Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Факультативно-анаеробні споронеутворювальні грампозитивні палички: коринебактеріїЗбудник кашлюка[13]

Лікар хворому поставив попередній діагноз “дифтерія”. Під час бактеріоскопії мазка з зіва бактеріолог виявив грампозитивні палички. Який препарат лікар призначить хворому для лікування?

А. Антитоксичну протидифтерійну сироватку.

В. Інтерферон.

С. АКДП.

D. АДП.

Е. Полівалентну сироватку.

У багатодітній родині дитина захворіла на дифтерію. Яке призначення зробить лікар іншим дітям родини для екстреної профілактики захворювання?

А. Введення продифтерійного імуноглобуліну.

В. Введення протидифтерійної сироватки.

С. Зробить щеплення адсорбованою кашлюково-дифте-рійно-правцевою вакциною.

D. Зробить щеплення адсорбованим дифтерійно-правце-вим анатоксином.

Е. Зробить щеплення атенуйованою (живою) вакциною.

У дитячому садку необхідно провести специфічну профі-лактику дифтерії. Який препарат Ви застосуєте?

А. Анатоксин.

В. Антибіотики.

С. Корпускулярну вакцину.

D. Імуномодулятори.

Е. Сироватку.

У матеріалі від хворої дитини з попереднім діагнозом “дифтерія” бактеріолог виявив Corynebacterium diphtheriae. Яке дослідження дозволить бактеріологу підтвердити чи спростувати попередній діагноз?

А. Перевірка ізоляту на токсигенність.

В. Інфікування кролика.

С. Постановка реакції аглютинації.

D. Фарбування мікропрепарату за методом Буррі-Гінса.

Е. Посів матеріалу від хворого на кров’яний агар.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах дифтерії. З’ясувалося, що двоє дітей, які контактували з хворим, не були щеплені проти дифтерії. Який препа-рат педіатр призначить дітям з профілактичною метою?

А. Специфічну антитоксичну протидифтерійну сироватку.

В. Дифтерійний анатоксин.

С. Інтерферон.

D. Лактобактерин.

Е. Вакцину АКДП.

Для профілактики та лікування якого захворювання лікарі призначають антитоксичну сироватку?

А. Дифтерії.

В. Туберкульозу.

С. Дизентерії.

D. Гонореї.

Е. Кашлюка.

У дитячому колективі необхідно провести специфічну профілактику дифтерії. Який препарат Ви застосуєте?

А. Анатоксин.

В. Субодиничну вакцину.

С. Генноінженерну вакцину.

D. Інактивовану вакцину.

Е. Атенуйовану (живу) вакцину.

Дитина, яка відвідувала дитячий садок, захворіла на дифтерію. Який імунологічний препарат потрібно застосувати у колективі для екстреної специфічної профілактики дифтерії?

А. Антитоксичну сироватку.

В. Тетрациклін.

С. Інтерферон.

D. Еритроміцин.

Е. АКДП.

У хворого протягом 10 днів тримається підвищена тем-пература. Лікар у пацієнта відмітив напади характерного спазматичного кашлю та назначив посів слизу з носоглотки на казеїново-вугільний агар (КВА). Який мікроорганізм лікар передбачає виявити у досліджуваному матеріалі?

А. Збудника кашлюка.

В. Клебсієлу.

С. Haemophilus influenzae.

D. Стафілокок.

Е. Лістерію.

*363. У токсигенних штамів Corynebacterium diphtheriae наявний профаг, який містить tox+-ген. Дайте характе-ристику профага.

А. ДНК фага, яка інтегрувала у ДНК бактерії.

В. Профаг, який здатний до реплікації разом з бактеріальною клітиною.

С. ДНК профага, який реплікується самостійно.

D. Профаг, який викликає руйнацію бактеріальної клітини.

Е. Фаг, який може перебувати в автономному стані.

У хлопчика з катаральним запаленням слизових оболонок трахеї та бронхів лікар відмітив періодичні напади кашлю. Яке середовище бактеріологу необхідно застосувати для отримання чистої культури збудника кашлюка?

А. Середовище Бордé-Жангý.

В. Середовище Ендо.

С. Середовище Плоскирєва.

D. Середовище Туманського[14].

Е. Середовище Бýчина.

Під час обстеження на бактеріоносійство працівників дитячого закладу у виховательки бактеріолог виділив Сorynebacterium diphtheriae. Дослідження бактерії на токсигенність показало, що цей штам не продукує екзотоксин. Яку реакцію застосував бактеріолог для визначення у культури токсигенності?

