Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Після медичного обстеження учнів першого класу їм було зроблено пробу Манту. У 15 учнів з 35 проба вияви-лася негативною. Яке рішення прийняв лікар?А. Дітям з негативною пробою Манту зробити щеплення вакциною BCG.

В. Дітям з негативною пробою Манту ввести антитоксич-ну сироватку.

С. Дітям з негативною пробою Манту ввести антирабічну вакцину.

D. Усім дітям повторно зробити пробу Манту.

Е. Дослідити сироватку крові усіх дітей.

Річній дитині, у якої фтизіатр запідозрив активний туберкульозний процес, зробили діагностичну пробу Манту. Через 30 хвилин після зробленої проби лікар у дитини на місці ін’єкції відмітив незначну гіперемію шкіри, а через 24 години гіперемія на шкірі зникла. Про що свідчить результат реакції?

А. Реакція негативна.

В. Про наявність імунітету після щеплення.

С. Про активний туберкульозний процес.

D. Про прихований туберкульозний процес.

Е. Реакція позитивна.

У 6-річної дитини фтизіатр запідозрив активний ту-беркульозний процес і призначив діагностичну пробу Манту. Який імунобіологічний препарат застосував лікар для проби Манту?

А. Туберкулін.

В. Вакцину BCG.

С. Вакцину АКДП.

D. Тулярин.

Е. Вакцину АДП.

Як можна з’ясувати наявність у Mycobacterium tuberculosis корд-фактора?

А. Спостерігаючи ріст бактерій у мікрокультурі у вигляді джгутів.

В. При фарбуванні мікропрепарату за методом Грама.

С. При фарбуванні мікропрепарату за методом Циля-Нільсена.

D. При фазово-контрасній мікроскопії мікропрепарату.

Е. При знаходженні у мікропрепараті з харкотиння паличок, які розміщені під кутом.

Хворому після комплексного обстеження лікар поставив діагноз “лепра”. Яка шкірно-алергічна проба має вирі-шальне значення для підтвердження діагнозу?

А. Реакція Міцýди.

В. Реакція Молоні.

С. Проба Діка[20].

D. Реакція Кумбса.

Е. Реакція Шика.

*435. Наявність ліпідного корд-фактора у клітинній стінці збудника туберкульозу запобігає перетравленню бактерій фагоцитами. Яка властивість найбільш точно визначає цю особливість мікроорганізму?

А. Агресивність.

В. Патогенність.

С. Інвазивність.

D. Колонізаційна резистентність.

Е. Токсигенність.

Річному юнаку лікар зробив пробу Манту, а через 72 години – облік проби: діаметр папули становив 3 мм. З анамнезу відомо, що рік назад у юнака діаметр папули проби Манту становив 15 мм. Дефіцит яких клітин обумовив ці зміни?

А. СD4-лімфоцитів та макрофагів.

В. Макрофагів та В-лімфоцитів.

С. Еозинофілів та тучних клітин.

D. Т-інгібіторів та Т-хелперів.

Е. NK-клітин та базофілів.

У пологовому будинку народилося цілком доношене та здорове немовля чоловічої статі вагою 3500 г. Якою вакциною необхідно щепити дитину до виписування її з пологового будинку?

А. BCG.

В. АКДП.

С. Атенуйованою (живою) вакциною проти поліомієліту.

D. Вакциною EV76.

Е. Атенуйованою (живою) вакциною проти грипу.

Річній дитині лікар зробив пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула діаметром 8 мм. Який тип реакції гіперчутливості розвинувся у дитини після введення туберкуліну?

А. Реакція гіперчутливості IV типу.

В. Реакція типу фенóмена Артюса.

С. Сироваткова хвороба.

D. Атопічна реакція.

Е. Реакція гіперчутливості ІІ типу.

У хворого хронічне захворювання легень. При мікроскопії мікропрепарату з харкотиння хворого, який був пофарбований за методом Циля-Нільсена, бак-теріолог виявив палички червоного кольору. Які властивості з’ясував бактеріолог у збудника тубер-кульозу?

А. Кислоторезистентність.

В. Резистентність до лугів.

С. Резистентність до спирту.

D. Кислоточутливість.

Е. Чутливість до лугів.

У 7-річної дитини педіатр вперше виявив різко позитив-ну пробу Манту на туберкулін. Про що свідчить її результат?

А. Про інфікування дитини збудником туберкульозу.

В. Про інфікування дитини паличкою Хáнсена[21].

С. Про попереднє щеплення вакциною BCG.

D. Про попередньо зроблену пробу Манту.

Е. Про захворювання на туберкульоз.

441. Під час оформлення дитини до школи з метою вирішення питання щодо необхідності ревакцинації їй було зроблено пробу Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить результат цієї проби?

А. Про відсутність клітинного імунітету до збудника ту-беркульозу.

В. Про наявність клітинного імунітету до збудника туберкульозу.

С. Про відсутність антитіл до бактерій туберкульозу.

D. Про відсутність антитоксичного імунітету до збудника туберкульозу.

Е. Про наявність антитіл до збудника туберкульозу.

Лікар хворому поставив попередній діагноз “туберкульоз” і призначив дослідження харкотиння. Мікропрепарат з харкотиння бактеріолог пофарбував за методом Циля-Нільсена. Який результат мікроскопії підтвердить попередній діагноз?Просмотров 622

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!