Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Визначення серовару холерного вібріона дозволяє ідентифікувати виділений штам та прогнозувати епідеміологічну ситуацію. Як це проводять?А. За допомогою реакції аглютинації з холерною груповою О-специфічною та холерними типоспецифічними сироватками.

В. За допомогою фаготипування культури за Мукéрджі.

С. За допомогою вивчення біохімічних властивостей холерного вібріона за Хейбергом.

D. При визначенні чутливості холерного вібріона до поліміксину.

Е. За допомогою реакції гемаглютинації з використанням курячих еритроцитів.

У бактеріологічну лабораторію лікар направив блювотні маси хворого з попереднім діагнозом “холера”. З патологічного матеріалу бактеріолог приготував препарат “висячої” краплі. Який різновид мікроскопії використав бактеріолог для виявлення збудника, враховуючи його рухливість?

А. Фазово-контрастну.

В. Електронну.

С. Імуноелектронну.

D. Люмінесцентну.

Е. Імерсійну.

У бактеріологічну лабораторію лікар направив блювотні маси хворого з попереднім діагнозом “холера”. З патологічного матеріалу бактеріолог приготував препарат “висячої” краплі для мікроскопії у темному полі. Темнопольна мікроскопія дасть можливість з’ясувати рухливість збудника холери, яка є важливою діагностичною ознакою. Яким препаратом до початку мікроскопії необхідно обробити цей препарат?

А. Ніяким.

В. Люмінесцентною сироваткою.

С. Дезінфікуючим розчином.

D. Розчином метиленового синього.

Е. Лужною пептонною водою.

З блювотних мас хворого бактеріолог виділив рухливі, трохи зігнуті грамнегативні палички, які він ідентифікував як холерні вібріони. Який тест допоможе бактеріологу диференціювати класичний біовар холерного вібріона від біовару Ель-Тор?

А. Ріст бактерій на агарі з поліміксином.

В. Реакція аглютинації з О1 холерною сироваткою.

С. Ферментація лактози.

D. Ріст на 1% лужному пептонному агарі.

Е. Вигляд “табунців рибок” при мікроскопії.

У 18-річної дівчини з сільського району Індії розвинулася профузна діарея з втратою рідини до 8 літрів на добу. Який мікроорганізм може бути збудником захворювання?

А. Vibrio cholerae.

В. Campylobacter jejuni.

С. Ентеропатогенна Escherichia coli.

D. Salmonella typhi.

Е. Shigella dysenteriae.

З блювотних мас хворого на гострий гастроентерит бактеріолог виділив грамнегативні дуже рухливі мікроорганізми у вигляді трохи зігнутих паличок. Які дослідження дозволять з’ясувати, чи є виділений мікроорганізм холерним вібріоном?

А. Вивчення антигенних та біохімічних властивостей.

В. Виявлення ферментів патогенності.

С. Визначення токсигенності у реакції преципітації.

D. Визначення чутливості бактерії до антибіотиків.

Е. Зараження лабораторних тварин матеріалом від хворого.

На чому ґрунтуються прискорені методи діагностики холери, які дозволяють поставити точний лабора-торний діагноз?

А. На бiологiчних особливостях холерного вiбрiона.

В. На захисті вiбрiонiв, які містяться у досліджуваному матерiалi.

С. На наявності декількох сероварів.

D. На невибагливості збудника до живильних середовищ.

Е. На культуральних властивостях.

Під час розтину хворого, який помер від судом та з ознаками зневоднення організму в просвіті тонкої кишки патологоанатом виявив рідину, яка нагадувала “рисовий відвар”. Слизова оболонка була набряклою, з крововиливами. Для якого інфекційного захворювання ха-рактерні такі ознаки?

А. Холери.

В. Чуми.

С. Сибірки.

D. Грипу.

Е. Черевного тифу.


 

Мікроаерофільні

Грамнегативні

палички[10]

*265. Двадцятивосьмирічному хворому, якого госпіта-лізували в інфекційну лікарню, лікар поставив попередній діагноз “гострий коліт”, виявив ознаки помірної інтоксикації, діарею та для з’ясування етіології захворювання призначив дослідження фекалій. У фекаліях пацієнта бактеріолог виявив домішки крові, а під час бактеріологічного дослідження матеріалу виділив оксидаза- та каталаза-позитивну грам-негативну бактерію, яка була мікроаерофілом. Збуднику були притаманні такі ознаки: не ріс при t = 25 °С, тест на уреазу негативний, не утворював спор та капсул, рухливий, при об’єднанні двох клітин нагадував “крило чайки”. Для якого виду бактерії характерні такі ознаки?

А. Escherichia сoli.

В. Haemophilus influenzae.

С. Proteus vulgaris.

D. Campylobacter jejuni.

Е. Salmonella typhi.

За результатами мікробіологічного дослідження матеріалу бактеріолог хворому поставив діагноз “камілобактеріоз”. Яка особливість бактерій, виділених з матеріалу від хворого, була врахована бактеріологом під час їх культивування?

А. Бактерія синтезує уреазу.Просмотров 774

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!