Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 D. Провести фаготипування виділеної чистої культуриЕ. Поставити реакцію нейтралізації.

У матеріалі від хворої дитини на гостру кишкову інфек-цію бактеріолог виявив збудника шигельозу. Які морфо-логічні ознаки характерні збуднику?

А. Грампозитивна рухлива паличка.

В. Утворює капсулу на живильному середовищі.

С. Утворює спору у навколишньому середовищі.

D. Грампозитивні палички, які розміщені у вигляді ланцюжка.

Е. Грамнегативна нерухлива паличка.

Річного хворого госпіталізували в інфекційну лікарню з нападами блювання, сильним проносом, тенезмами. Випорожнення знебарвлені, з грудочками слизу та до-мішками крові. Під час бактеріологічного дослідження мікропрепарату, приготовленого з матеріалу колонії, яка виросла на середовищі Плóскирєва, бактеріолог виявив нерухливі грамнегативні палички. Збудник упродовж 48 годин частково ферментував лактозу. Назвіть збудник інфекційного захворювання.

А. Vibrio eltor.

В. Yersinia enterocolitica.

С. Proteus penneri.

D. Shigella sonnei.

Е. Salmonella enteriса.

143. Під час планового обстеження працівників митниці для виявлення осіб з субклінічною формою шигельозу бактеріолог отримав копрокультуру, яка мала такі ознаки: 1. Грамнегативна паличка. 2. На середовищі Ендо утворила безбарвні колонії. 3. Перитрих. 4. Вуглеводи ферментує до кислоти та газу. На підставі яких ознак бактеріолог не підтвердив наявність збудника шигельозу?

А. Шигели нерухливі.

В. Ферментації вуглеводів.

С. Збудник не культивується на середовищі Ендо.

D. Люди не хворіють на шигельоз.

Е. Фарбування за методом Грама.

Хворого госпіталізували у лікарню з попереднім діагнозом “шигельоз”. Для підтвердження діагнозу лікар направив фекалії пацієнта на бактеріологічне дослідження. Яке оптимальне діагностичне середовище застосує лаборант для диференціації збудників шигельозу від атипових шигел?

А. Середовище Мак-Кóя - Чéпіна[5].

В. Середовище Плоскирєва.

С. Синтетичне середовище з нікотиновою кислотою.

D. МПА.

Е. Середовище Éндо.

Серед групи туристів (27 чоловік), які використовували для пиття воду з озера, через два дні у 7 осіб виникла діарея. Який матеріал необхідно направити у бакте-ріологічну лабораторію для з’ясування етіології захворювання?

А. Кров хворих.

В. Харчові продукти.

С. Сечу.

D. Харкотиння.

Е. Воду та випорожнення хворих.

146. У матеріалі від хворого з діагнозом “шигельоз” бакте-ріолог ідентифікував шигелу, яка продукувала екзо-токсин. Для якого виду шигели характерна ця ознака?

А. Shigella sonnei.

В. Shigella flexneri.

С. Shigella boydii.

D. Shigella newcastle.

Е. Shigella dysenteriae.

У 4-річної дитини після вживання сирого молока з’явились ознаки розладу функцій шлунково-кишкового тракту, а саме: біль у животі, часта дефекація, яка супроводжувалася спазматичними болями у кишечнику. Випорожнення мали слизово-кров’янисту консистен-цію. Представником якого роду є збудник, який викликав цю інфекцію?

А. Escherichia.

В. Clostridium.

С. Staphylococcus.

D. Salmonella.

Е. Shigella.

У дитячому садку упродовж 4 діб у 10 дітей різних вікових груп з’явилися клінічні ознаки кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хво-рих бактеріолог ідентифікував збудника шигельозу Зонне. У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією у цьому дитячому колективі контактним дітям необхідно призначити препарат для специфічної профілактики. Який препарат Ви призначите контактним дітям?

А. Імуноглобулін.

В. Шигельозний бактеріофаг.

С. Сульфаніламіди.

D. Антибіотики.

Е. Інактивовану вакцину.

У пацієнта, який захворів 3 дні тому і скаржиться на підвищення температури (38 °С), біль у животі, часті рідкі випорожнення, кров у фекаліях, лікар клінічно діагностував шигельоз. Який метод мікробіологічної діагностики бактеріологу доцільно застосувати у цьому випадку? Який матеріал від хворого необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

А. Бактеріоскопічний; фекалії.

В. Бактеріологічний; фекалії.

С. Бактеріоскопічний; кров.

D. Бактеріоскопічний; сечу.

Е. Серологічний; кров.

 

Під час дослідження випорожнень хворого з попе-реднім діагнозом “шигельоз” на середовищі Плоскирєва виросла велика кількість колоній з гладенькою поверхнею та рівними краями. Виділена культура ферментувала глюкозу, маніт та мальтозу з утворенням кислоти, а лактозу та сахарозу – не фер-ментувала. Якому виду бактерії характерні наведені властивості?

А. Shigella sonnei.

В. Shigella flexneri.

С. Shigella boydii.

D. Shigella dysenteriae.

Е. Salmonella typhi.

 

151. В інфекційну лікарню госпіталізували хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом та прожилками крові, підвищення температури, слабість. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз “шигельоз”. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше застосувати бактеріологу під час дослідження матеріалу від хворого для підтвердження діагнозу?

А. Мікологічний.

В. Бактеріологічний.

С. Протозоологічний.

D. Бактеріоскопічний.

Е. Шкірно-алергічну пробу.

 

152. В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з підозрою на гострий шигельоз. Який матеріал лікар направить на бактеріологічне дослідження?

А. Випорожнення.

В. Сечу.

С. Жовч.

D. Промивні води шлунка.

Е. Кров.

 

153. У хворого з типовою клінічною картиною шигельозу внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигел бактеріолог не виявив. Титр антишигельозних антитіл у хворого при постановці РНГА з парними сироватками підвищився у 4 рази. Про що свідчить отриманий результат?

А. Пацієнт раніше хворів на шигельоз.

В. Вакцинальну реакцію.

С. Неспецифічну реакцію.

D. Виключення діагнозу “шигельоз”.Просмотров 757

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!