Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Функціональні шуми при аускультації серцяФункціональні внутрішньосерцеві шуми можуть виникати вторинно при ураженні клапанного апарата серця в результаті зниження тонусу міокарда і розтягання порожнини одного з шлуночків, що призводить до збільшення діаметра отвору (табл. 3.41).

При клапанних вадах можуть виникати функціональні діастолічні шуми:

– при аортальній недостатності на верхівці вислуховується функціональний пресистолічний шум Флінта. Утворюється в результаті відносного стенозу мітрального отвору за рахунок підняття стулок мітрального клапана струмом крові при регургітації через вустя аорти.

– при мітральному стенозі і вираженій легеневій гіпертензії на легеневій артерії вислуховується функціональний діастолічний шум Грехема-Стіла, обумовлений різким розширенням вустя легеневої артерії внаслідок підвищення тиску в малому колі кровообігу.

Функціональні серцеві шуми вислуховуються при вираженій анемії, при значному прискоренні кровотоку, при гіперкінетичному типі кровообігу, у хворих з тиреотоксикозом, лихоманкою, нервовим порушенням. В останні роки описують акцидентальні шуми, обумовлені наявністю додаткових (аномальних, помилкових, «сліпих») хорд в порожнині серця. Функціональні шуми, як правило, є систолічними, частіше вислуховуються на верхівці серця, над легеневою артерією, непостійні, змінюють свій характер в залежності від положення тіла, не проводяться, не супроводжуються змінами тонів серця.


 

Таблиця 3.40

Діференційно -діагностичні ознаки внутрішньосерцевих органічних шумів

Локалізація Відношень-ня до фаз серцевої діяльності Тембр Характер Тривалість Проведення Тони серця Вада
Верхівка серця Систолі-ний М'який дуючий Спадаючий Рівномірний Короткий Пансистолічний Пахвова ділянка I тон на верхівці ослаблений, акцент ІІ тону над легеневою артерією Мітральна недостатність
Верхівка серця Діастолі-ний М'який Спадаючий   Наростаючий Протодіасто-лічний Пресистоліч-ний Пандіастоліч-ний Не проводиться I тон на верхівці посилений, акцент ІІ тону над легеневою артерією Мітральный стеноз
ІІ міжре-бер'я праворуч Систолі-ний Грубий рокітливий Нарастаючо-спадаючий (ромбовидний) Пансистоліч-ний Підключична, сонна артерії, міжлопатко-вий простір I тон на верхівці ослаблений, ІІ тон над аортою ослаблений Аортальний стеноз
ІІ міжребер'я праворуч Діастолі-ний Нагадує шум пилки Спадаючий Протодіасто-лічний Точка Боткина-Ерба I тон на верхівці ослаблений, ІІ тон над аортою ослаблений Аортальна недостатність

 

 


Таблиця 3.41

Функціональні шуми м'язової (відносної) недостатності

Вада Місце вислуховування Шум Механізм виникнення
Мітральна     Аортальна Ніжній частина грудини, в місці прикреплення мечоподібного відростка Верхівка серця Систолічний шум від-носної недостатності тристулкового клапана Систолічний шум від-носної мітральної недостатності Дилатація правого шлуночка   Дилатація лівого шлуночка

 

Позасерцеві шуми: шум тертя перикарда і плевроперикардіальніе шуми (табл. 3.42).

Таблиця 3.42

Діагностичне значення шуму тертя перикарда

Механізм утворення Патологічні стани
Наявність на поверхні вісцерального і париєтального листків перикарда: а) фібрину б) пухлинних утворень в) кристалів сечовини г) надмірної сухості перикарда д) асептичного запалення   сухий перикардит первинне або метастатичне ураження перикарда уремія холера постінфарктний синдром Дресслера

 

Плевроперикардіальний шум тертя виникає при запаленні плеври, що безпосередньо прилягає до перикарда.

З метої діфереціальної діагностики поза серцевих шумів необхідно звертати увагу на локалізацію та умови посилення звучання (табл. 3.43).

 

Таблиця 3.43

Диференціальні відмінності позасерцевих шумів

Характеристики Шум тертя перикарда Плевроперикардіальний шум
Локалізація звучання Абсолютна тупість серця. Може змінюва-ти звучність і локалізацію в різних фазах діяльності серця Ліва межа абсолютної тупості. Змінює інтенсивність у різних фазах дихання, нерідко поєднюється із шумом тертя плеври
Умови поси-лення звучання При нахилі тулуба вперед, при натисканні стетоскопом на грудну клітку При глибокому вдиху

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Аускультація серця: мета, правила, методика та діагностичне знання методу.

2. Місця проекції і точки вислуховування клапанів серця

3.Тони серця: механізм утворення, компоненти і характеристика тонів серця (I, II, III, IV тонів)

4. Зміна тонів серця: якісне й кількісне. Тричленні ритми: ритм перепели й ритми галопу. Патогенез, причини й діагностичне значення.

5. Шуми серця: механізм утворення, класифікація.

6. Органічні шуми: причини, характеристика, діагностичне значення.

7. Функціональні шуми, причини, характеристика, діагностичне значенняПросмотров 1064

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!