Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Для активної профілактики дифтерії, правця та кашлюка застосовується вакцина АКДП. Назвіть компонент вакцини, який забезпечує захист організму від збудника кашлюкаА. Інактивована Bordetella pertussis.

В. Кашлюковий екзотоксин.

С. Атенуйована (жива) Bordetella pertussis.

D. Кашлюковий екзотоксин.

Е. Анатоксин.

На яке живильне середовище бактеріолог посіє матеріал від хворого для виявлення збудника дифтерії?

А. М’ясопептонний агар.

В. Жовтковий агар.

С. Казеїново-вугільний агар.

D. Згорнуту сироватку (середовище Ру).

Е. Диференційно-діагностичні середовища Хісса.

У дитячу лікарню госпіталізували 5-річного хлопчика. У пацієнта лікар виявив катар верхніх дихальних шляхів, відмітив напади кашлю, які виникали під впливом специфічних та неспецифічних подразників. На підставі отриманих даних лікар поставив попередній діагноз “кашлюк” і призначив бактеріологічне дослідження слизу із задньої стінки глотки. Яке живильне сере-довище застосував бактеріолог для отримання чистої культури збудника та її ідентифікації?

А. Середовище Левіна.

В. Середовище Бордé-Жангý.

С. Середовище Ендо.

D. Сироватковий агар.

Е. Середовище Туманського.

У школі-інтернаті декілька дітей захворіли на ангіну. Педіатр обстежив дітей, за допомогою тампонів взяв матеріал з мигдаликів, приготував мікропрепарати і пофарбував їх за методом Найссера. У мікропрепаратах виявив тонкі палички жовто-коричневого кольору, які були розміщені під кутом у вигляді латинської літери “V”, з темно-синіми зернами на їх кінцях. Який попе-редній діагноз лікар поставив дітям за результатами бактеріоскопічного дослідження?

А. Інфекційний мононуклеоз.

В. Лістеріоз.

С. Тонзиліт.

D. Дифтерія.

Е. Скарлатина.

*390. Дифтерійний токсин продукується тільки тими штамами Corynebacterium diphtheriae, які:

А. Ферментують глюкозу.

В. Є лізогенними.

С. Є біоваром mitis.

D. Ферментують сахарозу.

Е. Не мають капсули.

Яка дифтерія за локалізацією на сьогодні спосте-рігається найчастіше?

А. Дифтерія очей.

В. Дифтерія вуха.

С. Дифтерія зіва.

D. Дифтерія носа.

Е. Дифтерія рани.

Хворого госпіталізували у стаціонар на 2-й день захво-рювання зі скаргами на сильний головний біль, біль при ковтанні, слабість, втрату апетиту. Пацієнт захворів раптово, температура тіла підвищилась до 39 °С, мигдалики збільшилися, покрилися жовто-сірим нальотом, усунення якого супроводжувалося кровотечею. Під час бактеріоскопічного дослідження мікропрепарату, пофарбованого за методом Найссера, бактеріолог виявив палички, які були розміщені під кутом одна до одної та з бінарним розміщенням зерен волютину. Назвіть збудника захворювання?

А. Corynebacterium diphtheriae.

В. Legionella pneumophila.

С. Bordetella parapertussis.

D. Erysipelothrix rhusiopathiae.

Е. Candida albicans.

У лікарню госпіталізували дитину з діагнозом “дифтерія”. Які препарати Ви призначите пацієнту для специфічного лікування захворювання?

А. Дифтерійний анатоксин, антибіотики.

В. Вакцину “Кодивак”, сульфаніламіди.

С. Протидифтерійну антитоксичну сироватку, антибіотики.

D. Дифтерійні вакцини АКДП. АДП, АД.

Е. Дифтерійний бактеріофаг.

Хворій дитині лікар поставив попередній діагноз “диф-терія зіва” і направив досліджуваний матеріал у бакте-ріологічну лабораторію. Працюючи з матеріалом, бак-теріолог отримав чисту культуру, вивчив її особливості морфології, тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудника дифтерії. Яке дослідження необхідно провести бакте-ріологу, щоб довести, що це збудник дифтерії?

