Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вільна ЛР у крові у 2х формахЗвязана з білками.

В-сті зв’язаного:

-фармакологічно неактивні

-повілно розподіляються

-менш токсичні

ЛР можуть розподілятися рівномірно до всіх т-н і органів, або нерівномірно, може накопичуватись у певних органах. (йод накопичується у щитовидній залозі).

Біотрансформація- метаболізм.

Процес перетворення сторонніх сполук в організмі.

Мета перетворення:

-зм токсичності (мета 1-го етапу)

-прискорення виведення з орг.(2-го)

Відб у:-печінці (за участю мікросомальних ферментів),нирках,легенях,стінці кишечника

На активність мікросомальних ферментів впливають:

-інгібітори пригнічують їх активність

-індуктори підвищують.

1-ий етап відб в основному в печінці, під впливом мікросомальних ферментів-відб окиснення, дезамінування, відновлення, гідроліз речовин. –утв фармакологічно неактивна і менш токсична речовина (виняток – спирт етиловий перетв у ацет альдегід),

-високо активні реч кодеїн у морфін( виняток)

-з фармакологічно активної в неактивну.

На активність мікросомальних ферметів впливає ЛР( інгібітори, індуктори)

2-ий етап (продукти перетворення 1-го), приєднання залишків сульфатної к-ти (легко виводиться з орг.). Утв конюгати з деякими амінокислотами.

Виникають сполуки, які добре розчинні у воді, і погано в ліпідах- не проникають у т-ни і швидко виводяться із сечею.

Виведення- елімінація.

Основний орган виведення- нирки

У процесах виведення ліків із сечею відіграють 3 механізми:

1.Фільтрація – відб у клубочках нирок, відн молекулярна маса менше 90. Не фільтрується, якщо ЛР щільно зв’язана з білками плазми.

2.Канальцева секреція- за участю ферментних систем і витрат Е- активний процес, у сечу потрапляють пеніциліни, саліцилати.

3.Канальцева резорбція- речовини, що розчинні в ліпідах – реабсорбуються пасивно; активно- іонізуючі ліки, які є слабкими кислотами і лугами.

При отруєнні ліками, що виділяються через нирки- процедура форсованого діурезу- підсилення сечовиділення.

Виділення через печінку із жовчю у 12 палу, а потім з калом на зовні.

Але є ліки яким властива ентерогепатична циркуляція – з кишківника ліки повторно всмоктуються у кров, потім у печінку, -кишківник- частина з калом, а друга знов всмоктується (морфін, тетрациклін)

З жовчю- ліки, молекулярна маса яких 300 і більше, характерно ентерогепатична циркуляція. ЛЗ виводиться з жовчю в кишку, потім всмоктуються у печінку, потім виводяться з жовчю.

З сечею – менше 300.

-деякі виводяться у незмінному вигляді

Через легені – виводяться гази і летючі реч( засоби інгаляційного наркозу, камфора)

Кишечник – ліки, що призн в середину і не всмоктуються(вугілля активоване)

Потові залози – елімінуються йодити, броміди, саліцилати.

Молочні залози – з молоком матері в організм немовляти.

 

 

14. Фармакодинаміка – сума фармакологічних ефектів, які розвиваються у орг. під впливом ліків.

Фармаколонійний ефект- клінічний прояв р-ції орг. на дію ЛЗ, розвитку первинної фармакологічної р-ції.

Види дії ліків:

1.Місцевапроявляється на шляху введення ЛР в орг. (на шкіру, у м’яз)

Буває:вяжуча,обволікаюча,подразнювальна (нашатирний спирт),прикіпаюча,

місцевоанестезуюча

2.Рефлекторна- внаслідок місцевої подразнювальної. ЛР збуджує закінчення чутливих нервів і рефлекторно відб зміна ф-ції внутр. Органів.

3. Резорбтивна – після всмоктування або введення в кров.

-пряма- зв’язування ЛЗ із рецепторами, розміщеними в органі, ф-ція якого змінюється

-опосередкована – наслідок первинних змін.

4. Вибіркова дія- коли ліки впливають на рецептори, групи к-н, певний орган (сальбутамол)

Основна дія – яку ми намагаємось отримати, вводячи в орг.

Побічна – небажана:

-негативна – змушує відмовлятись від їх застосування

-позитивна

Оборотні ефекти- зникають після виведення засобу з організму.

Механізм дії ліків:спосіб за допомогою якого досягається фармакологічні ефекти.

Рецептори – ліки, що надходять в орг., взаємодіють із специфічними структурами, які зявилися в процесі тривалої еволюції біологічних систем. (ферменти)

Агоністи- ЛР, які зв’язуються з рецепторами й активують їх.

Антагоністи – ЛР, зв’язуючись з рецепторами, перешкоджає ефектам його збудження.

Дозування ліків:

Доза- к-сть речовини, яка потрапила в організм:

1)тепрапевтична – к-сть реч, що вводять в орг. з лікувальною метою

-порогова (мінімальна) – дози, що викликають фармакологічний ефект невеликого ступеня.

-середні – середнього

-вищі (максимальна) – викл найбільшу граничну терапевтичну дію (сильнодіючі і отруйні реч)

2) Токсична – к-сть ліків при введенні якої в організм розвиваються токсичні прояви. (морфін, закреп, пригн дих центру)

3) Смертельна (летальна) – доза, яка викл смерть, у максимально переносимій дозі- для лікування злоякісних пухлин.

Широта терапевтичної дії – діапазон між терапевтичною і токсичною дозами.

