Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 7. Вплив фіскальної політики наЕкономіку

Фіскальна політика – свідоме маніпулювання державним бюджетом, яке спрямоване на стабілізацію економічного розвитку. Державний бюджет складається з доходної і витратної частин. Якщо доходна частина перевищує витратну, то утворюється державний надлишок, якщо витратна перевищує доходну – державний дефіцит, якщо вони рівні, то – бюджет збалансований.

Недискреційна фіскальна політика базується на залежності змінювань податків і трансфертних платежів від динаміки ВНП. Дискреційна фіскальна політика – свідоме маніпулювання податками і державними витратами з метою змінювання реального ВНП, зайнятості, контролю над інфляцією. Збільшення державних витрат до збільшення реального ВНП на величину ∆Y, яка обумовлена ефектом мультиплікатора (1/(1-МРС)*∆G), але з урахуванням залежності інвестицій від процентної ставки кінцевий ефект буде меншим (ефект витискання). Зменшення державних витрат призведе до відповідного зворотного ефекту. Збільшення податків має вплив на реальний ВНП ідентичний впливу зменшення державних витрат, а зменшення податків - як збільшення державних витрат (мультиплікатор податків дорівнює -МРС)/(1-МРС)×∆Т).

Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок внутрішнього займу (при цьому спостерігається ефект витиснення), зовнішнього займу (збільшення грошової маси ліквідує ефект витиснення і реальний ВНП зростає згідно ефекту мультиплікатора), емісії грошей (як у попередньому випадку). Від бюджетного надлишку позбавляються погашаючи внутрішній чи зовнішній борг, виймаючи його з обігу.

Однакове змінювання державних витрат і податків викликає аналогічне змінювання реального ВНП, що називається політикою збалансованого бюджету.

Впровадження фіскальної політики супроводжується з деякими складностями: політичний вплив, бюрократія, часовий лаг пізнання макроекономічних явищ, довготривалість деяких державних заходів, вплив інфляції, ефект чистого експорту, неоднозначність впливу на сукупну пропозицію. Вплив податкової ставки ілюструє крива Лафера.

Питання для обговорення:

1. Як зміняться реальний інвестиції, ВНП і зайнятість при збільшенні податку на додану вартість?

2. Як зміняться сукупний попит, зайнятість при збільшенні державних витрат?

3. Які є категорії державних витрат і як вони фінансуються?

4. Які проблеми можуть виникнути при щорічній збалансованості бюджету?

5. Як державний борг може стати тягарем для розвитку економіки?6. Як фіскальні міри можуть погіршити ситуацію з інфляцією?

7. Охарактеризуйте фіскальну політику, яку проводить уряд України.

8. Проаналізуйте динаміку структури доходної і витратної частин державного бюджету України.

9. Як впливає на фіскальну політику політичний її розвиток?

Завдання 1.

МРС=0,8.

1) Як зміниться рівноважний реальний ВНП, якщо державні витрати збільшаться на 20 млн.?

2) Як зміниться рівноважний реальний ВНП, якщо державні витрати збільшаться на 20 млн. за рахунок збільшення податків на 20 млн.?

3) Як зміняться інвестиції, якщо державні витрати збільшаться на 20 млн. і спричинили збільшення процентної ставки з 5 до 6%. Як це вплине на рівноважний реальний ВНП?

Завдання 2.

С=1000+0,9Yd, G=600 , I=390, T=400, Xn=0. Розрахувати:

1) рівноважний ВНП;

2) мультиплікатор;

3) вплив на величину ВНП зростання податків на 1 грн.;

4) обсяг заощаджень при рівноважному ВНП;

5) величину розриву і визначити його характер, якщо ВНП при повній зайнятості 15000;

6) обсяг заощаджень при повній зайнятості;

7) змінювання державних витрат для досягнення повної зайнятості.

Завдання 3.

С=50+0,8(Y-Т), І=30, Хn=10. Визначити рівноважний ВНП і вид фіскальної політики, якщо:

a) G=28, Т=30;

b) Т=0,2Y.

Завдання 4.

Виробнича функція Y=9L, пропозиція праці Ls=180, функція споживання S=-5+0,25(Y-Т), функція інвестицій І=220, державний бюджет збалансований G=Т=0,4Y. Яке зростання державних витрат необхідно для забезпечення повної зайнятості, якщо він фінансується:

a) за рахунок збільшення податків;

b) шляхом розміщення державних облігацій (не враховується ефект витискання).

Завдання 5.

Пропозиція грошей і рівень цін постійні: Sm=180, Ip=1. Попит на касові залишки Dm=0,6Y-40r. С=10+0,5(Y-Т), І=400-50r, G=40, Т=t*Y, t=0,2. Визначити, як збільшення державних витрат на 90 вплине на змінювання рівноважного ВНП і інвестицій.Завдання 6.

С=1000+0,9Yd, G=600 , I=390, T=400, Xn=0. Розрахувати:

1) рівноважний ВНП;

2) мультиплікатор;

3) вплив на величину ВНП зростання податків на 1 грн.;

4) обсяг заощаджень при рівноважному ВНП;

5) величину розриву і визначити його характер, якщо ВНП при повній зайнятості 15000;

6) обсяг заощаджень при повній зайнятості;

7) змінювання державних витрат для досягнення повної зайнятості.

Завдання 7.

С=400+0,8Y, І=200-20r. Скласти рівняння і побудувати криву IS. Sm=600, Dm=0.4Y+400-40r. Скласти рівняння і побудувати криву LM. Знайти загальну рівновагу.

Завдання 8.

Заповнити таблицю. Визначити граничний рівень доходу. Скласти функції С і S.

 

Y=Yd C S APC APS MPC MPS
  -4        
         
         
         

Завдання 9.

Потенціальний ВНП дорівнює 100 млрд. Очікувані споживчі витрати, які відповідають цьому рівню ВНП, повинні досягнути 80 млрд. МРС=0,8.

1) Знайти рівноважний ВНП, якщо держава не вмішується в економіку, а планові інвестиції дорівнюють 10 млрд.

2) Знайти обсяг додаткових інвестицій, необхідних для того, щоб рівноважний ВНП склав 80 млрд.

 

Завдання 10.

Середньостатистична сім’я в країні складається із 3-х чоловік, а середній прибуток однієї людини дорівнює 800 грн в місяць. Кожного місяця сім’я витрачає на покупку товарів і оплату послуг 1900 грн. Із кожних 100 грн поточного прибутку сім’я розміщує на строковий банківський рахунок 40 грн.

1) Визначити, якою формулою задається функція споживання в національній економіці;

Розрахувати середню схильність до заощадження при середньому прибутку 1 млн. грн;

Завдання 11.

Рівноважний обсяг реального національного доходу в країні з відкритою економікою склав 6000 одиниць. При цьому населення виплатило податок на прибуток в розмірі 500 одиниць і одержало 200 одиниць із державного бюджету в формі трансфертних платежів. Величина чистих інвестицій дорівнювала 1200 одиниць. Заощадження держави склали 100 одиниць, а чистий експорт 90 од. Який обсяг споживацьких витрат домогосподарств дозволить забезпечити рівновагу кругообігу в економіці?


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!