Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 При імунологічному обстеженні новонародженої дитини лікар отримав такірезультати: відсоток розеток у реакції спонтанного розеткоутворення 25%,

Проліферативна активність у реакції бласттрансформації з

Фітогемаглютиніном - 0%, а з мітогеном лаконоса - 40%, вміст імуноглобулінів у

Сироватці крові дещо знижена. Який орган імунної системи у новонародженої

Дитини не функціонує?

А.+ Тимус.

В. Селезінка.

С. Печінка.

D. Кістковий мозок.

Е. Мигдалики.

У крові пацієнта лікар виявив зниження абсолютної та відносної кількості

циркулюючих CD4+

Лімфоцитів. Яке дослідження дозволило виявити

Порушення?

А.+ Реакція імунофлюоресценції з міченими моноклональними антитілами.

В. Реакція розеткоутворення з еритроцитами мишей.

С. Реакція опсонізації.

D. Реакція бласттрансформації лімфоцитів при дії фітогемаглютину.

Е. Реакція бласттрансформації лімфоцитів при дії ліпополісахариду. 222. У хворого на бронхіальну астму за допомогою шкірно-алергічних проб лікар

Виявив сенсибілізацію організму до пуху тополі. Який фактор імунної системи

Відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

А.+ IgE.

В. IgD.

С. IgM.

D. Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

Е. IgG.

До дерматолога звернулась медична сестра зі скаргами на почервоніння та

Припухлість шкіри рук, які виникають через 1-2 дні після потрапляння на шкіру

Розчину анальгіну під час виконання ін’єкцій. Патологічні зміни виникають лише

У місцях контакту шкіри з ін’єкційним розчином. Який фактор імунної системи

Відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану?

А.+ Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

В. IgE.

С. IgD.

D. IgG.

Е. IgM.

Пацієнту з хронічною нирковою недостатністю рекомендовано

трансплантацію нирки. У даний час він очікує на донорський орган. На які

Антигени імунолог повинен перевірити орган донора, щоб операція була

Успішною?

А.+ Антигени системи HLА.

В. Антигени системи Rh.

С. Антигени HBs, HBc, HBe.

D. Антигени системи ABO.

Е. О-, Н- та К-антигени.

Дитину обстежили в зв‘язку з підозрою на вроджену ваду імунної системи. Лікар

Виявив значне зниження рівня клітин, які утворюють розетки з еритроцитами

Барана (Е-РУК). Чим Ви можете пояснити значне зниження показника Е-РУК?

А.+ Зниженням рівня Т-лімфоцитів.

В. Зниженням рівня В-лімфоцитів.

С. Зниженням рівня природних кілерів.

D. Зниженням рівня фагоцитів.

Е. Зниженням рівня клітин – продуцентів антитіл.

У зв‘язку з підозрою на вроджену агаммаглобулінемію лікар з‘ясував вміст

Імуноглобулінів різних класів у сироватці крові дитини та інтерпретував

Отриманий результат, враховуючи вікові особливості імунної системи. З якого

Віку починається сигтез імуноглобулінів різних класів?

А.+ З 3-місячного віку.

В. З 5-6-місячного віку.

С. З 2-го тижня життя.

D. Відразу після народження.

Е. У період внутрішньоутробного розвитку.

У хворого лікар виявив антитіла до ймовірного збудника хвороби, але їх вміст

Недостатній для підтвердження діагнозу. Яке рішення лікаря Ви вважаєте

Правильним?

А.+ Провести повторне визначення вмысту антитіл через 10 днів.

В. Попередній діагноз не підтвердився.

С. Застосувати більш чутливу реакцію.

D. Провести серологічні дослідження з іншими антигенами.

Е. Перевірити, чи не було технічної помилки при постановці реакції. 228. При проведенні дезінтоксикаційної терапії хворому неодноразово вводився

Препарат-кровозамінник. На 8-й день після останнього ведення препарату у

Хворого на шкірі з’явились висипання, підвищилась температура, у сечі з’явився

Білок. Який механізм лежить в основі розвитку таких симптомів?

А.+ Утворення імунних комплексів.

В. Алергічна реакція І-го типу.

С. Цитотоксичні реакції.

D. Гіперчутливість, яка зумовлена Т-лімфоцитами.

Е. Атопія.

Що з перерахованого відноситься до клітинних факторів імунного

Специфічного) захисту?

А.+ Цитотоксичні Т-лімфоцити.

В. Макрофаги.

С. Інтерферон.

D. Природні кілери.

Е. В-лімфоцити.

Що таке гаптени?

А.+ Неповноцінні антигени.

В. Молекули, які індукують синтез імуноглобулінів.

С. Речовини, які викликають алергічну реакцію по типу ГСТ.

D. Сполуки, які активують фагоцитоз.

Е. Клітини, які синтезують інтерферон.

Які властивості імуноглобулінів визначають можливість отримання

Антиідіотипних вакцин?

А.+ Імуногенність – здатність індукувати синтез антитіл.

В. Алергічні властивості.

С. Специфічне зв‘язування з певними антигенами.

D. Здатність нейтралізувати певні антигени.

Е. Опсонізуючі властивості.

232. Антигени комплексу гістосумісності І класу представлені на поверхні:

А.+ Усіх клітин, які мають ядро.Просмотров 736

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!