Види доз:разова – на 1 прийом,добова ,курсова – на курс лікування.

Фактори, що впливають на дію лікарських речовинЛікарська речовина взаємодіє із молекулами клітин у всіх людей за однаковими біофізичними та хімічними закономірностями, але кінцевий фармакологічний ефект визначається біологічними властивостями клітини та тканини, які у різних людей різні.

-ендогенні чинники – хім. будова, фізико-хім в-сті препаратів, лікарська форма, шляхи введення, дози, режим склад їжі, фактори зовн середовища.

-ендогенні: вік,стать, менструальний цикл, вагітність.

Хіміна будова та фізико-хімічні в-сті ЛП визначають їх біологічну дію. (наявність у молекулі речовини метилової, етилової грури зумовлює хорошу розчинність її у ліпідах і швидке проникнення через біомембрани.

Біодоступність- комплекс фармакологічних процесів, завдяки яким у ділянці відповідних рецепторів ств дійова концентраці будь-якого ЛЗ.

Важливе значення має інтенсивність та повнота всмоктування засобу, розподілення в організмі, метаболізм та екскреція.

15.Види дії ДР.

1.Негативна :

-токсична – наслідок абсолютного або відносного передозування, (абсолютне – при підв максимально допустимих доз, коли ЛР має малу широту терапевтичної дії, відносне- при введенні ліків у терапевтичних дозах і виникає за певних умов)

Кумуляція– накопичення в орг..

У терапевтичних дозах часто зучтр побічні ефекти.

Віддалені шкідливі наслідки:

-ембріотоксична –у перші 2 дні і тижні, від початку запліднення. Процеси прикріплення ембріона до стінки матки та плацентарії порушуються. Вагітність не розвивається, мимлвідьний викидень.-тератогенна-здатність ліків порушувати нормальний розвиток ембріона і викликати вади розвитку в плода ( порушення мозку, ССС, травної – може загинути, вовча паща, заяча губа, вади кінцівок)

-фетотоксична – в результаті впливу ліків на плід

-мутагенна- вплив на статеві к-ни в період розвитку ембріона (успадковується- вади розвитку (цитостатики)

-канцерогенна – здатність реч викликати розвиток злоякісних пухлин.

Негативні ефекти (зумовлені повторним введенням ліків в організм:

-Толерантність – явище, коли при повторному введенні ЛР ФЕ зменшується і зникає, при зб дози- відновлюється їх дія (кофеїн)

-Тахіфілаксія – зникання ФЕ, які не вдається поновити зб дози.

Лікарська залежність-тривале повторне введення ліків, які змінюють психічні ф-ції.

Особливо небезпечні ті, які викликають ейфорію– стан повного фізичного і психічного благополуччя (морфін, маріхуанна)

Абсистенція – якщо вчасно не ввести чергову дозу наркотика.

Синдром відміни- комплекс змін, що можуть розвиватися після раптової відміни препаратів, які до того призначались хв. тривалий час (заходи – поступове зниження дози перед відміною)

Пригнічення імунітету- при застосуванні імунодепресантів, цитостатиків, у хв. будь-яка інф може набувати генералізованого характеру.

Дисбактеріоз –стан, який супроводжується порушенням природного складу мікрофлори шкіри і слизових оболонок.

Виникає суперінфекція– заселення шкіри і слизових м/о, що не чутливі до антибіотика.

Хіміорезистентнсть- прояв загальнобіологічної р-ції пристосування живих умов до змінених умов існування. Бактерії стають не чутливими до антибіотиків.

Медикаментозна алергія: Алергічні р-ції:

-через 7-12т після початку заст препарату

-при повторному лікування препаратом

-після введення засобу – 1раз

Медикаментозна ідіосинкразія – спотворена чутливість орг. до ЛР.

Комбінована дія ЛР:

Фармацевтична- фізична взаємодія і хімічна.

Фармакодинамічна- поєднання ліків.

Синергізм- ефект перевищує дію кожного компонента

Сумація– фармакологічна дія=простій сумі ефектів.

Потенціювання дії- загальний ефект перевищує силу ефектів.

-прямий- коли точка прикладання ліків спільні.

-опосередкований- різні точки.

Явище синергізму викор. Для отримання бажаного ФЕ при застосуванні менших доз ліків.

Антагонізм- варіант взаємодії ліків, при якому спостерігають зм або навіть зникнення ФЕ

-фізичний- адсорбція

-хімічний- взаємодія кислот і лугів.

Фізіологічний- якщо ліки мають протилежно направлені ФЕ.

Двобічний – дія кислот і лугів, етил спирту. При цьому обидві речовини здатні усувати дію одна одної.

Синергоантагонізм- явище, коли при поєднаному застосуванні ліків одні фармакологічні ефекти зникають, а інші посилюються.

 

 

16. Ускладнення лікарської терапії називають по-різному: побічною дією лікарських засобів, лікарською алергією, непереносністю лікарського препарату, медикаментозною патологією тощо. Небажані реакції, які викликаються деякими лікарськими засобами, можна об'єднати поняттям «побічна дія»,або «ускладнення фармакотерапії».

Алернійної природи:

1. Алергічні реакції негайного і сповільненого типу найчастіше викликають препарати золота ,пеніцилін ,протитуберкульозні засоби , проти судомні, вітамінні препарати .

Клінічно алергічні реакції: атопічний дерматит, алергічний риніт, еозинофілїя, лейкоцитоз, лейкопенія, кропив'янка, набряк Квінке, астматичний бронхіт, атопічна бронхіальна астма .

