Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 В. Поставити реакцію аглютинації з сумішшю ОК-сироваток патогенних серогрупС. Пересіяти мікроорганізми на середовище Олькеницького.

D. Приготувати мікропрепарат та пофарбувати його за методом Грама.

Е. Виявити рухливість бактерій у темному полі.

 

*121. Під час спалаху гострого кишкового захворювання від хворих дітей бактеріолог виділив сероваріант патогенної кишкової палички. Щоб віднести виділену культуру до ентеропатогенних кишкових паличок, у бактерії необхідно виявити антиген О111. Як бактеріолог виявить цей антиген у виділеної культури?

А. Поставить реакцію аглютинації з моновалентною сироваткою.

В. Розділить антигени бактерій методом імуноелектрофорезу.

С. Застосує метод крапельної мікроаглютинації.

D. Поставить реакцію аглютинації з сироваткою крові дітей-реконвалесцентів.

Е. Використає специфічну преципітуючу сироватку до

зазначеного антигену.

 

*122. У 7-річного хлопчика холероподібне захворювання (блювота, профузна діарея). Під час дослідження фекалій хворого на середовищі Ендо виросли однотипні колонії малинового кольору, з металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

А. Ентеротоксигенна Escherichia coli.

В. Salmonella enteriса.

С. Yersinia enterocolitica.

D. Shigella sonnei.

Е. НАГ-вібріон (неаглютинабільний вібріон).

 

123. У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулися ознаки зневоднення, у випорожненнях з’явилася кров. Педіатр запідозрив у дитини колі-ентерит. Який метод використає бактеріолог для діагностики ентерального ешерихіозу?

А. Бактеріологічний.

В. Серологічний.

С. Біологічний.

D. Шкірно-алергічну пробу.

Е. Мікроскопічний.

 

124. При санітарно-бактеріологічному обстеженні міської зони відпочинку з ґрунту бактеріолог виділив ентеро-токсигенну кишкову паличку. Її токсин стимулює утворення циклічного АМФ (цАМФ) і, як наслідок, гіперсекрецію води та солей у кишечник. Яке захворювання найімовірніше може викликати цей мікроорганізм?

А. Холероподібний ешерихіоз.

В. Дизентерієподібний ешерихіоз.

С. Інфекцію сечовивідних шляхів.

D. Перитоніт.

Е. Ентеротоксичний шок.

 

*125. У дітей молодшої групи дитячого будинку епідеміолог зареєстрував спалах кишкової інфекції з ознаками колі-ентериту. Яке дослідження необхідно застосувати бактеріологу для остаточної ідентифікації виділеного збудника?

А. Вивчити антигенну структуру збудника.

В. Визначити чутливість збудника до антибіотиків.

С. Вивчити чутливість збудника до бактеріофагів.

D. Вивчити біохімічні властивості збудника.

Е. Вивчити ознаки вірулентності збудника.

 

*126. У бактеріологічну лабораторію лікар направив випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких бактеріолог виділив культуру ентеропатогенної кишкової палички О55:К59. На підставі якого критерію бактеріолог відніс виділену культуру до ЕПКП О55?

А. Антигенної структури.

В. Особливостей морфології.

С. Культуральних властивостей.

D. Біохімічних властивостей.

Е. Визначення фаговару.

 

У 37-річного хворого в наслідок тривалої антибіоти-котерапії розвинувся дисбактеріоз кишечника. Який препарат лікар призначить пацієнту для нормалізації кишкової мікрофлори?

А. Еубіотики.

В. Сульфаніламіди.

С. Бактеріофаги.

D. Аутовакцину.

Е. Вітаміни.

*128. З випорожнень хворої дитини бактеріолог виділив чис-ту культуру патогенної кишкової палички і визначив її антигенну структуру. Дитині було поставлено діагноз “коліентерит”. Який метод мікробіологічної діаг-ностики застосував бактеріолог для визначення серовару збудника?

А. Бактеріологічний.

В. Серологічний.

С. Біологічний.

D. Шкірно-алергічну пробу.

Е. Мікроскопічний.

 

У 6-місячної дитини з’явились гострі розлади функції кишечника, діарея. Педіатр поставив попередній діагноз “коліентерит”. За допомогою якого методу бактеріолог підтвердить етіологію цього захворювання.

А. Бактеріологічного.

В. Мікроскопічного.

С. Шкірно-алергічної проби.

D. Біологічного.

Е. Серологічного.

У 18-річного юнака лікар діагностував апендицит, який став наслідком ендогенної інфекції. Які з мікро-організмів, що живуть у кишечнику, можна виключити з числа ймовірних збудників цього захворювання?

А. Біфідобактерії.

В. Бактероїди.

С. Ентерококи.

D. Ешерихії.

Е. Протей.

 

Випорожнення хворого на гостру кишкову інфекцію лікар направив на бактеріологічне дослідження. Дослі-джуваний матеріал бактеріолог посіяв на живильне середовище. На другу добу бактеріологічна лабораторія надала відповідь - “штами патогенної кишкової палички не виявлені”. Вивчення яких властивостей виділеної бактеріальної культури дозволило дати таку відповідь?

А. Антигенних.

В. Тинкторіальних.

С. Морфологічних.

D. Цукролітичних.

Е. Протеолітичних.

 Просмотров 737

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!