А. Реакцію аглютинації.

В. Реакцію термокільцепреципітації.

С. Реакцію імунофлуоресценції.

D. Реакцію преципітації в агаровому гелі.

Е. Реакцію зв’язування комплементу.

366. У дитячому садку планується проведення щеплення дітей проти кашлюка. Який препарат Ви призначите дітям для щеплення?

А. Вакцину BCG.

В. Типоспецифічну сироватку.

С. АДП-вакцину.

D. Донорський γ (гамма)- глобулін.

Е. Вакцину АКДП.

Лікар-отоларинголог під час огляду хворого відмітив гіперемію та значний набряк мигдаликів з жовто-сірим нальотом. При мікроскопії мікропрепарату, приго-товленого з нальоту, бактеріолог виявив грампозитивні палички, які були розміщені під кутом одна до одної. Який попередній діагноз Ви поставите хворому?

А. Дифтерія.

В. Ангіна.

С. Скарлатина.

D. Менінгококовий назофарингіт.

Е. Епідемічний паротит.

У клініку доставили хворого з тяжким загальним станом, високою температурою, затрудненим диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу з зіва та дихальних шляхів дозволило лікарю попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбу-вання застосував бактеріолог?

А. Метод Найссера.

В. Метод Циля-Нільсена.

С. Метод Буррі-Гінса.

D. Метод Пєшкова.

Е. Метод Ожешки.

У дитини, хворої на дифтерію, через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки на шкірі з’явився висип, який супроводжувався сильним свербінням. Дитина також скаржилася на біль у сугло-бах та високу температуру тіла (38 °С). Що, на Вашу думку, є причиною цих ознак?

А. Сироваткова хвороба.

В. Анафілактична реакція.

С. Атопія.

D. Гіперчутливість сповільненого типу.

Е. Контактна алергія.

У хворого з попереднім діагнозом “дифтерія” бакте-ріолог взяв матеріал та приготував мікропрепарат, у якому виявив палички жовто-коричневого кольору з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який метод фарбування застосував бактеріолог?

А. Метод Найссера.

В. Метод Леффлера.

С. Метод Циля-Нільсена.

D. Метод Козловського.

Е. Метод Романовського.

У хворого з попереднім діагнозом “дифтерія” бактеріолог взяв матеріал із зіва та приготував мікро-препарати, в яких виявив тонкі палички жовто-коричневого кольору, які на кінцях мали потовщення темно-синього кольору (фарбування за Найссером) та блакитні палички з синіми потовщеннями на кінцях (фарбування за Леффлером). Палички розміщувалися під кутом одна до одної. Який висновок бактеріолог може зробити на підставі результатів бактеріоскопії дослі-джуваного матеріалу?

А. Виявлені патогенні коринебактерії.

В. Патогенні коринебактерії відсутні.

С. Наявність Corynebacterium xerosis.

D. Наявність Corynebacterium рseudodiphtheriticum.

Е. Наявність Mycobacterium tuberculosis.

*372. У хворої дитини з попереднім діагнозом “дифтерія” лікар на дослідження взяв слиз із зіва, з якого бакте-ріолог приготував мікропрепарат. При мікроскопії бактеріолог виявив палички жовто-коричневого кольору з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який струк-турний елемент мікробної клітини виявив бактеріолог?

А. Зерна волютину.

В. Плазміди.

С. Капсулу.

D. Спору.

Е. Джгутики.

Дворічній дитині, яка була у контакті з хворим на дифтерію, внутрішньошкірно у ділянку передпліччя лікар ввів дифтерійний токсин у дозі 1/40 Dlm для морської свинки. З якою метою дитині було введено дифтерійний токсин?

А.Для перевірки наявності протидифтерійного антитоксичного імунітету.

В. Для створення активного імунітету.

С. Для створення пасивного штучного імунітету.

D. Для з’ясування стану алергії.

Е. Для перевірки наявності протидифтерійного антибактеріального імунітету.

У зв’язку з випадком захворювання на дифтерію виникла необхідність проведення запобіжного щеплення студен-тів проти дифтерії. Який препарат лікар застосує для створення штучного активного імунітету?

А. Дифтерійний анатоксин.

В. Протидифтерійну сироватку.

С. Специфічний імуноглобулін.

D. Вакцину АКДП.

Е. Інактивовану вакцину.


Просмотров 845

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!