Анафілактичний шок (АШ) – це алергічна реакція негайного типу, що супроводжується небезпечними для життя клінічними проявами (різким зниженням артеріального тиску, порушенням діяльності центральної і периферичної нервової систем, ендокринними розладами, дихальною недостатністю

Допомога:

1.в/м 0,1% р-н адреналіну гідро хлорид по 0.5мл (+через 5-10хв) – усуває бронхоспазм, підв АТ, стимулює роботу серця.

2. В/м преднізолон по 1мл.

3. Для знаття бронхоспазму в/в 10-20мл 2% р-ну еуфіліну.

4. Для стимуляції ДЦ- в/м кордіамін 2-4мл, кофеїн-бензоат натрій – 10%р-н 1-2мл

5.При набряку легень – в/в 2мл 1%р-ну фуросеміду.

6. При судомах в/м 2-4мл 0,5% р-ну сибазону.

7. Для корекції гемодинамічних розладів в/вкраплинно сьолові р-ни (0,9% натрій хлорид 1000-2000мл)

Набряк Квінке - гострий, раптово розвинутий, обмежений набряк шкіри та підшкірної клітковини і (або) слизових оболонок. Найчастіше спостерігається набряк тканин обличчя, тильних поверхонь кистей і стоп. Найбільш небезпечним є набряк гортані. У хворого раптово з'являються кашель, осиплість голосу, неспокій, блідість або синюшність особи, утруднене дихання, іноді кровохаркання.

Сповільненого типу:

2. Фармакотоксичні реакції зумовлені абсолютним або відносним передозуванням лікарських речовин, що виявляється симптомами, зумовленими фармакодинамічними властивостями речовин (атропін - сухість у порожнині рота; резерпін - невролептичний ефект у хворих на гіпертензивну хворобу). Клінічно це виразкові ураження слизової оболонки травного каналу, зміна кількості клітин крові, порушення функцій паренхіматозних органів, серцево-судинної системи, розвиток пухлин, вплив на слуховий нерв, на плід, неврогенні та психогенні реакції (гіперреактивність, парадоксальні емоційні психози, галюцинації тощо), неспецифічні властивості лікарського засобу, зокрема вплив на плід під час вагітності (ембріотоксичність, тератогенний ефект, фетотоксичність), а також канцерогенна, мутагенна дія.

Негативна :

-токсична – наслідок абсолютного або відносного передозування, (абсолютне – при підв максимально допустимих доз, коли ЛР має малу широту терапевтичної дії, відносне- при введенні ліків у терапевтичних дозах і виникає за певних умов)

Кумуляція– накопичення в орг..

У терапевтичних дозах часто зучтр побічні ефекти.

Віддалені шкідливі наслідки:

-ембріотоксична –у перші 2 дні і тижні, від початку запліднення. Процеси прикріплення ембріона до стінки матки та плацентарії порушуються. Вагітність не розвивається, мимлвідьний викидень.

-тератогенна-здатність ліків порушувати нормальний розвиток ембріона і викликати вади розвитку в плода ( порушення мозку, ССС, травної – може загинути, вовча паща, заяча губа, вади кінцівок)

-фетотоксична – в результаті впливу ліків на плід

-мутагенна- вплив на статеві к-ни в період розвитку ембріона (успадковується- вади розвитку (цитостатики)

-канцерогенна – здатність реч викликати розвиток злоякісних пухлин.

Негативні ефекти (зумовлені повторним введенням ліків в організм:

-Толерантність – явище, коли при повторному введенні ЛР ФЕ зменшується і зникає, при зб дози- відновлюється їх дія (кофеїн)

-Тахіфілаксія – зникання ФЕ, які не вдається поновити зб дози.

Лікарська залежність-тривале повторне введення ліків, які змінюють психічні ф-ції.

Особливо небезпечні ті, які викликають ейфорію– стан повного фізичного і психічного благополуччя (морфін, маріхуанна)

Абсистенція – якщо вчасно не ввести чергову дозу наркотика.

Синдром відміни- комплекс змін, що можуть розвиватися після раптової відміни препаратів, які до того призначались хв. тривалий час (заходи – поступове зниження дози перед відміною)

Пригнічення імунітету- при застосуванні імунодепресантів, цитостатиків, у хв. будь-яка інф може набувати генералізованого характеру.

Дисбактеріоз –стан, який супроводжується порушенням природного складу мікрофлори шкіри і слизових оболонок.

Виникає суперінфекція– заселення шкіри і слизових м/о, що не чутливі до антибіотика.

Хіміорезистентнсть- прояв загальнобіологічної р-ції пристосування живих умов до змінених умов існування. Бактерії стають не чутливими до антибіотиків.

3.Зміна імунобіологічних властивостей організму (ослаблення імунних реакцій - імуносупресія, що виявляється суперінфекцією, частими рецидивами інфекційних захворювань, дисбактеріозом, кандидозом, стафілококовим ураженням шкіри та інших органів). Такі ускладнення викликають антибіотики, сульфаніламіди, імунодепресанти, протипухлинні засоби.

17. Протимікробні- засоби, які застосовують для знищення м/о в зовнішньому середовищі або для припинення їх розвитку і розмноження їх в організмі людини .

Класифікація:

1.антисептичні- засоби, які знешкоджують патогенні м/о на поверхні шкіри та слизових оболонок.

2. Дезінфікуючі- у навколишньому середовищі.

3. Хіміотерапевтичні – призн для знешкодження патогенних м/о в організмі людини.

Бактеріостатична дія – здатні пригнічувати ріст і розмноження м/о в орг. Людини.

