Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поняття «спеціальність», «спеціалізація», «фах» 

Професія (фах) — виокремленний ("окреслений") у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти чи кваліфікації, які особа може виконувати відносно постійно, та які становлять засоби утримання для неї. Є ще поняття "спеціальність". За значенням воно близьке до поняття "професія" і відповідає різновиду областей праці в межах професій. Спеціальність освіти - сукупність знань, уявлень, умінь і навичок випускника, набутих у процесі навчання, які забезпечують можливість певного виду професійної діяльності з набуттям певної кваліфікації. На відміну від спеціальності вищої освіти, напрямок освіти забезпечує фахівцю більш широку сферу професійної діяльності. Зустрічаються також терміни "група спеціальностей", а також "галузь знань" - прийнята диференціація наук на природничі, гуманітарні, технічні, сільськогосподарські, освітні науки (використовується для класифікації об'єктів тільки у вищій освіті). Кваліфікація по напряму або спеціальності вищої професійної освіти - рівень підготовленості до виконання певного виду професійної діяльності за отриманим напрямом або спеціальністю. Присвоєні у рамках напрямів та спеціальностей конкретні кваліфікації встановлюються Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти в частині державних вимог до рівня підготовки випускників. Кваліфікація надалі визначає мінімальну зарплату (якщо Ви збираєтеся працювати за фахом, та ще й у державній установі). Спеціалізація - це конкретизована сукупність знань, умінь і навичок, орієнтованих на застосування в локалізованої області професійної діяльності людини в рамках зазначеної спеціальності. Посада - це сукупність покладених на працівника трудових завдань (функцій, обов'язків), а трудовий пост містить у собі все - і мету, і кошти, і умови праці - все, що характеризує конкретну посаду у конкретній організації. Професійна діяльність завжди спрямована на отримання доходу. Цим вона відрізняється від хобі. Критерієм професіоналізму є ефективність. Більшість сучасних професій з'явилися в процесі розподілу праці та мають столітні традиції, оскільки потреби суспільства в багатьох сферах були і залишаються постійними. У кінці 20 ст. кількість професій становила декілька тисяч. Найменування професії визначається характером і змістом роботи або службових функцій, застосовуваними знаряддями або предметами праці. У міру розвитку продуктивних сил суспільства, застосування більш досконалих знарядь праці й технології виробництва, виникнення нових видів виробництва й галузей науки поглиблюється поділом праці. З розвитком науково-технічного прогресу пов'язаний процес відмирання деяких професій і виникнення нових. У міру розвитку комплексної механізації й автоматизації, поліпшення організації виробництва й організації праці зростає науково-технічний і культурний рівень працівників матеріального виробництва, формуються робочі професії широкого профілю, що забезпечують керування технологічними процесами й роботою машин. Формування професій широкого профілю, а також сполучення професій (спеціальностей) робить працю більш творчою й змістовною, що веде до поступового стирання відмінностей між розумовою й фізичною працею. Під час роботи увага людини спрямована не на галузь, а на предмет (з яким щось потрібно робити) праці (будь-яка праця має специфічні знаряддя, інструменти). Для людини також важливі умови її праці. Світ професій мінливий. Люди створюють нові професії, об'єднують, роз'єднують або усувають старі. Класифікатор (тобто, Мінпраці або Міносвіти) реагує на їх виникнення, але з запізненням. Так, спеціальності "маркетинг, менеджмент" в класифікаторі спеціальностей за освітою присутні, а от "логістики, банківської справи, веб-дизайну" немає. Професії поділяються на: - економічні; - медичні; - педагогічні; - науки; - інформатики і зв’язку; - технічні; - творчі; - кінематографу; - сервісу; - інші. 2. Основні етапи вибору професії. Статистика говорить про те, що тільки 22% всіх випускників вузів і спеціалізованих установ освіти йдуть працювати за фахом. І це є однією з найбільших проблем української молоді. Схема вибору професії коротко виглядає так: 1) Згадати професії, які подобаються та скласти приблизний список вимог до умов праці. На вулиці працювати або в приміщенні, сидяча робота або постійно переміщатися, у тісному спілкуванні з колегами або індивідуально, чітким графіком дня або вільним і т.д. 2) Проаналізувати свої можливості і здібності: - згадати предмети, які краще давалися в школі, завдання якого типу завжди було легко вирішувати; - оцінити свій рівень інтелектуальних, комунікативних (вміння спілкуватися), організаторських здібностей; - оцінити свої фізичні та фізіологічні можливості, обмеження по здоров'ю тощо. 3) Проаналізувати описи професій (професіограми). 4) Проаналізувати ринок праці та навчання.  

  


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!