Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Охарактеризуйте обов’язки роботодавця щодо створення безпечних та здорових умов праціПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому місці умови праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці та несе особисту відповідальність за їхню невідповідність цим вимогам. З цією метою роботодавець:

• створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, визначає їхні обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них обов’язків, а також контролює їхнє виконання;

• розробляє за участю сторін колективного договору та реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення наявного рівня безпеки праці, забезпечує виконання профілактичних заходів, впроваджує досягнення науково-технічного прогресу та позитивний досвід з охорони праці;

• організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці та за їхніми підсумками розробляє заходи до усунення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків;

• розробляє і затверджує положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства;

• здійснює контроль за додержанням працівниками правил експлуатації обладнання, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

• організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пропаганду безпечних методів праці.

 

Охарактеризуйте порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять на підприємствах, в організаціях, установах (надалі – підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали з потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх спадкоємців.

Головна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником чи уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестацію робочих місць проводять відповідно до Положення про

гігієнічну класифікацію праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (№ 529 від 27.12.2001 МОЗ).

 

 

Охарактеризуйте відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

За порушення законодавства про охорону праці Законом України визначена відповідальність. Відповідальність і підприємства (власника), і працівників. ЇЇ види:

Дисциплінарна регулюється КЗпП і передбачає такі види покарання, як догана та звільнення.

Матеріальна передбачає відшкодування збитків, заподіяних підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які постраждали від нещасного випадку чи професійного захворювання.

Адміністративна – це відповідальність посад осіб чи працівників перед органами Держнагляду. Порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з ОП тягне за собою штраф у розмірах: з працівників – від 2 до 5 неоподаткованих мінімумів громадян; з посадових осіб підприємств, організацій – власників підпр, уповноважених осіб – від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Державні інспектори розглядають справи про адміністративні порушення та накладають адміністративні стягнення.

Кримінальну Кримінальний Кодекс України передбачає покарання за злочини в галузі ОП, передбачені ст. 135 „Порушення вимог законодавства про охорону праціˮ, ст. 218 – 220 „Порушення правил при проведенні будівельних робітˮ. Згідно зі ст. 135 порушення, що створювало небезпеку для життя або здоров’я громадян, - карається виправними роботами до одного року або штрафом до 15 мінімальних розмірів заробітної плати. Те саме діяння, якщо воно спричинило нещасні випадки з людьми – карається позбавленням волі на термін д 4-х років. Суб’єктом злочину може бути посадова особа, громадянин – власник підприємства або уповноважені ним особи, на яких законом або на підставі закону, наказу, посадової інструкції.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 684

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!