Бактерицидна – здатні викликати загибель м/о.

К-ція антисептиків та дезінфікуючих засобів:галогени (хлорамін Б, хлорне вапно, р-н Люголя, спиртовий розчин І, йодонат),ароматичні сполуки (фенол, крезол, іхтіол),група аліфатичних сполук (ет спитр, р-н формальдегіду),барвники (брильянтовий зелений, метилен синій, етакредину лактат).,окисники (калій перманганат, перикис водню),кислоти і луги (борна к-та, р-н аміаку),похідні ніторофурану (фурацилін),детергенти,солі важких металів.

Вимоги до антисептиків:повинні володіти високою активністю та широтою дії,діяти швидко і тривало,не бути токсичними для орг. Людини,зберігати свою активність у вогнищах з високим вмістом білка (гній,сеча)

Галогени

Механізм дії- проникають через мембрану збудників і викликають денатурацію білка

1. Хлорне вапно- порошок із різким запахом (32% активного хлору) проявляє бактерицидну дію.0,5%-приміщень, білизни; 2%-деревяних предметів; 5%-гною, харкотиння, сеча, екскременти;10%-туалетів, нежилих приміщень.

-дизинфікуюча

-дезодоруюча- усуває не приємний запах.

ХВ не використовують для обробки інструментарію, бо викликає корозію металів., діє швидко і короткотривало.

2. Хлорамін Б- порошок (25-29% активного хлору)

-дезінфікуюча, дезодоруюча дія.0,5% - спринцювань,1-5% - дезінфекції інструментів, гумових рукавичок, предметів догляду.

Розчин йоду спиртовий

Для обробки операційного поля, країів поля.Побічна дія – дерматид

Йодонат – р-н, який містить 4-5% І

4. Р-н Люголя – для обробки глотки і гортані.У фл по 50мл

Р-н бетадин – на основі йоду, для обробки шкіри та слизових.

5. Йоддицерин.Фл по 25,50мл

Дія- протимікробна, противірусна, протигрибкова, проти набрякова, антиоксидантна, анти некротична.

Ароматичні сполуки:

1.Фенол – для дезінфекції приміщень, білизни, предметів догляду за хворими

-не бажано наносити на шкіру, бо швидко всмоктується, призводить до подразнення, обезсилення, оніміння, інтоксикації і порушення Дих і ССС.

2.Іхтіол–чорна сироподібна реч із своєрідним запахом.Входить до складу сірки.

Ефекти: протимікробний, протизапальний, місцево анестезуючий.

Показ: екзема, бешиха, фурункульоз- 10-20% мазь.

Є ще у вигляді супозиторіїв по 0,2г – вагінально для лікування параметритів і сальпінгітів.

3. Дьоготь Березовий- засіб чорного кольору, утв шляхом перегонки березової кори і містить фенол.

Це є лінімент Вишневського. Для обробки шкіри, ерозій, виразок, ран.

Аліфатичні сполуки:

1.Спирт етиловий: 40%-для компресів, 70%- обробки рук, шкіри, 90-95%- в опіковому вигляді, для дезінфекції хірургічного інструментарію.

Випуск у фл 70% - Фармасефт, 96%- у фл по 100мл.

Випускається за рецептом, Форма рецептурного бланку №1.

2. Р-н формальдегіду. (формалін)Прозора, безбарвна рідина.

Дія як на вегетативні так і спорові збудники м/о.

0,5-1%- для дезінфекції інструментарію, обробки шкіри, миття рук.

2%- для дезінфекції предметів догляду за хворими.

Муміфікуюча дія- спрямована на висушування шкіри та слизових.

-дезодоруюча і дезінфікуюча дія.

Детергенти: синтетичні сп, мають високу поверхневу активність і миючі, дезінфікуючі, розчиняючі в-сті. Для лікування гнійних ран, обробки рук, стерилізації інструментів.

1)Господарське мило – для прання білизни, миття посуду, тіла і рук, волого прибирання і дезінфекції, у вогнищі кишкових і крапельних інфекцій – 2%, (гарячі 40-60градусів)

1) Мило зелене, мило калійнетемно-бура, зеленувата маса із слабким мильним запахом, не подразнює шкіру, викор для очищення шкіри, виготовлення мильного спирту, вх до скл мазі Вількінсона.

3) Хлоргекседину біглюконат – очищає і дезінфікує шкіру, не пошкоджує її, для обробки рук, післяопераційних ран, опікових поверхонь, гнійно-септичний процесах. Для дезінфекціх термометрів, приладів і лікарняних обладнань 0,1 Водним р-ном.

 

 

18. Антисептичні – засоби, які знешкоджують патогенні м/о на поверхні щкіри та слизових оболонок.

К-ція антисептиків та дезінфікуючих засобів:галогени (хлорамін Б, хлорне вапно, р-н Люголя, спиртовий розчин І, йодонат),ароматичні сполуки (фенол, крезол, іхтіол),група аліфатичних сполук (ет спитр, р-н формальдегіду),барвники (брильянтовий зелений, метиленовий синій, етакредину лактат),окисники (калій перманганат, перикис водню),кислоти і луги (бона к-та, р-н аміаку),похідні ніторофурану (фурацилін),детергенти,солі важких металів.

Вимоги до антисептиків:повинні володіти високою активністю та широтою дії,діяти швидко і тривало,не бути токсичними для орг. Людини,зберігати свою активність у вогнищах з високим вмістом білка (гній,сеча)

Окисники:

1)Калій перманганат –порошок, кристали 5г, дія- протимікробна, в’яжуча, подразнювальна, припікаюча, дезодоруюча.

