Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 В. Антистафілококова плазмаС. Полівалентний бактеріофаг.

D. Антибіотики.

Е. Сульфаніламіди.

Річна дитина часто хворіє на респіраторні та кишкові інфекції. Які клітини

Забезпечують неспецифічний захист організму від інфекції?

А.+ Макрофаги, нейтрофіли, природні кілери.

В. Макрофаги, Т-лімфоцити.

С. Макрофаги, В-лімфоцити.

D. Т-хелпери, ТЦТЛ.

Е. Т-лімфоцити, В-лімфоцити.

У пацієнта після тривалої антибіотикотерапії бактеріолог діагностував

Дисбактеріоз кишечнику. Який препарат лікар призначить пацієнту для

Нормалізації кишкової мікрофлори?

А.+ Еубіотик.

В. Сульфаніламіди.

С. Інтерферон.

D. Антифунгальний препарат.

Е. Цефалоспорин.

У 3-річної дитини після прийому парацетамолу на шкірі з’явилась петехіальна

Висипка. Після огляду дитини та на підставі результатів лабораторного

Обстеження гематолог поставив діагноз “тромбоцитопенічна пурпура”. Який

Імунопатологічний механізм лежить в основі розвитку цього захворювання?

А.+ Цитотоксичні реакції, зумовлені антитілами та комплементом.

В. Анафілактична реакція.

С. Гіперчутливість сповільненого типу. D. Імунокомплексні реакції.

Е. Взаємодія IgE з гаптеном на поверхні тучних клітин.

Після проникнення до організму людини бактерії фагоцитуються макрофагами.

Яку роль відіграють макрофаги у кооперації імунокомпетентних клітин при

Формуванні імунної відповіді?

А.+ Забезпечують процесинг та презентацію антигена Т-хелперам.

В. Активують ТЦТЛ.

С. Активують В-лімфоцити.

D. Продукують імуноглобуліни.

Е. Забезпечують процесинг та презентацію антигена ТЦТЛ.

Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який отримав велику дозу

опромінення, лікар провів трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час

Після проведеної операції у пацієнта лікар діагностував розвиток реакції

"трансплантат проти хазяїна". Які антигени стали пусковим механізмом

Виникнення цієї реакції?

А.+ Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора.

В. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора.

С. Антигени HBs, HBc, HBe.

D. Антиген системи ABO еритроцитів ліквідатора.

Е. Антигени системи HLA клітин кісткового мозку донора.

При оцінці імунного статусу пацієнта лікар виявив значне зниження рівня

Клітин, які утворюють розетки з еритроцитами барана. Як оцінити результат

Дослідження?

А.+ Зниження вмісту Т-лімфоцитів.

В. Зниження вмісту В-лімфоцитів.

С. Тотальний дефект системи імунітету.

D. Пригнічення функцій кісткового мозку.

Е. Вроджений дефект тимусу.

Для серологічної діагностики орнітозу лікар дослідив сироватку крові хворого у

Реакції зв’язування комплементу. Внаслідок несправності апарату досліджувана

Сироватка була недостатньо прогріта і комплемент сироватки крові пацієнта

Не інактивувався. Результат реакції негативний (гемоліз еритроцитів). Чому

Дослідження сироватки крові пацієнта необхідно повторити?

А.+ Надлишок комплементу у сироватці крові пацієнта спричинив гемоліз.

В. Відбулось зниження титру антитіл при дії комплементу.

С. Комплемент сироватки крові пацієнта блокував антиген.

D. Комплемент сироватки крові пацієнта блокував реакцію.

Е. Не відбулось зв’язування комплементу .

Яка основна функція γ-інтерферону (γ-ІФН)?

А.+ Імуномоделююча.

В. Противірусна.

С. Антипротозойна.

D. Антипроліферативна.

Е. Антибактеріальна.

252. Імунні діагностичні сироватки використовують для:

А.+ Серологічної ідентифікації.

В. Лікування вірусних інфекцій.

С. Серологічної діагностики.

D. Антитоксичної терапії.

Е. Профілактики сепсису.

253. Місцевий імунітет визначається наявністю:

А.+ IgA. В. IgM.

С. IgE.

D. IgD.

Е. IgG.

Який препарат для лікування Ви призначите хворому на гостру бактеріальну

Інфекцію?

А.+ Аутовакцину.

В. Хімічну вакцину.

С. Анатоксин.

D. Атенуйовану (живу) вакцину.

Е. Інактивовану вакцину.

У системі захисту організму від чужорідних агентів значне місце належить

Системі комплементу. Вкажіть, що з наведеного є кінцевою ланкою активації

Системи комплементу?

А.+ С9.

В. Пропердин.

С. Каскадна реакція.

D. С3.

Е. Мембраноатакуючий комплекс.

Частота виникнення певних захворювань у людини асоційована з наявністю

Певних антигенів гістосумісності. Назвіть антиген, з яким найчастіше

Пов’язують схильність індивідуума до певної хвороби?

А.+ HLA-DR9

.

В. ABO.

С. HLA-B10

.

D. Rh+.

Е. HLA-A.

Немовля народилось з ознаками гемолітичної хвороби. Які особливості кровіПросмотров 588

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!