Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Чергування голосних. Вимова і правопис “и, і” в основах слів 

Вправа 1. Знайдіть серед поданих нижче слів пари, в яких відбулося чергування голосних, випишіть їх. Сформулюйте, від чого в українській вимові залежить чергування о, е з і; о, ез аабо и. Порівняйте свої висновки із запропонованим нижче.

Ганяти, ніг, осінь, рів, твій, батьків, ламати, заберу, мости, мів, радість, Степанів, везу, забираю, витече, мету, плів, шість, гонити, ломити, вибирати, вимету, гоню, нога, витече, ніс, печі, село, року, радості, батькового, Степанового, семи, твого, віз, плести, осені, шести, вимитаю, несе, рови, возити, піч, сільський, міст, виберу, твого, витік, рік, сім.

 

Вправа 2. Переписуючи речення, зробіть висновок про причини чергування у – в, і – й, з – зі – зоу виділених словах. Порівняйте його із запропонованим нижче.

До слова йде й прислів’я. Згідно зі статтею 3 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” депутат є повноважним і рівноправним членом місцевої ради й наділений усіма правами, необхідними для забезпечення його участі в діяльності ради та її органів. Не вчи плавати щуку, щука знає всю науку. Просивсь вовк у пастухи, а свиня в городники. Жати вдень душно, а вночі кусаються комарі. Адміністрація у своїй діяльності має постійно підтримувати зв’язок із громадськістю.У лісі був, а дров не бачив. Оправ його хоч у рами, а він усе такий самий. Хто в роботі, той і в турботі. Вік живи – вік учись. Як у лісі гукнеш, так і відгукнеться.

 

Вправа 3. Перепишіть слова. Зверніть увагу на виділені букви. Сформулюйте, у яких випадках в основах слів слов’янського походження (а також у словах із східних мов) вимовляється і пишеться и, а коли – і. Порівняйте свої висновки із запропонованим нижче.

Нога – ніг, пиво, риба, іспит, шостий – шість, гриміти – грім, береза – беріз, лиман, тихий, веселий – весілля, родина – рід, дикун, чистий, сьомий – сім, радості – радість, солі – сіль, поле – Тернопілля, село – сільський, швидкості – швидкість, гучності – гучність, воля – вільний, дорога – доріг, школа – шкіл, оазис, кит.

Вправа 4.Перепишіть слова. Зверніть увагу на виділені букви. Сформулюйте, після яких літер і в яких випадках в основах слів західноєвропейського походження вимовляється і пишеться и, а коли з’являється і. Порівняйте свої висновки із запропонованим нижче.

Юрисдикція, територія, солідаризація, синенергетика, система, економіка, техніка, політика, соціализація, глобалізація, пріоритет, потенціал, фінанси, кредит, інвестиція, мобілізація, стабільність, ініціатива, капітал, актив, механізм, період, ситуація, інвестиція, дистанція, тактика, лізинг, маркетинг, позиція, симптом, режим, фабрика, національный, число, традиція, моніторинг, аналіз, субсидія, сертифікат, номінал, ліцензия, кредитор, імідж, депозит, кандидат, арбітраж, цифра, міністерство, адміністрація, шифер, шифр, критерій, стимул, інтенсифікація.

 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! 1. Історичне чергування о, е з і залежить від відкритості або закритості складів (Ки-є-ва – Ки-їв, бе-ре-за – бе-різ). 2. Чергування о,е з а або и у коренях слів залежить від подальшого суфікса -а- (я-) (заберу – забираю, горіти – гарячий). 3. Чергування і – й, у – в, з – із – зі (зо) залежить від милозвучності, запобігаючи збігу двох голосних (Каїр, зі мною, живу в Одесі, жив у Києві). 4. В основах слів слов’янського (і східного) походження і, як правило,з’являється при чергуванні на місці історичного о або е: нога – ніг, чіткість (рос. ног, чёткость). В інших випадках вимовляється і пишеться и: читач, риба (рос.читатель, рыба). 5. В основах слів західноєвропейського походження и вимовляється і пишеться після ж, ч, ш, з, ц, с, д, т, р (правило “дев’ятки”), якщо далі йде приголосний звук (крім й): лізинг, пріоритет.