Показ: 0,02;-0,1% - при отруєнні, промиванні шлунка;0,1-0,01% - полоскання горла

0,1-0,5%- промивання ран.

2) Р-н перекису водню –антисептична дія. При нанесенні шкіру чи слизові- піна.

Барвники:

1)Брильянтовий зелений- порошок темно-зеленого кольору, 1-2% спиртовий або водний р-н.Фл по 10мл.Покази: порізи, пошкодження шкіри, садини.

2)Метиленовий синій- темно-зеленого кольору

Для обробки шкіри, при запальних процесах.1-3% обробки шкіри, опіки.

0,02%- для промивання порожнин тіла, сечового міхура.

М.С+ глюкоза= Хромосмон- при отруєнні сильною к-тою.

3)Етакредин лактатМазь 3%;0,1% спиртовий р-н.

Похідні Нітрофурану:

Фурацилінтабл. По 0,02г, 0,2 мазь.

0,02%- для промивання гнійних порожнин

1:5000 для промивання сечового міхура

0,2% мазь – при запаленні повік.

19. Хіміотерапевтичні засоби- ЛЗ, які вибірково пригнічують життєдіяльність збудників захворювань в організмі людини.

Від антисептиків: мають вибіркову протимікробу дію, менш токсичні для орг. Людини.

Історія відкриття.

В основі- явище антибіозу- орг. Між м/о, тобто одні види м/о пригнічують життєдіяльність інших видів за рахунок виділення спеціальних речовин, які наз Антибіотиками.

1928- шотландський мікробіологФлемінг одержав 1-ий антибіотик із зеленої плісені і назвав його Пеніцилін. Його впровадив – Флорі, а Чейна у 1945р отримав Нобелівську премію.

Антибіотики– це ХТЗ мікробного, рослинного, тваринного, біотехнологічного походження, їх напівсинтетичні та синтетичні аналоги, які мають здатність вибірково пригнічувати орг. хв. Збудника захворювання.

Їх використовують для лікування інфекційних захв, виключно бактеріями.

Основні принципи лікування:

1.До 1-го введення антибіотика необхідно взяти матеріал (кров, харкотиння, кал) для визначення виду збудника та його чутливості до антибіотика.

2.Потрібно вибрати найбільш ефективний та найменш токсичний препарат (ант вибору або 1-го ряду)

3. Необхідно застосувати оптимальні дози препарату з відповідними інтервалами

4.дотримуватись встановленого курсу лікування.

5. Для попередження алергічних р-цій необхідно вияснити алергогологічний анамнез, а якщо антибіотик призначений парентерально – зробити в/м пробу на чутл орг..

6. 2ант – комбінувати за однаковим типом дії.

Класифікація:

1.За хім будовою:Бета-латамні ант: (Пеніциліни, Цефалоспорини, Монобактами) Макроліди,Тетрацикліни,Аміноглікозиди,Хлорамфеніколи,Фторхінолони,Поліміксини.

2. За клінічним застосуванням:

1)Ант вибору (1-го ряду)- найбільш ефективні при певному виді інфекційних захв, доних чутливі більшість штамів даного збудника.

2)Альтернативні (2-го ряду) – призн тоді, коли штам виділеного збудника найбільш чутливий саме до них.

3) Антибіотики резерву – викор при неефективності перших 2х груп і є більш токсичними.

За спектом дії

-Ант, що діють переважно на Г+ бактерії: (Бензилпеніциліни, Напівсинтетичні пеніциліни, Макроліди (еритроміцин))

-Ант, широкого спектру дії (на Г+ і Г-)

-Ант, що діють на Г-( Протиміксини, Протигрибкові, Протипухлинні)

За типом протимікробної дії

1.Бактерицидного типу дії - викл загибель м/о (пЕніциліни, Цефалоспорини, Фторхінолони, Поліміксини, Фміноглікозиди)

2.Бактеріостатичного – пригн ріст і розм м/о ( Макроліди, Тетрацикліни, Хлорамфеніколи)

 

20.Антибіотики– це ХТЗ мікробного, рослинного, тваринного, біотехнологічного походження, їх напівсинтетичні та синтетичні аналоги, які мають здатність вибірково пригнічувати орг. хв. Збудника захворювання.

Пеніциліни:Бензилпеніциліни,Напівсинтетичнії,Комбіновані з інгібіторами В-лактамаз.

Бензилпеніциліни:

Тип дії – бактерицидний, спектр дії – вузький.

Короткої дії:

Бензилпеніцилін Na сіль

Ф.в.порошок у герметично закритих флаконах, 500 000 і 1 000 000 ОД (добре розчинні)

Шлях введення: в/м, в/в(кр, стр, ендолюмбально)

Тривалість дії: 3-4год, вводять через кожні 4 год, а при розведенні 0,5% р-ном новокаїну – через 6год).

Бензилпеніцилін K сіль

Ф.в.порошок у герметично закритих флаконах, 500 000 і 1 000 000 ОД (добре розчинні)

Шлях введення: в/м (негативно впливає на ССС)

Тривалість дії: 3-4год, вводять через кожні 4 год, а при розведенні 0,5% р-ном новокаїну – через 6год).

Тривалої дії:

-Біцилін -1 (ретарпен)

Ф.В. .порошок у герметично закритих флаконах 600 000, 1 200 000, 2 400 000 ОД (погано розч у воді)

Шлях введення: тільки 2х моментно – в/м, при розчиненні утв суспензії, які швидко кристалізуються.

