Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обтурація кореневого каналу розігрітою гутаперчеюІснує дві основні методики теплової обтурації гутаперчею:

1) попереднє розігрівання гутаперчі перед її введенням у кореневий канал або інжекторною дорогою, або на жорсткому носієві;

2) введення у кореневий канал гутаперчі в холодному вигляді з подальшим її розігріванням і розм'якшенням розігрітим інструментом.

Усі інші методики є модифікаціями перерахованих або їх комбінаціями.

Перевага всіх теплових методів полягає в тому, що навіть дуже широкі та зігнуті канали можуть бути запломбовані досить добре й однорідно.

Спосіб теплої латеральної конденсації гутаперчі.

Цей спосіб є проміжним між методикою холодної латеральної конденсації і гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. Спосіб запропонований нещо­давно. Порівняно легкий у виконання і передбачає застосування тепла всере­дині каналу. Розігріта гутаперча краще заповнює конфігурацію каналу, чим при способі холодної латеральної конденсації. При виконанні цієї методики використовують спеціальний інструмент — носій тепла для розігрівання гута­перчі всередині кореневого каналу.

Методика пломбування каналу за допомогою теплої латеральної конден­сації гутаперчі зводиться до наступного:

1.Перед пломбуванням до кореневого каналу вводять переносник тепла, аби визначити довжину кореневого каналу і попередити можливість до­ тику розігрітого переносника тепла до стінок зуба, що може служити причиною відламу твердих тканин.

2.Спочатку, як і при методиці холодної латеральної конденсації, вводить­ся в канал основний штифт (мастеркоум) із силером, потім ще додатко­вий гутаперчевий штифт. А після цього до кореневого каналу вводить­ся один з підібраних за довжиною кореневого каналу переносник тепла. При виконанні цієї маніпуляції розігрітий переносник тепла повинен постійно рухатися в каналі шляхом здійснення вертикальних і обер­тальних рухів, аби запобігти приклеюванню гутаперчі до інструмента. Потім він видаляється з кореневого каналу, після чого в канал, що утворився, вводять ще гутаперчевий штифті знову спредером, вико­ристовуючи метод латеральної конденсації, його туго конденсують у кореневому каналі, повторюючи це кілька разів до повного заповнення каналу.

Спосіб теплої латеральної конденсації має деякі переваги перед способом холодної латеральної конденсації, оскільки розігріта в каналі гутаперча краще заповнює відгалуження кореневого каналу зуба, повторюючи його просторо­ве розташування.Техніка теплової латерально-вертикальної конденсації.

1. Вимірюють головний штифт, що не доходить 1—2 мм до повної робочої довжини кореня. При цьому навмисно вибирають не ІSО-стандартний штифт, а той, який добре підходить до частини каналу, розташованої поблизу верхівкового отвору. Припасування головного штифта є найвідповідальнішим етапом, тому після відповідного вибору його місце розташування контролюють рентгенівським знімком.

2. Підбирають інструменти (плагери та кореневі штопфери), що краще всього відповідають апікальному отвору канала і не призводять при цьому до фрактур кореня при великому зусиллі. Як джерело тепла вико­ристовують будь-який інструмент (спредер, дрильбор), нагрітий над полум'ям пальника, або спеціальні апарати (Еndotec), що дозволяють дозувати температуру нагріву інструмента, який вводиться до каналу. Апарат має робочий кінець, що нагадує формою спредер, який за допо­могою мережевого приладу і акумулятора дуже сильно нагрівається. Нагрітий таким чином кінець інструмента вводять у кореневий канал відповідно до основних принципів вертикальної і латеральної конден­сації і ущільнюють головний і додатковий штифти.

3. Головний штифт вводять у канал із силером, корональний кінець штифта розплавляють, а частину, що залишилася, ущільнюють розігрітим інструментом у напрямку верхівкового отвору. Після введен­ня розігрітого інструмента в канал, частково заповнений гутаперчею, здійснюють ним швидкий обертальний рух для запобігання налипанню гутаперчі на нього і виводять його з каналу. Відразу вводять холодний спредер і проводять їм латеральну конденсацію гутаперчі. У звільнене місце в каналі додають додаткові гутаперчеві штифти, повторюють про­цедуру розігрівання і подальшого ущільнення каналу. Цей процес повторюють багато разів доти, доки апікальний гутаперчевий сегмент не буде розм'якшений. Залишену частину каналу послідовно заповнюють, розплавляючи невеликі (2—4 мм) шматочки гутаперчі.Техніка теплової вертикальної конденсації.

