Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дт Основний розрахунковий пасивний рахунок КтСн = розмір кредиторської забор-

говагості на початок місяця

зменшення боргу під- збільшення боргу підприєм-

приємства за місяць ства за місяць

Оборот по Дт Оборот по Кт

Ск = розмір кредиторської забор-

гованості на кінець місяця

 

 

в) активно-пасивні (розрахунки з покупцями і замовниками, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, розрахунки по податках і платежах, розрахунки по страхуванню і інш.).

Схема основного розрахункового активно-пасивного рахунку має наступний вигляд:

 

Дт Основний розрахунковий активно-пасивний рахунок Кт

Сн = розмір дебіторської за- Сн = розмір кредиторської забор-

боргованості на початок гованості на початок місяця

місяця

збільшення дебіторською зменшення дебіторською або

або зменшення креди- збільшення кредиторської за-

торскої заборгованості боргованості за місяць

за місяць

Оборот по Дт Оборот по Кт

Ск = розмір дебіторської за- Сн = розмір кредиторської забор-

боргованості на кінець гованості на кінець місяця

місяця

 

Капітали і резерви. До них відносяться:

· статутний капітал

· пайовий капітал

· резервний капітал

· додатковий капітал

· страхові резерви

· цільове фінансування і цільові надходження і інш.

Ці рахунки - пасивні рахунки. По кредиту відбивається формування капіталу або резерву, по дебету його використання або зменшення. Сальдо завжди кредитове і показує суму капіталу або резерву на звітну дату. Відбиваються в I або у II розділі пасиву балансу.

Схема основного рахунку для обліку капіталу або резерву має наступний вигляд:

 

Дт Основний рахунок для обліку капіталу або резерву Кт

Сн = розмір капіталу або резерву

на початок місяця

зменшення капіталу або збільшення капіталу або

резерву за місяць резерву за місяць

Оборот по Дт Оборот по Кт

Ск = розмір капіталу або резерву

на кінець місяця

 

Рахунки господарських процесів і результатів по них поділяються на наступні групи:

1. збірно-розподільні рахунки

2. калькуляційні рахунки

3. операційні рахунки

4. операційно-результативні або зіставляючі рахунки

5. бюджетно-розподільні рахунки

6. рахунки фінансових результатів.

Збірно-розподільні рахунки застосовуються для накопичення витрат по тому або іншому господарському процесу з метою подальшого їх розподілу. Це активні рахунки, так як на них ураховується рух коштів, тобто витрати. До них відносяться рахунки класу 8 - витрати по елементах і рахунки класу 9 - витрати діяльності, ті з них, які відображують витрати різних видів діяльності.В кінці місяця залишку на цих рахунках не буває, тому що вони в кінці звітного періоду повинні бути списані на результати діяльності підприємства. В балансі вони не показуються.

Схема збірно-розподільного рахунку має наступний вигляд:

 

 

Дт Збірно-розподільний рахунок Кт

Дт Рахунок А Кт Дт Рахунок Г Кт

1) а 1) 4) М4) г

А г

Дт Рахунок Б Кт Дт Рахунок Д Кт

2) б 2) 4) д

б д

Дт Рахунок В Кт Дт Рахунок Е Кт

3) в 3) 4) е

в е

а + б + в = М = г + д + е

 

Калькуляційні рахунки служать для визначення собівартості господарських коштів - матеріалів які надходять, виготовленої продукції, реалізованих виробів.

Собівартість розраховується шляхом збирання витрат, що відносяться до калькулюючого об'єкта на дебеті цих рахунків, так як суми витрат являють собою кошти, витрачені в даному процесі.

Калькуляційні рахунки є активними. До них відносяться рахунки:

· собівартість реалізації

· виробництво

і інш.

Схема калькуляционного рахунку має наступний вигляд:


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!