Тривалість дії: 600 000-1 р/т, 1 200 000 і 2 400 000 – 1р/2т

Біцилін – 5

Ф.в. порошок у герметично закритих флаконах, 1 500 000 ОД

Шлях введення: тільки 2х моментно – в/м, при розчиненні утв суспензії, які швидко кристалізуються.

Тривалість дії: 1р/3т.

Короткотривала дія і Довготривала:

Особливості- руйнує HCl шлункового соку (кислото нестійкі), тому викор тільки парентерально. Руйнуються ферментом В- лактам азом (пеніциліназою) м/о.

Застосування– короткотривала ( захв орг. дих, ревматизм, сепсис, інф зах шк і мяких т-н, пневмококова пневмонія.); довготривала (ревматизм, сифіліс).

Поб дія: алергічні р-ції (аж до АШ) – в/ш пробу, викликають і продукти розпаду

Напівсинтетичні:

1)Оксациліну Na сіль-Ф.в таб, капс 0,25; 0,5г, порошок у фл – 0,25; 0,5г

Вузький спектр дії- Г+ м/о, кислотостійкі до HCl, стійкий до В-лактамаз

2) Ампіциліну Na сіль(рідко використовують)-Порошок у фл по 0,25; 0,5г

Кислотостійкий, широкий спектр дії, руйнується В-лактамазом.

3) ампіциліну три гідрат-Капс, таб по 0,25г.Дія триває 4-6 год

4) Амоксицилін (флемоксин)-8год, рекомендують замість ампіциліну (перорально)

Переваги: краще всмоктуються Шкт, 8год, менш виражені побічні ефекти, не впливає на прийом їжі.

Побічні ефекти: алергічні р-ції, енцефалопатія, подразнють слизову оболонку, дисбактеріоз, суперінфекція.

5) Комбіновані препарати: Амоксиклав -амоксицилін і клавуланова к-та.

Таб, капс по 0,5; 1г, порошок у фл.

21. .Антибіотики– це ХТЗ мікробного, рослинного, тваринного, біотехнологічного походження, їх напівсинтетичні та синтетичні аналоги, які мають здатність вибірково пригнічувати орг. хв. Збудника захворювання.

Цефалоспорини– ант, широкого спектру дії, бактерицидного типу дії, стійкі до И-лактамаз, стафілококів, препарати 3і 4 покоління до В-лактамаз і до Г- м/о

К-ція:

-залежно від спетру дії та часу

-4 покоління

-від шляху введення ( парентеральний, пероральний)

1 покоління:( акт діють на Г+, в меншій мірі на Г-, не стійкі до В-лактамаз)

-Цефалозін,Кефзол.Порошок у фл 0,5; 1г Тривалість дії – 8-12год.Шлях введення: в/м, розчинивши у 2мл 0,5% р-ну новокаїну 2-3р/д.В/в, розч у воді для ін’єкцій 0,9% NaCl.Долає плацентарний бар’єр. Заст: інф захв, органів Дих, сепсис, інф шк і мяких т-н, сечостатевої системи.

-ЦефалексинКапс по 0,25; 0,5г, фл-60, 100мл

6год, перорально, після їди(приблизно 95% всмоктується із ШКТ у кров).

2 покоління:

-ЗинатТабл. По 0,125; 0,25; 0,5г; 12год, перорально.

-Зинацеф, КімацефФл по 0,25; 0,75; 1,5г.6-8год, в/м розч у 3мл води, Заст: інф захв орг. Дих(пневмонія, абсцес легень), сечовидільної системи, ЛОР інф, перитоніт, для профілактики інф при оперативних втручаннях.

3 покоління:

-Цефатоксим (Клафоран)Фл по 1г, 6-8год, в/м, в/в 1г кожні 12год, при важких інф -2г кожні 6-8 год

-ЦефтріаксонФл по 0,5гв/м, в/в, по 1-2г 1-2р/д

24год, Заст: інф захв орг. Дих, сечостатевої системи, ЛОР інфекції, Активний проти синьо гнійної палички (Сульбактомакс – протимікробна реч, яка захищає цефтріаксон від дії В-лактамаз м/о)

4покоління:

-Цефпіром, ЦефепімФл по 0,25г% 0,75г, 1г, 2г12год, , в/в, по 1-2г 2р/д

Заст: при важких інф захв орг. Дих, сечостатевої системи.

Переваги 4покоління:активно діють на Г+(як 1),активно діють на Г-(3),до них чутлива синьо-гнійна паличка.Стійкі до В-лактамаз, як Г+(стафілококів) так і до Г-.

Побічні дії:алергічні р-ції,в/м-інфільтрати, в/в флебіти,дисбактеріоз,нефротоксична дія,гемораргії,енцефалопатія

ТетрацикліниСпектр дії широкий (Г+, Г- м/о) Тип- бактеріостатичний 9 пригнічує)

Природні –Тетрациклін(очна мазь , табл. 0,1 ,2г) 6-8год. Покази: бруцельоз, холера, мікоплазматична пневмонія, рикетсії, ант вибору.

Напівсинтетичні – Метациклін( капс по 0,3г) 12год, Доксициклін (юнідокс) – капс 0,1г (24год) 1 прийом 0,2г. Покази: як альтернативні: гострі та хронічні бронхіти, інф жовчовивідних шляхів, гонорея, сифіліз)

Не призначають при сепсисі- бо бактеріостатична дія.

