Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


V. Припинення повноважень КерівникаПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 

Керівника ІТ-підрозділу Братства спудеїв

Національного університету «Острозька академія»

І. Загальні положення

1. Посадова інструкція (далі – Інструкція) визначає права, обов’язки та відповідальність Голови ІТ-підрозділу Братства спудеїв (далі - Братство) Національного університету «Острозька академія» і є документом, на підставі якого він здійснює свою діяльність.

2. Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства України, Положення про студентське самоврядування (органи самоврядування) Національного університету «Острозька академія» (далі – НаУ «ОА») та інших нормативних актів НаУ «ОА».

3. Керівник ІТ-підрозділу (далі – Керівник) обирається Колегією Братства спудеїв НаУ «ОА» (далі – Колегія) за поданням Голови Братства.

4. Керівник безпосередньо підпорядкований Голові Братства.

5. На період тимчасової відсутності Керівника його обов’язки покладаються на його Заступника, чи іншого працівника підрозділу, згідно із відповідним розпорядженням Керівника, за попереднього повідомлення Голови Братства. Заступник несе відповідальність за якісне, своєчасне та ефективне виконання посадових обов’язків Голови на час його відсутності.

6. Керівник зобов’язаний знати:

- Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади, що регулюють питання соціального забезпечення та статус студентів, а також нормативно-правові акти НаУ «ОА», що регулюють аналогічні питання;

- Структуру та посадовий cклад Братства;

- Порядок розроблення та затвердження планів ввіреного йому підрозділу відповідно до положення про відповідний підрозділ;

- Етику ділового спілкування та інші комунікативні навички;

- Порядок управління та організації ввіреного йому підрозділу;

- Напрямки, принципи розвитку та вдосконалення ефективності діяльності підрозділу.

7. Керівник у своїй діяльності керується цією Інструкцією.

 

 

II. Компетенція та обов’язки Керівника

1. Компетенція Керівника:

- Визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати всі види діяльності підрозділу.

- Ознайомлювати працівників підрозділу з необхідною документацією.

- Вирішувати всі питання в межах наданих йому прав, доручати виконання окремих організаційних функцій іншим посадовим особам: заступникам, членам підрозділу.

2. Керівник зобов’язаний:

- відвідувати засідання Колегії Братства спудеїв;

- надавати необхідну інформацію Колегії Братства спудеїв;

- інформувати Колегію Братства спудеїв про зміни особового складу Підрозділу Братства спудеїв;

- надавати Колегії Братства спудеїв інформацію про проведення засідань Підрозділу Братства спудеїв (дата, час, місце);

- надавати письмові звіти про виконану Підрозділом роботу на вимогу Колегії Братства спудеїв;

- проводити засідання Підрозділу Братства спудеїв. Засідання Підрозділу Братства спудеїв відбувається не рідше 1 разу на місяць та на вимогу Керівника Підрозділу.

3. Керівник:

- відповідає за інформаційне забезпечення діяльності Браства;

- сприяє належному функціонуванню офіційного сайту Братства та його інформаційному наповненню;

- призначає працівників підрозділу за згодою Голови Братства;

- допомагає Голові Братства спудеїв у його поточній роботі.

- здійснюює повноваження за дорученням Голови Братства спудеїв;

- здійснює інші повноваження, що не суперечать завданням
ІТ-підрозділу, завданням Братства та нормативним документам НаУ «ОА».

4. Керівник також виконує інші обов’язки, зазначені у Положенні про студентське самоврядування (органи студентського самоврядування) НаУ «ОА».

III. Права Керівника

1. Керівник ІТ-підрозділу має право:

- вносити пропозиції до порядку денного засідання Колегії Братства спудеїв;

- голосувати на засіданнях Колегії Братства спудеїв;

- формувати структуру Підрозділу Братства спудеїв.

- Під час засідання Колегії брати участь в обговоренні питань, які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

- Вносити на розгляд Братства пропозиції щодо покращення роботи підрозділу.

- Вимагати від Голови Братства сприяння щодо виконання умов посадової інструкції.

- Отримувати допомогу для виконання покладених на нього обов’язків від інших членів Братства та вимагати належного виконання ними своїх обов’язків, якщо це стосується діяльності підрозділу.

 

 

IV. Відповідальність

1. Керівник несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, та в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Керівник несе відповідальність за невиконання плану роботи
ІТ-підрозділу .

3. Керівник також несе відповідальність у разі недотримання нормативних актів НаУ «ОА».

4. Керівник не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть за собою відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої повноваження.

5. Керівник несе відповідальність у інших випадках, передбачених Положенням про студентське самоврядування (органи студентського самоврядування) НаУ «ОА».

 

V. Припинення повноважень Керівника

 

1. Повноваження Керівника Підрозділу можуть бути припинені у разі:

- невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків;

- закінчення каденції Керівника Підрозділу Братства спудеїв;

- подання особистої заяви Керівника Підрозділу Братства спудеїв;

- відсутності більш ніж на третині засідань Колегії Братства спудеїв впродовж одного триместру;

- розформування відповідного Підрозділу Братства спудеїв.

- Рішення про звільнення Керівника відповідного Підрозділу приймає Колегія Братства спудеїв.

 

2. Заступник Керівника Підрозділу Братства спудеїв зобов’язаний виконувати обов’язки Керівника Підрозділу Братства спудеїв за його відсутності.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Юрисконсульт

ІТ-підрозділу

__________ _________________________ «____» ______________ 20___ р.

(Підпис) (ПІБ) (дата)

 

З інструкцією ознайомлений

Керівник ІТ-підрозділу

Колегії Братства спудеїв НаУ «ОА»

__________ _________________________ «____» ______________ 20___ р.

(Підпис) (ПІБ) (дата)

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 486

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!