бактеріолог наніс декілька крапель 1% карболового фуксину Циля на вкритий фільтрувальним папером мікропрепарат з харкотиння хворого і підігрів препарат до появи парів. Процедуру повторив тричі. Потім зняв папір, занурив мікропрепарат у стакан з 5% суль-фатною кислотою, промив водою і пофарбував синькою Леффлера. Для виявлення якого виду бактерій бакте-ріолог застосував цей метод фарбування?Просмотров 631

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!