Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВИПРОМІНЮВАННЯ І ПРИЙОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 
 

В коливальному контурі ,який складається з конденсатора ємністю С та котушки індуктивності L (рис.60.6) відбуваються електромагнітні коливання. Відбувається періодична перезарядка конденсатора, енергія електричного поля конденсатора переходить в енергію магнітного поля і навпаки. В такому коливальному контурі (рис. 60.6а) електричне поле зосереджене між пластинами конденсатора, а магнітне поле всередині котушки і такий контур не випромінює електромагнітних хвиль (маємо закритий коливальний контур). Щоб контур випромінював, необхідно, щоб поля охоплювали все більший простір. Це можна зробити, збільшуючи відстань між пластинами конденсатора (рис. 60.6б).

Маємо відкритий коливальний контур (рис.60.6в), який вже випромінює електромагнітні хвилі. Такий відкритий коливальний контур називається антеною (антена - від грецького - щогла).Незатухаючі коливання в антені здійснюються за допомогою генератора (лампового або транзисторного).

Передача інформації (радіомовлення, телебачення) за допомогою електромагнітних хвиль здійснюється їх модуляцією[4].

Наприклад, амплітудна модуляція – це значить амплітуда високочастотних електромагнітних хвиль змінюється за законом низькочастотних коливань (звук). В останній чає широкого застосування набув принцип частотної модуляції. Цей принцип полягає в тому, що амплітуда несучої частоти (частоти електромагнітної хвилі) залишається сталою, зате в такт з коливаннями низької частоти (звуку) відбувається незначна зміна несучої частоти. Такий принцип модуляції робить радіозв'язок більш стійким до перешкод. Особливо цей принцип модуляції застосовується на радіостанціях FM (від англійського frequency modulation, frequency – частота). Рис. 60.7 ілюструє амплітудну та частотну модуляції.

Виявити електромагнітні хвилі та добути з них інформацію, що передається можна за допомогою радіоприймача. Досягаючи антени радіоприймача електромагнітні хвилі збуджують в ній слабі змінні високочастотні струми. В приймальній антені одночасно наводяться високочастотні коливання від багатьох радіопередавачів (телецентрів). Тому одним з найважливіших елементів радіоприймача є селективний (вибірний) пристрій. Таким вибірним пристроєм є коливальний контур, який за допомогою конденсатора змінної ємності або котушки змінної індуктивності настроюється на частоту передавальної станції - наступає явище резонансу. Далі відібраний сигнал підсилюється, а потім з високочастотного сигналу за допомогою детектора виділяється корисний сигнал низької частоти, який теж підсилюється, але вже підсилювачем низької частоти. Підсилений низькочастотний сигнал поступає на гучномовець і ми чуємо звук (музику), що передає радіостанція.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

1.Записати і пояснити рівняння Максвелла.

2.Що собою являє електромагнітна хвиля? Яка хвиля називається плоскою? Намалювати і пояснити графічне зображення плоскої хвилі.

3.Записати і пояснити рівняння плоскої електромагнітної хвилі.

4.Дати означення енергетичної характеристики електромагнітної хвилі (вектора Умова-Пойнтінга).

5.Пояснити утворення стоячої електромагнітної хвилі. Записати рівняння хвилі і дати означення пучностей та вузлів стоячої хвилі.

6.Пояснити експериментальний метод, дослідження стоячих електромагнітних хвиль.

7.Пояснити послідовність виконання лабораторної роботи. Пояснити метод визначення довжини електромагнітної хвилі за допомогою двопровідної лінії.

8.Як здійснюється випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Поясніть принципи амплітудної та частотної модуляцій.

 


Перелік використаних джерел

 

1. Кучерук І..М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм.-К.: Вища школа., 1990-§§ 10.4, § §12.1-12.4,

2. Трофимова Т.Н. Курс физики. - М.: - Высшая школа, -1985 - § § 143, § § 14.6-14.8

3. Савельев И.В. Курс физики. Т.2: Электричество. Колебания и волны. -М.: Наука, 1989 §§ 66-67, §§ 70-71.

4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Милковская Л.Б. Т.2 Электричество и магнетизм. -М.: Высшая школа, 1977 - §§ 22.1-22.4.

 

 


[1] Генрі Дж. (1757-1878) – американський фізик. Наукові роботи стосуються електромагнетизму. Відкрив явище самоіндукції.

[2] Магнітна проникність речовини μ – безрозмірна величина, яка визначається відношенням індукції В магнітного поля в речовині (за рахунок мікрострумів) до індукції В0 магнітного поля у вакуумі (намагнічуючого поля мікрострумів), тобто μ= В/В0. Магнітна проникність показує в скільки разів речовина “посилює” зовнішнє магнітне поле.

* Англійський фізик П.Дірак теоретично допустив існування особливих частинок з одним магнітним полюсом, які назвали монополі. Але поки що магнітні монополі експериментально не виявлені.

[3] Умов Н.А. (1846-1915) - російський фізик. Його роботи стосуються теорії коливних процесів, електрики, магнетизму, оптики.

Пойтінг Дж. Генрі (1852-1914) - англійський фізик. Його роботи стосуються явищ переносу енергії, теорії випромінювання і тиску світла.

[4] модуляція - від латинського modulatio - перехід з однієї тональності на іншу (в музиці)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 927

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!