Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 В. Бактерія є мікроаерофіломС. Бактерія колонізує клітини гастрального типу.

D. Бактерія не утворює спор та капсул.

Е. Бактерія має шість полярно розміщених джгутиків.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах захворювання з клінічною картиною гастроентериту, яке було схоже на кампілобактеріоз. Яку серологічну реакцію застосує бактеріолог для підтвердження клінічного діагнозу?

А. Реакцію гальмування гемаглютинації.

В. Реакцію непрямої гемаглютинації.

С. Реакцію нейтралізації.

D. Реакцію преципітації.

Е. Реакцію гемаглютинації.

На підставі результатів мікробіологічного дослідження фекалій лікар хворому поставив діагноз “кампілобактеріоз”. Який основний метод діагностики застосував бактеріолог?

А. Мікроскопічний.

В. Біологічний.

С. Бактеріологічний.

D. Серологічний (РЗК).

Е. Імуноблотинг.

Лікар хворому призначив фіброезофаго-гастродуоденоскопію. За результатами бактеріоло-гічного дослідження біопсійного матеріалу лікар пацієнту поставив діагноз “хелікобактеріоз”. Яку особливість збудника врахував бактеріолог при його культивуванні?

А. Бактерія є мікроаерофілом.

В. Бактерія синтезує уреазу.

С. Бактерія колонізує клітини гастрального типу.

D. Бактерія не утворює спор та капсул.

Е. Бактерія має шість полярно розташованих джгутиків.

У хворого на виразкову хворобу шлунка при фіброезо-фагогастродуоденоскопії ділянки виразки лікар взяв біоптат слизової оболонки, приготував мазок-відбиток та пофарбував його за методом Грама. Зі залишком біоптату бактеріолог поставив пробу на уреазу. При мікроскопії мазка-відбитка бактеріолог виявив грам-негативні спіралеподібні мікроорганізми, текст на уреазу був позитивним. Назвіть вид бактерії, який виявив бактеріолог?

А. Helicobacter pylori.

В. Shigella flexneri.

С. Spirilla minor.

D. Campylobacter jejuni.

Е. Treponema pallidum.

Лікар хворому призначив бактеріологічне обстеження для з’ясування етіології виразки шлунка. Який мікроорганізм має намір виявити лікар?

А. Хелікобактерію.

В. Шигелу.

С. Лептоспіру.

D. Сальмонелу.

Е. Лістерію.

Лікар під час рентгенологічного обстеження у 45-річно-го чоловіка діагностував виразку шлунка. На яке живильне середовище бактеріолог посіє біопсійний матеріал з ділянки виразки для підтвердження діагнозу, застосувавши бактеріологічний метод діагностики?

А. На живильне середовище для виявлення ферменту уреази.

В. На кров’яний агар.

С. На середовище Ендо.

D. На середовище Плоскирєва.

Е. На м’ясопептонний агар.

У 28-річного хворого, якого госпіталізували в інфекційну лікарню, лікар виявив ознаки помірної інтоксикації та діарею. Фекалії пацієнта містили домішки крові. Під час бактеріологічного дослідження фекалій бактеріолог виділив оксидаза- та каталаза-позитивну грам-негативну бактерію звивистої форми, яка була мікроаерофілом. Збудник синтезував уреазу, спор та капсул не утворював. Бактерії була притаманна рухли-вість. Для якого виду бактерії характерні такі ознаки?

А. Escherichia coli.

В. Haemophilus influenzae.

С. Proteus mirabilis.

D. Helicobacter pylori.

Е. Salmonella typhi.

Хворому, який страждає на часті рецидиви виразкової хвороби, лікар призначив обстеження на хелікобак-теріоз. За допомогою якого мікробіологічного методу бактеріолог отримає найбільш достовірні результати дослідження?

А. Бактеріологічного.

В. Мікроскопічного.

С. Біологічного.

D. Серологічного (ІФА).

Е. Імуноблотингу.

Мікрофлора шлунка не чисельна. Це пов’язано з кислотністю шлункового соку. Шлунковий сік не впливає на Helicobacter pylori, яка є однією з причин виразкової хвороби шлунка. Який фермент забезпечує виживання Helicobacter pylori у шлунку?

А. Уреаза.

В. Протеаза.

С. Аденілатциклаза.

D. Ліпаза.

Е. Гіалуронідаза.

У хворого лікар виявив виразку шлунка. Під час бактеріологічного дослідження біоптату, взятого з ушкодженої ділянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грамне-гативних оксидаза- та каталаза-позитивних бактерій звивистої форми. Який вид бактерії є найбільш імовірною причиною виразки шлунка?

А. Helicobacter pylori.

В. Campуlobacter jejuni.

С. Campуlobacter fetus.

D. Mycoplasma hominis.

Е. Chlamydia trachomatis.Просмотров 561

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!