Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Способи і шляхи запозичення надбань зарубіжної педагогікиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття, розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури:

- парламентаризм,

- права людини,

- права національних меншин,

- лібералізацію,

- свободу пересування,

- свободу отримання освіти будь-якого рівня та інше, що є невід'ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства, тому й викликає необхідність звернення до педагогічної проблематики в історичному порівняльному аспекті.

Надбання(суспільне) (англ. public domain) – є сукупністю знань (зокрема в таких творчих галузях як література, мистецтво, музика та наука, зокрема педагогіка)

Запозичення – елемент чужої мови (слово, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес переходу елементів однієї мови до іншої.

У нашому випадку – це елементи іншої культурно-освітньої, педагогічної систем, науково-технічних норм тощо, того, що сприяє процесу інтеграції.

Основними напрямами культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС.

Поряд з іншими напрямами європейської інтеграції, згідно зі "Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу", затверджено Указом Президента України, особливе місце займають культурно-освітній та науково-технічний, що зумовлено потенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме цих напрямах. Вони охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери.

Інтеграційний процес на відповідних напрямах полягає у:

- впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці;

- поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС.

У кінцевому результаті такі крокиспрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього і науково-технічного середовища та поповнення національної педагогічної скарбниці новими педагогічними надбаннями.

 

Дякую за увагу!


Рекомендована література

Основна:

1. Бондар М. Пріоритети трансформації української освіти // Мандрівець. – 2002. - № 5. – С. 34-40.

2. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века / Б. Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

3. Галус О. М. Порівняльна педагогіка: Навч. посібник / Галус О. М., Л. М. Шапошнікова. – К.: Вища шк., 2006. – 215 с.

4. Єгоров Г. Тенденції розвитку порівняльної педагогіки за кордоном / Г. Єгоров, Н. Лавриченко // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 19-23.

5. Коваленко О. Українська освіта в світовому просторі / О. Коваленко // Освіта України. – 2006. – 17 листопада. – С. 6.

6. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти, стратегія, реалізація, результати / В. Г. Кремень. – К., 2005. – 448 с.

7. Медвідь Л. Національна освіта незалежної України ХХІ століття: тенденції, проблеми / Л. Медвідь // Початкова школа. – 2002. - № 1. – С. 1-4.

8. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. / А. А. Сбруєва. – Суми: Ред.-вид. від. СДПУ, 1999. – 300 с.

9. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. Д. Віднянський та ін. Під ред. В. М. Литвина. – К.: Альтернативи, 2001. – 704 с.

 

 


Додаток (до теми 5)

 

Зміст інтернет-ресурсів щодо більш детального ознайомлення з медіа-освітніми напрямами роботи з дітьми та педагогами:

http://www.onlandia.org.ua/ukr/ – «Онляндія»,спільна ініціатива програми Microsoft «Партнерство в навчанні», соціально відповідальних комерційних структур, неурядових організацій, за підтримки громадсько-соціальних діячів. Сайт містить матеріали для дітей, батьків і вчителів (інтерактивні сценарії, короткі тести, готові плани уроків), завдяки яким діти зможуть засвоїти основи безпечної роботи в Інтернеті. На сайті подано доступну, практичну інформацію з Інтернет безпеки, що дозволить навіть початківцям ефективно використовувати ресурси мережі й захистити себе від небажаного контенту; діти мають можливість прийняти активну участь у постійних конкурсах.

http://abetka.ukrlife.org/moral2.html – відкрите звернення Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі до громадськості про шкоду мобільного контенту, пам’ятка для батьків: «Діти, Інтернет, Мобільний зв’язок».

http://www.microsoft.com/Ukraine/AtHome/Security/Children/default.mspx – розділ сайту всесвітньо відомої компанії Microsoft «Безпека дітей в Інтернеті», нотатки та поради, що допоможуть забезпечити захист дітей незалежно від мети використання Інтернет: для пошуку інформації, розробки шкільних проектів, ігор чи бесід з друзями.

http://www.mediaosvita.com.ua/material/pro-nas – інформаційний портал «Медіа-грамотність» реалізується громадською організацією «Телекритика» спільно з Інститутом масової інформації за підтримки Internews Network у рамках проекту «У-Медіа». Дописувачами є як журналісти, так і фахівці з різних галузей, що вивчають вплив медіа на суспільство та вплив громадян на дотримання свободи слова.

http://online-bezpeka.kyivstar.ua/projects/kidsininet/ – соціальна програма «Київстар» «Безпека дітей у мобільному Інтернеті», метою якої є стимулювання до навчання дітей правильному й безпечному використанню Інтернету, привернення уваги громадськості до шляхів вирішення цієї проблеми; посібник для батьків «Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі»; «білий список» Інтернет – сайтів, що є безпечними та корисними для дітей.

http://www.saferunet.ru/ – сайт Центру Безпечного Інтернету в Росії, присвячений проблемі безпечної, коректної та комфортної роботи в Мережі. Подано інформацію про інтернет-погрози та практичні поради щодо боротьби з ними.

http://teacher.at.ua/publ/25 – сайт «Вчитель – вчителю, учням та батькам» створено для співпраці вчителів, батьків та дітей. Розділ «Дитина та комп’ютер» містить матеріали, що висвітлюють різні аспекти цього питання.

http://www.nachalka.com/ – сайт для дітей від 6 років та всіх причетних до початкової школи. Обговорюються питання безпечного пошуку для дітей та подано поради для батьків, вчителів і дітей щодо корисних можливостей використання Мережі.http://www.fid.ru/projects/journal/ – повнотекстова версія журналу «Дети в информационном обществе» – новий видавничий проект, що з 2009 року здійснює Фонд Розвитку Інтернет за науковою підтримкою факультету психології МДУ ім. М. В. Ломоносова та Федерального інституту розвитку освіти Міністерства освіти та науки РФ.

