Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СПОСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ 

В бухгалтерському обліку виникають помилки як при складанні документів, так і при веденні облікових регістрів. Характер помилок буває різним - це описки при записі цифр, помилки в розносці, арифметичні помилки, помилки в бухгалтерській проводці (невірна вказівка кореспонденції рахунків).

Помилкові записи звичайно виправляються трьома способами:

· Коректурним

· Додаткового запису

· Негативного запису

Коректурный спосіб полягає в акуратному закреслленні помилкового запису, вгорі або поряд пишеться правильний текст або сума.

Неправильний запис закреслюється, щоб було видно, що було записано. Поряд робиться запис “Виправленому вірити" і ставиться підпис особи, яка внесла виправлення з вказівкою дати. Цей спосіб застосовується, якщо помилка виявлена до узагальнення даних в оборотні відомості і до складання балансу і якщо не потрібно зміни кореспонденції рахунків.

Спосіб додаткових записів (проводок) застосовується в тому випадку, якщо помилка виявлена після затвердження звіту. Суть цього способу полягає в тому, що по певній бухгалтерській проводці, при правильній кореспонденції рахунків, в обліку відображена сума менше дійсної. Для виправлення цієї помилки довідкою бухгалтерії (де вказується в якій проводці допущена помилка, коли і на яку суму) складається додаткова проводка в такій же кореспонденції рахунків на суму, яка рівна різниці між відображеною раніше і дійсною цінами.

Наприклад, бухгалтер зробив проводку:

Дт “Сировина і матеріали"

Кт “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" на суму 10000 грн.

В даній проводці бухгалтер допустив помилку, замість суми 15000 грн. він записав 10000 грн. Для виправлення цієї помилки бухгалтеру необхідно написати довідку і зробити додатковий запис:

Дт “Сировина і матеріали"

Кт “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" на суму 5000 грн.

Спосіб негативного запису або спосіб сторнировочной запису або спосіб “Червоне сторно” використовується в декількох випадках:

1. якщо в обліку, після затвердження звіту, при правильній вказівці бухгалтерської проводки, по кореспондуючих рахунках була записана сума більше дійсної. Для виправлення цієї помилки в довідці бухгалтерії пишуть таку ж кореспонденцію рахунків на суму, рівну різниці між помилковою і дійсною сумами. Як помилкова кореспонденція, так і сума помилкового запису повинна бути написана червоним чорнилом, або обведена в рамку. Це означає, що в обліку відображене негативне число (мінусів в обліку не буває). Після разноски по облікових регістрах ця сума відраховується з підсумку оборотів, чим усувається помилка.Наприклад, бухгалтер зробив проводку:

Дт “Сировина і матеріали"

Кт “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" на суму 15000 грн.

У проводці була допущена помилка, замість суми 15000 грн. необхідно було записати 10000 грн. Для виправлення цієї помилки бухгалтеру необхідно написати довідку про те, що в даній проводці була допущена помилка на суму 5000 грн. і зробити проводку:

5000 грн.
Дт “Сировина і матеріали"

Кт “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" на суму

2. при виправленні помилок в кореспонденції рахунків. Неправильний запис сторнується, тобто знищується, анулюється від’ємним числом, повторенням червоним чорнилом неправильної проводки в тому ж обліковому регістрі, де вона записана. Наприклад, бухгалтером проведена неправильна кореспонденція рахунків:

Дт “Поточний рахунок"

Кт “Короткострокові позики" на суму 5000 грн.

Для виправлення помилки робиться така ж проводка, але червоним сторно:

ДТ “Поточний рахунок"

5000 грн.
Кт “Короткострокові позики" на суму

Після цього звичайним чорнилом складається правильна проводка у відповідному обліковому регістрі. Допустимо, що в нашому прикладі це:

ДТ “Поточний рахунок"

КТ “Розрахунки по інших операціях" на суму 5000 грн.

3. в бухгалтерському обліку є господарські операції які відбиваються способом “Червоне сторно". Наприклад:

а) в промисловості - відображення в обліку відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової при умові, що планова собівартість вище фактичної;

б) в роздрібній торгівлі - списання в кінці місяця торгових накидок на реалізовані товари; і інш.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!