Цей метод передбачає ущільнення розігрітої гутаперчі в каналі у верти­кальному (апікальному) напрямі за допомогою плагера з тупим кінцем. Після внесення до каналу джерела тепла розм'якшену гутаперчу трамбують холод­ними плагером у вертикальному напрямі. Розмір плагера підбирають відповідно до розміру тієї частини каналу, де проводять конденсацію. У разі застосування плагера більшого розміру його заклинює в каналі, що при неа­декватному зусиллі може призвести до фрактури кореня. У міру конденсації гутаперчі і просування її у апікальну частину каналу вільний простір кореня заповнюють шматочками гутаперчі, розігрівають і знову конденсують до пов­ного заповнення каналу. Робота за цією технікою вимагає підготовки каналу з більш вираженою конічною формою.

Пломбування кореневих каналів із використанням системи "Термофіл".

На даний час "Термофіл" випускається двома підрозділами компанії "Dentsply": "Maillefer'' — для європейських країн і "Tulsa Dental Products" — для США та країн американського континенту. Аналогом "Термофіла" є сис­тема "Soft-Core".

Гутаперча альфа-фази володіє низькою температурою нагріву, високою текучістю і прилипанням. Висока текучість гутаперчі забезпечує гарне про­никнення її у мікроканали кореня. Обтурація каналу термопластичною гута­перчею приводить до утворення мікропростору між наповнювачем і стінками каналу, тому що вона дає усадку. Застосування "Термофілу" зводить до мінімуму усадку гутаперчі в каналі, оскільки основний простір каналу запов­нюється центральним стержнем-ущільнювачем, а гутаперча займає незнач­ний об'єм і тому її усадкою практично можна нехтувати.

Система "Термофіл" складається з:

1.Ендодонтичний обтуратор "Термофіл" формою нагадує ендодонтичний інструмент і є пластиковим стержнем з ручкою. Стержень вкритий ша­ром альфа-гутаперчі. Він виготовлений з біосумісних, термопластичних матеріалів: штифта розміром до № 40 — з рідкокристалічного пластика, розміром №45 і більше — з полісульфонового полімеру. Стержні також можуть виготовлятися з титану або неіржавіючої сталі. На стержень одяг­нений стопорний силіконовий диск і нанесені поділки, що позначають відстань до вершини пластикового стержня, вони призначені для полег­шення установки робочої довжини, оскільки стандартизований сам штифт, а нанесена зверху гутаперча додає обтуратору велику довжину і об'єм. Стержень має подовжній секторальный виріз для полегшення вве­дення файла у разі потреби розпломбування кореневого каналу. І стер­жень, і гутаперча, що покриває його, рентгеноконтрастні. Ручка ендообтуратора має цифрове і колірне кодування відповідно до стандарту ISO.

2. Верифер (Verifier taper. 04) є ручним ендодонтичним інструментом, робо­ча частина якого виготовлена з нікель-титанового сплаву й нагадує ро­бочу частину профайла конусністю .04. За розмірами він відповідає пластиковому стержню ендообтуратора "Термофіл". Верифікатор приз­начений для визначення параметрів кореневого каналу перед пломбу­ванням при підборі обтуратора відповідного розміру. Верифікатор пови­нен вільно входити в кореневий канал, злегка торкаючись його стінок.

3. Піч для розігрівання ендообтураторів є спеціальним нагріваючим прист­роєм. Це програмоване джерело тепла, сконструйоване для підтримки заданої температури і призначене для рівномірного нагріву обтураторів. Нагрів забезпечує потужна галогенова лампа з підвищеним інфрачерво­ним компонентом спектру. Час знаходження обтуратора в печі складає 30—90 с і залежить від його товщини.

