Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Хворий був госпіталізований в інфекційну лікарню на 5-й день захворювання з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Який основний матеріал від хворого доцільноДослідити у цей період?

А. Сироватку крові.

В. Сечу.

С. Випорожнення.

D. Жовч.

Е. Вміст розеол.

Хворий був госпіталізований в інфекційну лікарню зі скаргами на високу температуру, біль у животі, рідкі випорожнення, марення. Лікар поставив пацієнту попе-редній діагноз “черевний тиф”. Яке дослідження допоможе підтвердити поставлений діагноз?

А. Посів крові для отримання гемокультури.

В. Мікроскопія випорожнень.

С. Зараження лабораторної тварини.

D. Мікроскопія препарату “надавлена” крапля з випорожнення.

Е. Внутрішньошкірна алергічна проба.

Матеріал від хворого на ГКЗ (гостре кишкове захворювання) бактеріолог посіяв на середовище Ендо та вісмут-сульфітний-агар, на яких через 18 годин виросли відповідно напівпрозорі блідо-рожеві та чорні блискучі колонії. Представником якого роду родини Enterobacteriaceae найімовірніше є виділена культура?

А. Salmonella.

В Shigella.

С. Yersinia.

D. Escherichia.

Е. Hafnia.

Під час бактеріологічного дослідження фекалій 38-річної жінки, яка 1,5 років тому перехворіла на черевний тиф, бактеріолог виявив Salmonella typhi у кількості

Клітин/г фекалій. Як найбільш точно охарактеризувати стан обстеженої жінки?

А. Бактеріоносійство.

В. Дисбактеріоз.

С. Реінфекція.

D. Суперінфекція.

Е. Рецидив.

215. У лікарню госпіталізували хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Який матеріал необхідно взяти у хворого для ранньої діагностики захворювання?

А. Кров.

В. Сечу.

С. Жовч.

D. Фекалії.

Е. Кістковий мозок.

216. У хворого на черевний тиф під час проведення серологічного дослідження (реакції Відаля) бактеріолог виявив О- та Н-аглютиніни у титрах 1:800 та 1:200 відповідно. Це свідчить про:

А. Період реконвалесценції.

В. Раніше перенесене захворювання.

С. Проведене щеплення.

D. Початок захворювання.

Е. Неможливість підтвердити діагноз.

217. У серологічній лабораторії лікар досліджує кров хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Через який час від початку захворювання при більшості інфекцій може бути ефективним серологічний метод діагностики?

А. Через тиждень.

В. Через 3 доби.

С. Через 12 годин.

D. Через місяць.

Е. На самому початку захворювання.

У бактеріологічній лабораторії лікар досліджує кров хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. З крові пацієнта бактеріолог виділив чисту культуру бактерії. Яку реакцію необхідно застосувати бактеріологу для вивчення антигенної структури збудника?

А. Реакцію аглютинації.

В. Реакцію преципітації.

С. РЗК.

D. ІФА.

Е. Реакцію флокуляції.

Хворого госпіталізували з попереднім діагнозом “черевний тиф?”. Яке живильне середовище застосує бактеріолог для отримання гемокультури?

А. Жовчний бульйон.

В. МПБ.

С. Жовтково-сольовий агар.

D. Кров’яний агар.

Е. Середовище Льовенштайна-Йєнсена.

Для серологічної діагностики черевного тифу ставлять реакцію, у якій до різних титрів сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів бактерій. Результат реакції оцінюють за наявності аглютинату. Який механізм взаємодії антигену та антитіла у цій реакції?

А. Аглютинація.

В. Лізис.

С. Бактеріоліз.

D. Гемоліз.

Е. Преципітація.

У серологічну лабораторію доставили сироватку крові хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Який антиген застосує бактеріолог для постановки реакції Відаля з метою серологічної діагностики черевного тифу?

А. Черевнотифозний діагностикум.

В. Імунну діагностичну сироватку до збудника черевного тифу.

С. Живу чисту культуру сальмонел.

D. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум.

Е. Сироватку крові хворого.

У бактеріологічну лабораторію для серологічного дослідження доставили кров людини з попереднім діагнозом “черевнотифозне бактеріоносійство”. Для виявлення антитіл у досліджуваній сироватці бактеріолог використав діагностикум, який являє собою еритроцити, навантажені Vі-антигеном збудника черевного тифу. Який результат реакції Ви будете вважати позитивним?

А. Якщо відбудеться склеювання еритроцитів.

В. У разі повного лізису еритроцитів.

С. За відсутності гемолізу.

D. Якщо відбудеться зв’язування комплементу.

Е. Якщо відбудеться утворення ліній преципітації.

Під час постановки реакції пасивної гемаглютинації бактеріолог використав різні титри сироватки крові пацієнта та еритроцитарний Vi-дiагностикум. З якою метою бактеріолог поставив цю реакцію?

А. Для виявлення бактеріоносіїв черевного тифу.

В. Для виявлення у крові хворого збудника черевного тифу.

С. Для виявлення бактеріоносіїв патогенної кишкової палички.

D. Для виявлення у крові хворого патогенної кишкової палички.

Е. Для виявлення у крові хворого антитіл до кишкової палички.

Під час обліку реакції Відаля з метою діагностики черев-ного тифу бактеріолог з’ясував, що титр антитіл до О-антигену становить 1:1600, а до Н-антигену – 1:200. Який це період захворювання?

А. Період розпалу захворювання.

В. Інкубаційний.

С. Продромальний.

D. Період реконвалесценції.

Е. Латентний.

У пацієнта для підтвердження діагнозу “бактеріоносій збудника черевного тифу” бактеріолог дослідив кров, застосувавши реакцію Vi-гемаглютинації. Починаючи з якого розведення сироватки титр антитіл буде мати діагностичне значення?

А. 1:40.

В. 1:80.

С. 1:20.

D. 1:320.

Е. 1:180.

Лікар хворому поставив діагноз “черевний тиф”. У кінці другого тижня захворювання пацієнту було зроблено серологічне дослідження крові з застосуванням реакції Відаля. Позитивний результат було отримано через де-кілька годин, про що свідчила поява крупнопластівцевого аглютинату. Антитіла до якого антигену були виявлені у сироватці крові хворого, які свідчили про видужання пацієнта?

А. Антитіла до Н-антигену.

В. Антитіла до О-антигену.

С. Антитіла до К-антигену.

D. Антитіла до Vi-антигену.

Е. Антитіла до М-антигену.

У лабораторію для серологічного дослідження доста-вили кров хворого з попереднім діагнозом “черевний тиф”. Реакцію Відаля поставив недостатньо досвідчений лаборант, який обмежився використанням лише О- та Н- діагностикумів Salmonella typhi. Які ще діагностикуми необхідно було застосувати для правильної постановки реакції Відаля?


Просмотров 1346

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!