Особливості фармакокінетики:не можна запивати молоком,добре проникають у різні органи та т-ни органів,проходять плацентарний барєр

Побічні дії:алерг р-ції,подразнюють слизові оболонки ШКТ (стоматит, глосит),диспепсичні розлади,гепатотоксична дія,фотодерматози – зміна кольору під дією проміння,накопичуються т-ми кісток і зубів дітей і плода- порушується формування кісткової системи,тератогенна дія,дисбактеріоз,ураження нирок.

Протипокази:дітям до 8р,вагітним у період лактації,патології печінки.

Хлорамфеніколи

ЛевоміцетинФ.в. табл. По 0,25г і 0,5г, капс по 0,1г 0,25г 0,5г і 0,25% р-н(очні краплі) у фл по 10мл.

Діє бактеріостатично. Проявляє активність відносно Г+ і Г-, багатьох бактерій (кишкова і гемофільна палички)

Призначають у середину по 0,25-0,75г кожні 6год.

Покази: черевний тиф, паратифи, дизентерія, бруцельоз, висипний тиф, пневмонія, сепсис.

Великі дози препарату у новонароджених, іноді в дітей старшого віку, можуть викликати «сірий синдром плода». Смерть, яка є наслідком порушень гемодинаміки, настає через 24-48год у 40-60% таких дітей.

Не можна призначати разом із препаратами, які також пригнічують кровотворення.

Проти покази: пригнічення кровотворення, вагітність, новонародженим дітям.

Не призначається з профілактичною метою.

 

26. Місцевоанестезуючі – речовини, які мають здатність знижувати або повністю пригнічувати збудливість чутливих нервових закінчень та гальмувати проведення імпульсів по нервових волокнах.

Вимоги:висока вибірковість і достатня тривалість дії, велика її широта,не повинні подразнювати т-ни,звужували судини або хоча б їх не розширювали.

Під їхнім впливом блокуються вегетативні нервові волокна, порушується провідність по чутливих волокнах, і тактильні відчуття.

При їх дії на нервові закінчення блокада утворення імпульсів та їх провідності відб в тій ділянці, на яку наноситься препарат.

За хімічною будовою:складні ефіри (кокаїн, дикаїн, новокаїн, анестезин),група амідів (ксикаїн, тримекаїн)

Залежності від точок прикладання- виду місцевої анестезії:

-термінальна, провідникова, інфільтраційна.

1. Термінальна – анестетик наносять на слизові оболонки, рани, виразки, свіжі грануляції. (анестезин, дикаїн, ксикаїн).

2.Провідникова – введення анестетика в ділянки нервових стовбурів, вузлів, чутливих корінців спинного мозку (новокаїн, ксикаїн)-вводять навколо нерва.

3.Інфільтраційна – змішаний вид місцевого знеболювання- пошарово (новокаїн, ксикаїн).

1)Дикаїн (термінальна)Порошок для виготовлення р-нів, 0,25-1% р-нів для анестезії слизової ока (ефект через 1-2хв), 0,25-1% при пункції гайморової порожнини, видаленні політів у носі.

Анестезія – тампон просякнутий дикаїном.

0,05-0,1%- анестезія слизової гортані, глотки при інкубації трахеї.

2)Новокаїн ( не мож хв., що лікуються сульфаламідними)Амп по 1,2,5,10,20 мл 25%, 0,5% р-нів.Амп по 1,2,5,10мл 1% 2% р-нів.Фл по 200 і 400мл 0,25% 0,5% р-нів.

5% 10% мазь, свічки по 0,1гПорошок-стерильний р-н.

Має: хорошу місцево анестезуючу активність, невисоку токсичність.

Після 1разу- триває 30-60хв.

-для стовбурової анестезії – 1-2% р-н, для лікування блокад – 0,25% 0,5% р-н

-спинно-мозкова анестезія – 2-3мл 5% р-ну.

4) Анастезин – термінальної анестезіїПорошок, таб по 0,3г (спазми, біль в шлунку, блювоті вагітних, морська хв.), 5% мазь, 5-10% присипки, мазь, пасти –знеболювання ран, виразки.Свічки – 0,05-0,1г.

5) Ксикаїн- для всіх видів.Діє 1,5-2 год (+адреналін – 4год)По 10,20мл 1% р-ну, 2,10мл 2% р-ну, 2мл 10%р-ну.Для інфільтраційної – 0,25-0,5%, провідникової – 0,5-2% р-н, перидуральної – 0,5% р-н, спинномозкової – 5%, термінальної -4-10%.

Побічні дії: при швидкому введені – явища інтоксикації.(зниж АТ, порушення серцевого ритму, зупинки серця, пригн ЦНС, запаморочення, пригн Дихання.)- вводять судинозвужувальні (адреналіну гідро хлорид), кардіотонічні (строфантин, корглікон), протисудомні(діазепам).

Правило: використовувати наймен можливу к-сть препарату в найбільшому можливому розведенні.

22. Антибіотики– це ХТЗ мікробного, рослинного, тваринного, біотехнологічного походження, їх напівсинтетичні та синтетичні аналоги, які мають здатність вибірково пригнічувати орг. хв. Збудника захворювання.

Аміноглікозиди..

Покоління:1-Стрептаміцину сульфат2-гентаміцину сульфат3-фмікацину сульфат

Особливості фармакокінетики:погано всмоктуються у ШКТ (викор паретерально)

погано проникають через ГЕБ,виводяться через нирки у незмінному вигляді: можна застосовувати при інф сечовивідних шляхів, мають нефротоксичну дію,не метаболізуються.