 

 

Вправа 5. Перекладіть слова. Поставте їх у родовому відмінку однини. Поясніть зміни голосних порівняно з називним відмінком.

Производительность, вывоз, деятельность, необходимость, качество, независимость, организованность, восток, замкнутость, результативность, относительность, третий, количество, газопровод.

 

Вправа 6. Утворіть нові слова або змініть форму слова таким чином, щоб відбулося чергування голосних.

Торгівля, устрій, Київ, рік, шкода, стояти, помічник, промінь, твір, обхід, Чернігів, осінь, воля, робота, село, особа, забирати, кроїти, завмерти, запобігти, перемагати, допомогти, текти, зарубіжний, пролізти.

 

Вправа 7. Перепишіть, вставляючи потрібні букви.

1 (У, в) переважній більшості органів виконавчої влади (і, й, та) місцевого самоврядування обласного рівня функц…онують прес-служби, які висвітлюють (у, в) місцевих ЗМІ діяльність владних структур. 2. (У, в) зв’язку з цим ор…єнт…ри, закладені (у, в) основу проекту Європейської харт…ї реґ…онального самоврядування, оцінюються Укра…ною (у, в) аспекті пол…т…ної рекомендації. 3. Поряд (з, із, зі, зо) діяльністю органів державної влади на розвиток (і, й) підтримку місцевого самоврядування зор…єнтована (і, й) діяльність розгалуженої мережі громадських орган…зацій. 4. Зазначені заходи є прикладами участі громадськості (у, в) пошуку шляхів вирішення ключових питань (у, в) розвитку місцевого (і, й, та) реґ…онального самоврядування (у, в) Укра…ні, (у, в) тому числі, (і, й) (у, в) конкретних реґ…онах.

 

Вправа 8. Перекладіть текст, поясніть складні випадки правопису, пов’язані з фонетичними особливостями української мови.

В сфере розничной торговли региональные управляющие сбытом могут периодически встречаться для обсуждения общих проблем, координации стратегии сбыта и обмена информацией о продукции. В компаниях наукоемких отраслей ключевые руководители среднего звена из производственных, маркетинговых и проектно-исследовательских отделов встречаются для координации действий по обновлению продукции. На основе базовой технологии компании могут выпускать разнообразные продукты, поэтому чрезвычайно важно через проектно-исследовательский отдел получать информацию о том, чего хочет рынок. Это позволяет организации сохранить близость к потребителю и продолжать эффективно удовлетворять его запросы.

 

Вправа 9. Перекладіть речення. При перекладі виділених слів користуйтеся “правилом дев’ятки”.

1. Для интенсификации привлечения капиталав производство в законодательстве развитых стран есть специальные механизмы регулирования денежных потоков. 2. В реальном секторе экономики инвестиции могут быть выгодны в разных планах, причем критерий быстрой коммерческой выгоды может противоречить интересам страны. 3. Маркетинговая деятельность требует постоянного анализа и контроля. 4. В ситуации кризиса центральные банки Франции, ФРГ и Голландии обязывали коммерческие банки направлять 30-35 % их капиталовв приоритетные сферы экономики. 5. Необходимо рассмотреть и изучить каждую из форм госкредита, оценить их механизмы и эффективность. 6. Рассматривая государственный долг, необходимо иметь в виду, что его величина и динамика характеризует состояние экономики и финансов государства. 7. Государственная финансовая политика предполагает соответствующую стратегию и тактику. 8. Для динамики инвестиций формирование внутреннего рынка имеет решающее значение.

 Просмотров 1287

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!