У реалізації своїх посадових функцій реальну допомогу керівникам дошкільних навчальних закладів можуть здійснити:

Інтернет-сайти з медіа-освітніх проблем:

• http://edu.of.ru/mediaeducation

• http://edu.of.ru/medialibrary

• http://edu.of.ru/mediacompetence

• http://www.mediagram.ru

• http://www.mediaeducation.ru

Літературні джерела (особливо для вирішення проблеми планування роботи щодо ознайомлення педагогів дошкільних навчальних закладів з проблемами медіа-освіти):

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. –К.: Либідь, 1997. – 376 с.

2. Гуріненко І.Ю. Медіаосвіта як засіб професійної підготовки фахівця цивільного захисту / І.Ю. Гуріненко // Інформаційні та телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – Ч. 1. / За ред. М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – С. 181–184.

3. Жилавская И.В. Медиаобразование молодежной аудитори / И. В. Жилавская. – Томск: ТИИТ, 2009. – 322 с.

4. Задорожна І.Т., Кузнецова Т.В. Медіа-освіта // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / Гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

5. Зязюн І. А. Антропологічний вимір комп’ютерних технологій // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – Ч. 1 / За ред. М.М. Козяра та Н.Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – С. 6–13.

6. Короченский А.П. Пятая власть? Медиакритика в теории и практике журналистики. – Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003.

7. Пензин С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 176 с.

8. Психолого-педагогический словарь / Сост. В.А. Мижериков. Ред. П.И. Пидкасистый. – Ростов: Феникс, 1998. – 80 с.

9. Робак В. Медіапедагогіка: аналіз інноваційного зарубіжного досвіду / Робак Володимир // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: зб. наук. праць / [ред. кол. І.А. Зязюн (голов. ред.)], С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва та ін. – Львів: Сполом, 2002. – Вип. 8. – С. 70–92.

10. Тверезовська Н.Т. Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. – К., 2002. – 632 с.

11. Фатеева И.А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации: монография. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-т, 2007.

12. Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. – 238 c.

13. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. – Ростов: ЦВВР, 2001. – 708 с.

14. Федоров А.В. Основные теоретические концепции медиа образования // Вестник Российского государственного гуманитарного фонда / А.В.Федоров, А.А.Новикова. – 2002. – № 1. – С. 149-158.

15. Федоров А.В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. – 418 c.

16. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.

17. Федоров А. Терминология медиаобразования [Електронный ресурс]. – Режим доступа: mediagram.ru

18. Хуторской А. Современная дидактика. – СПб.: Питер, 2001. – 536 с.

19. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечест-венный опыт. – М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1990. – 66 с.

20. Aufderheide P., Firestone C. Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. – Queenstown, MD: The Aspen Institute, 1993.

21. Bazalgette C., Bevort E., Savino J. (Eds.) Media Education Worldwide: UNESCO, 1992. – 256 p.

22. Brown J. Media Literacy Perspectives // Journal of Communication. – Volume 48. – Issue 1. – 1998. – 81 p.

23. Considine D. Media Education in United States of America // Educating for Media and the Digital Age. Country Reports. Austrian Federal Ministry of Education and Cultural Affairs & UNESCO, 1999. – Р. 125-128.

24. Dorr A. Media Literacy // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. – Oxford, 2001.

25. Duncan B. (Ed.). Media Literacy. Resource Guide. – Toronto. Ontario: Ministry of Education, 1989.

26. Feilitzen C. von. Media Education, Children’s Participation and Democracy // Feilitzen C. von. and Carlsson U. (Eds.) Children and Media: Image, Education, Participation. – Goteborg: UNESCO & NORDICOM, 1999. – P. 24-26.

27. Gerbner G. Educators Activists Organize to Promote Media Literacy in U.S // The New Citizen, 1995. – Vol. 2. – № 2.

28. Gonnet J. Education aux medias: Les controversies fecondes. – Paris: CNDP, Hachette, 2001. – 144 p.

29. Gonnet J. Modes et permanences / Revue Educations. – 1997. – N 14. – Р. 10-15.

30. Grigoryan A., King J.M. Adbusting: Critical Media Literacy in a Multy-Skills Academic Writing Lesson // English Teaching Forum. The United States Department of State for teachers of English. – Washington, 2008.

31. Hart A. Understanding the Media. – London: Routledge, 1991.

32. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. – Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. – Oxford, 2001.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 490

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!