Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Опишіть організацію пожежної безпеки об’єкта господарюванняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, організацій та підприємців, що повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. Вирішення питань підвищення рівня пожежної безпеки регулює закон України “Про пожежну безпеку” та відповідні правила пожежної безпеки в Україні. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладена на їхніх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачене відповідним договором.

Власники підприємств, установ та організацій, а також орендарі зобов’язані:

• розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджевати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

• відповідно до нормативних актів розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти з пожежної безпеки, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їхнім дотриманням;

• забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів дрозробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджуватержавного пожежного нагляду;

• організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їхнього виконання;

• створювати у разі потреби підрозділи пожежної охорони;

• подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції;

• своєчасно інформувати пожежну охорону про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

• проводити службове розслідування випадків пожеж.

Обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна визначають у договорі оренди.

Без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється початок роботи новоствореного підприємства, експлуатація нових, реконструйованих виробничих об’єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції та оренда будь-яких приміщень.

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб (в тому числі своїх заступників) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування. Обов’язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях).

На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки, з якою повинні бути ознайомлені усі працівники. Працівники зобов’язані дотримуватись встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги правил пожежної безпеки, чинних на підприємстві, і в разі виникнення пожежі:

• негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону, вказавши при цьому адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей та своє прізвище;

• вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження майна;

• якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;

1. Дайте визначення об’єкта і предмета охорони праці.

2. Опишіть правові заходи з охорони праці.

3. Опишіть соціально-економічні заходи з охорони праці.

4. Опишіть організаційно-технічні заходи з охорони праці.

5. Опишіть санітарно-гігієнічні заходи з охорони праці.

6. Опишіть лікувально-профілактичні заходи з охорони праці.

7. Опишіть принципи державної політики в галузі охорони праці.

8. Охарактеризуйте стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні.

9. Охарактеризуйте права громадян на охорону праці під час укладання трудового договору.

10. Охарактеризуйте права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

11.Охарактеризуйте завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків.

12. Охарактеризуйте повноваження та обов’язки фонду соціального страхування від нещасних випадків.

13. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єкти соціального страхування від нещасних випадків.

14. Охарактеризуйте права та обов’язки роботодавця як страхувальника від нещасних випадків.

15. Охарактеризуйте права та обов’язки застрахованої особи від нещасних випадків.

16. Опишіть категорії осіб, що підлягають обов’язковому державному страхуванню від нещасних випадків.

17. Опишіть категорії осіб, які можуть добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

18. Дайте перелік обставин, за яких настає страховий випадок страхування від нещасних випадків.

19. Дайте перелік обставин, за яких нещасний випадок визнається непов’язаним із виробництвом.

20.Опишіть нещасні випадки, які підлягають звичайному розслідуванню.

21. Опишіть нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню.

22. Охарактеризуйте склад і обов’язки комісії із звичайного розслідування нещасних випадків.

23. Опишіть склад і обов’язки комісії з спеціального розслідування нещасних випадків.

24. Опишіть управління охороною праці на об’єкті господарювання.

25. Охарактеризуйте обов’язки роботодавця щодо створення безпечних та здорових умов праці.

26. Охарактеризуйте порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

27. Охарактеризуйте відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

28. Охарактеризуйте міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

29. Охарактеризуйте права працівників на пільги та компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці.

30. Дайте оцінку професійного ризику за організаційним чинником.

31. Дайте гігієнічну класифікацію умов праці на робочому місці.

32. Опишіть участь працівників в управлінні охороною праці.

33. Охарактеризуйте державний нагляд за охороною праці.

34. Охарактеризуйте соціально-економічну ефективність працеохоронних заходів.

35. Опишіть ергономічні вимоги до організації трудових процесів та робочих місць.

36. Опишіть оцінку умов праці за психофізіологічними чинниками умов праці.

37. Опишіть оцінку умов праці за санітарно-гігієнічними чинниками умов праці.

38.Опишіть роль надійності людини в системі “середовище-людина-машина”.

39. Охарактеризуйте державну санітарно-епідеміологічну експертизу.

40.Опишіть організацію безпечної експлуатації електроустановок об’єкта

господарювання.

41. Опишіть організацію пожежної безпеки об’єкта господарювання

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 586

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!