А. Виявити здатність бактерії ферментувати крохмаль.

В. Вивчити протеолітичні властивості бактерії.

С. Поставити пробу на уреазу.

D. Поставити пробу на цистиназу.

Е. Визначити токсигенність бактерії.

Для перевірки активності антитоксичної протидифтерійної сироватки, термін зберігання якої закінчився, бактеріолог поставив реакцію, яка грунтується на поєднанні різних доз сироватки та стабільної дози дифтерійного токсину або анатоксину. Яку назву має ця реакція?

А. Реакція преципітації.

В. Реакція бактеріолізу.

С. РЗК.

D. Реакція гемаглютинації.

Е. Реакція флокуляції.

У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоско-пічного дослідження матеріалу із зіва бактеріолог ви-явив бактерії паличкоподібної форми, які розміщувалися у мікропрепараті паралельно одна до одної. Який етіо-тропний препарат Ви призначите хворому?

А. Інтерферон.

В. Еубіотик.

С. Бактеріофаг.

D. Антибіотик.

Е. Антитоксичну протидифтерійну сироватку.

У хворої дитини педіатр виявив підвищення температури тіла до 38 °С, жовто-сіру фібринозну плівку на мигдаликах, відмітив адинамію. Дитина скаржилася на біль у горлі під час ковтання. Педіатр поставив попередній діагноз “дифтерія”. Застосувавши які методи мікробіологічної діагностики, бактеріолог підтвердить у пацієнта діагноз “дифтерія”?

А. Мікроскопічний + алергічний.

В. Біологічний + серологічний.

С. Алергічний + серологічний.

D. Мікроскопічний + бактеріологічний.

Е. Мікроскопічний + серологічний.

398. Для щеплення використовують екзотоксин, який обробляють формаліном (0,4%) при t = 37-40 °С протя-гом чотирьох тижнів. Оброблений токсин повністю і незворотньо втрачає токсигенність, але зберігає анти-генні та імуногенні властивості. Вперше такий препарат для профілактики дифтерії застосував Гастон Рамóн. Яку назву має цей препарат?

А. Анатоксин.

В. Імуноглобулін.

С. Антитоксична сироватка.

D. Ад’ювант.

Е. Інактивована вакцина.

399. 5-річний хлопчик під час ковтання відчуває різкий біль та скаржиться на високу температуру (tтіла = 38 °С). Лікар у пацієнта відмітив виражений набряк шиї, ознаки загальної інтоксикації організму, а на мигдаликах виявив жовто-сіру фібринозну плівку, зняття якої супроводжувалося кровотечею. Який попередній діагноз педіатр поставив пацієнту?

А. Дифтерія.

В. Скарлатина.

С. Менінгококовий назофарингіт.

D. Грип.

Е. Кір.

У сім’ї двоє дітей різного віку. В однієї дитини, немовляти, на фоні підвищеної температури лікар зареєстрував спазматичні напади кашлю і поставив попередній діагноз “кашлюк”. Подібна клінічна картина місяць тому спостерігалася і у старшої дитини до-шкільного віку. Який метод діагностики дасть можли-вість лікарю у немовляти ретроспективно діагносту-вати захворювання?

А. Серологічний.

В. Бактеріологічний.

С. Біологічний.

D. Мікроскопічний.

Е. Молекулярно-біологічний.

Під час огляду 6-річної дитини на глоткових мигдаликах лікар виявив жовто-сіру фібринозну плівку. Для дослідження лікар взяв слиз із мигдаликів на межі здорової та пошкодженої ділянок і направив до бактеріологічної лабораторії. З досліджуваного мате-ріалу бактеріолог приготував мікропрепарат, пофар-бував його за методом Найссера і виявив Corynebacterium diphtheriae. Яка особливість морфології бактерії є найбільш суттєвою для з’ясування видової належності збудника?Просмотров 587

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!