1)Стептаміцин сульфатПорошок у фл по 0,5г 1гШлях введення в/м (1-2)

Спекрт дії: широкий (Г+,Г-, синьо гнійна паличка), мікобактерії туберкульозу; резистентними є стрептококи, анаероби.Тип дії бактерицидний

Показ: обмежене- при першому виявленому туберкульозі легень та інших органів.

2)Гентаміцину сульфатПорошок у фл по 0,08-в/м (2-3р/д), амп по 1:2 4% р-ну – в/м, в/в, 0,1% мазь по 10гСпекрт дії: широкий (Г+,Г-, синьо гнійна паличка)

Тип дії бактерициднийПоказ:Як антибіотик вибору- при інф захв: сеспис органів малого тазу, бактеріальний ендокардит.Альтернативні – інф сечовидільних шляхів, післяопераційні ускладнення.

3)Амікацину сульфат:Порошок у фл 0,25-0,5 в/м 2-3мл 2-3р/дШлях введення: в/в у 200мл NaClСпекрт дії: широкий (Г+,Г-, синьо гнійна паличка)Тип дії бактерициднийПоказ:Як антибіотик вибору- при інф захв: сеспис органів малого тазу, бактеріальний ендокардит.Альтернативні – інф сечовидільних шляхів, післяопераційні ускладнення.

Побічні ефекти:алергічні р-ції,ототоксична дія(вн.вухо),нефротоксична,дисбактеріоз.

Попередження дій: під час приймання аміноглікозидів, протягом 2-3т після їх відміни не можна комбінувати з ото токсичними і нефротоксичними препаратами. Курс лікування не більше 7днів.

Макроліди.

Природного походження- Еритроміцин

Спектр діївузький , впливає переважно на Г+ м/о, а також на внутрішньо-клітинні розміщені м/о (хламідії, мікоплазми, легіонери)

Тип дії- бактеріостатичний.

Напівсинтетичні – Азитроміцин (Сумамед), Кларитроміцин.

Широкий спектр дії Г+, внутрішньо-клітинні розміщені м/о.

Тип дії – бактерицидний.

Ряд переваг:одні з найменш токсичних,внутрішньо-клітинні розміщені м/о

Покази: інф зах Дих шляхів (бронхіти, пневмонія),дифтерія,інф захв шкіриі мяких т-н,ЛОР інфекції.

1)ЕритороміцинФ.в табл. По 0,1, 0, 25г, 1% мазьКурс лікування- 10-15дн

Особливості фармакокінетики:

-частково всмоктуються в ШКТ

З крові, швидко і повно розподіляються по органах і т-нгах (але не долають ГЕБ). Проникають в середину фагоцитів, що сприяє знищенню фагоцитарних м/о.

Простаантибіотичний ефект- після припинення прийому активна концентрація у т-нах зберігається протягом 10-18год.

Побічні дії:Порушення ф-ції печінки, виражені диспепсичні розлади, швидкий розвиток резистентності м/о, алергічні р-ції.

Тривалість дії 4-6год (4р/д)

2) КларитороміцинТаб по 0,25г 0,5гКурс лікування- 7-10дн

Особливості фармакокінетики:Добре всмоктуються в ШКТ. З крові, швидко і повно розподіляються по органах і т-нгах (але не долають ГЕБ). Проникають в середину фагоцитів, що сприяє знищенню фагоцитарних м/о.

Простаантибіотичний ефект- після припинення прийому активна концентрація у т-нах зберігається протягом 2днів.

Побічні дії:не мають гепатотоксичної дії, мало виражені,алергічні р-ції.

Тривалість дії 12год (2р/д)..

3) АзитроміцинТабл. По 0,25г 0,5гФл по 0,5г для в/в.Курс лікування- 3-5днів.

Особливості фармакокінетики:Добре всмоктуються в ШКТ. З крові, швидко і повно розподіляються по органах і т-нгах (але не долають ГЕБ). Проникають в середину фагоцитів, що сприяє знищенню фагоцитарних м/о.

Простаантибіотичний ефект- після припинення прийому активна концентрація у т-нах зберігається протягом 3-дн.

Побічні дії:не мають гепатотоксичної дії, мало виражені,алергічні р-ції.

Тривалість дії 24 год (1р/д)

Фторхінолони.Залежно від часу впровадження у мед практику та спектру дії поділяються на 2 покоління:

1покоління: (80-і)

-Офлоксацин табл. По 0,2-0,4г 2р/д(12год)

-Ципрофлоксацин (Ципринол, Цифран) табл. По 0,25г, 0,5г., мап по 10мл, 1000мл в/в,Мазь для лікування інф захв, очна мазь.

2 поколіннія: Левофлаксацин, Моксифлоксацин.

Тип дії бактерицидний.

Спектр дії широкий. Г+ м/о, найбільш активні щодо Г-, в/кл розміщення м/о.

Препарати 2 покоління мають високу анти пневмококову активність, «респіраторні» фторхіноли.

Особливості фармакокінетики:

-добре всмоктуються у ШКТ -проникають у всі орг. і т-ни -накопичуються у макрофагах і нейтрофілах -висока ступінь проникності у мікробні к-ну -постантибіотичний ефект.

Покази:інф сечовидільних шляхів, гінекологічні р-ції, інф, що передаються статевим шляхом, кишкові інфекції, інф орг. Дих, ЛОР інф, інф шкіри, суглобів кісток.Відсутня імунодепресивна дія.

Можлива ступенева терапія – поч лікування в/вкр, а потім – перорально.


Просмотров 492

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!