Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Е. Підтвердження діагнозу “шигельоз” 

154. Під час епідеміологічного розслідування спалаху шите-льозу, який був викликаний шигелою Зонне, епідеміолог з’ясував, що джерелом інфекції могли бути троє працівників молокозаводу. Яке додаткове дослідження бактеріологу необхідно застосувати для підтвердження дійсного джерела інфекції?

А. Визначення сероварів шигел.

В. Коліцинотипування.

С. Визначення титру антишигельозних антитіл.

D. Фаготипування.

Е. Визначення підсероварів шигел.

 

155. У пацієнта з ознаками коліту бактеріолог виділив чисту культуру бактерії, яка за особливостями морфології, культуральними та біохімічними властивостями була віднесена до роду Shigella. Яку реакцію бактеріологу доцільно застосувати для ідентифікації культури?

А. Реакцію аглютинації з діагностичними сироватками.

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію непрямої гемаглютинації.

Д. Реакцію преципітації.

Е. Реакцію гальмування гемаглютинації.

 

156. Під час дослідження копрокультури хворого на шигельоз бактеріолог виявив грамнегативні нерухливі палички, які за антигенними ознаками були Shigella sonnei. За-значте цукролітичні властивості S. sonnei відносно лак-този на середовищі Ендо?

А. Повільно ферментує лактозу.

В. Не ферментує лактозу.

С. Ферментує лактозу до кислоти та газу.

D. На середовищі Ендоколонії пігментовані і мають

яскраво-червоний колір з металевим блиском.

Е. Збудник не культивується на середовищі Ендо.

 

157. Для вирішення питання щодо ретроспективної діаг-ностики перенесеного шигельозу лікар хворому призначив серологічне дослідження сироватки крові з метою визначення титру антишигельозних антитіл. Яку реакцію доцільно застосувати бактеріологу?

А. Реакцію пасивної гемаглютинації.

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію преципітації.

D. Реакцію гемолізу.

Е. Реакцію бактеріолізу.

 

158. Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зонне і повторно захворів на це саме захворювання. Як нази-вається така форма інфекції?

А. Реінфекція.

В. Рецидив.

С. Суперінфекція.

D. Персистувальна інфекція.

Е. Хронічна інфекція.

 

159. З матеріалу від хворого бактеріолог виділив чисту культуру збудника шигельозу. Які дослідження необхідні для її остаточної ідентифікації?

А. Поставити реакцію аглютинації зі стандартними сироватками.

В. Поставити реакцію аглютинації з сироваткою хворого.

С. Поставити реакцію непрямої гемаглютинації.

D. Поставити реакцію молекулярної гібридизації ДНК.

Е. Виявити термостабільні антигени у реакції термокільцепреципітації.

Під час мікроскопічного дослідження фекалій хворого, який скаржиться на часті випорожнення, гострий біль у животі, гарячку, бактеріолог виявив грамнегативні палички. Під час посіву фекалій на середовищі Ендо виросли безбарвні колонії. Виділені бактерії ферментували лише глюкозу. Який збудник став причиною захворювання?

А. Shigella dysenteriae.

В. Escherichia coli.

С. Salmonella typhimurium.

D. Shigella sonnei.

Е. Salmonella typhi.

161. На об’єктах довкілля та у харчових продуктах за допо-могою реакції з використанням діагностичної тест-системи бактеріолог виявив шигелу Зонне. У набір тест-системи входить полістироловий планшет з адсорбованими на дні лунок специфічними антитілами. Дайте назву цій реакції.

А. ІФА.

В. РІФ.

С. РОПГА[6].

D. РПГА.

Е. Реакція імуноелектрофорезу.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах бактеріальної дизентерії. Хто найімовірніше, на Вашу думку, є джерелом інфекції?

А. Робітник їдальні.

В. Улюблена собака, хазяїном якої є дитина з дитячого

садка.

С. Кішка, яка мешкає на території дитячого садка.

 

D. Черепаха, яка мешкає в акваріумі.

Е. Папуга, якого принесла дитина до дитячого садка.

Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого бактеріолог виявив грамнегативні, нерухливі лактозонегативні палички. Якому збуднику кишкової інфекції притаманні такі властивості?

А. Збуднику шигельозу (бактеріальної дизентерії).

В. Збуднику черевного тифу.

С. Збуднику коліентериту.

D. Збуднику холери.

Е. Збуднику сальмонельозу.

У дитячому садку епідеміолог зареєстрував спалах шигельозу (бактеріальної дизентерії). Який препарат Ви призначите дітям для специфічної профілактики захво-рювання?

А. Бактеріофаг.

В. Антибіотики.

С. Вакцини.

D. Пробіотики.

Е. Вітаміни.

Хворому з проносом та субфебрильною температурою лікар поставив попередній діагноз “шигельоз (бактеріальна дизентерія)”. Виділена культура ферментувала глюкозу та маніт з утворенням кислоти, повільно ферментувала лактозу, не ферментувала білок (реакція на індол була негативною). Якому збуднику шигельозу характерні ці властивості?

А. Shigella sonnei.

В. Shigella boydiі.

С. Shigella flexneri.

D. Shigella dysenteriae.

Е. Plesiomonas shigelloides.

Під час розтину 46-річного чоловіка на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної ободової кишок лікар виявив чисельні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки – слиз, невелику кількість крові. Результат гістологічного дослідження – фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки бактеріолог ідентифікував Shigella sonnei. Який найімовірніший діагноз?Просмотров 872

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!