4. Ендогерметик. Як ендогерметики у поєднанні з "Термофілом" рекомен­дується використовувати термостабільні цолімерні матеріали для плом­бування кореневих каналів: "AH Plus" і "Topseal" (Dentsply), "Sealapex" {Kerr), "Acroseal" (Septodont).

ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБТУРАЦІЇКОРЕНЕВОГО КАНАЛУ.

Оцінку якості обтурації кореневого каналу проводять на підставі конт­рольного рентгенологічного дослідження. Контрольна рентгенограма є обов'язковим елементом ендодонтичного лікування. Необхідно, аби на конт­рольній рентгенограмі була видна верхівка кореня і як мінімум 2 мм періапікального простору. При оцінці якості обтурації кореневого каналу звертають увагу на однорідність його заповнення пломбувальним матеріалом (відсутність або наявність фрагментарності, повітряних прошарків, щільність прилягання до стінок каналу на всьому його протязі), рівень пломбування.

Препарований кореневий канал має бути заповнений повністю, звужува­тися до верхівкового отвору і включати природний канал.

Критеріями рентгенографічної оцінки результатів обтурації кореневого каналу слугують:

1. Рівень заповнення кореневого каналу:

— апікальний;

— гирловий;

— медіодистальний;

— тривимірний.

2. Гомогенність заповнення кореневого каналу:

— рівномірність рентгенологічної тіні пломбувального матеріалу в каналі;

— наявність порожнеч у структурі кореневої пломби;

— наявність фрагментів у структурі кореневої пломби;

— щільність прилягання кореневої пломби до стінок каналу.

Вимогами Європейського ендодонтичного суспільства до обтурації коре­невого каналу передбачається тривимірне заповнення всієї системи корене­вого каналу, блокування не лише входу до заверхівкового простору, але й дентинних канальців і латеральних каналів.

4. Перелік теоретичних питань:

1. Класифікація матеріалів для пломбування кореневих каналів.

2. Вимоги до матеріалів для пломбування кореневих каналів.

3. Матеріали для тимчасового заповнення кореневих каналів.

4. Пластичні твердіючі (види, переваги, недоліки, представники) матеріали для обтурації кореневих каналів.

 

Перелік практичних робот.

1. Запломбувати кореневий канал силерами різних груп.

2. Приготувати пластичний нетвердіючий матеріал для тимчасового пломбування кореневого каналу.

3. Приготувати пластичний твердіючий матеріал для тимчасового пломбування кореневого каналу.

4. Запломбувати кореневий канал за допомогою силера та гутаперчі методом центрального штифта.

5. Запломбувати кореневий канал за допомогою силера та гутаперчі методом холодної латеральної конденсації.

6. Задачі для самостійної роботи студентів по самоконтролю та еталони відповідів.

Тести.

1. На які групи за фізико-хімічними властивостями поділяють пломбувальні матеріали для кореневих каналів?

A. Кальційвмісні нетвердіючі та твердіючі пасти.

B. Цементи, склоіономери.

C. 1) пластичні нетвердіючі; 2) пластичні твердіючі; 3) тверді (штифти).

D. Пасти з антисептиками, пасти з кальцієм, пасти з цинку оксидом.

E. Пасти на основі епоксидних смол, резорцин-формаліну, цинк-оксид-евгенолу.

 

2. Що таке силери?

A. Пластичні пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу.

B. Пластичні пломбувальні матеріали, якими заповнюють простір між штифтами (гутаперчевими тощо) і стінками кореневого канапу.

C. Пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу.

D. Пластичні твердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу.

E. Пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу.

 

3. Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A. Мати певну цитотоксичність до клітин запалення;

B. Бути розчинним у тканинній рідині;

C. Герметично обтурувати кореневий канал зуба;

D. Не впливати на регенерацію тканин періодонта;

E. Подразнювати патологічно змінені тканини періодонта.

 

4.Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A. Легко розсмоктуватися;

B. Пригнічувати регенерацію тканин періодонта;

C. Заповнювати кореневий канал на 2/3 його довжини;

D. Не забарвлювати тверді тканини зуба;

E. Напівгерметично обтурувати кореневий канал зуба.

 

5. Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A. Не прилипати до стінок кореневого каналу;

B. Не змінюватися в об'ємі під час тверднення;

C. Не збільшуватися в об'ємі під час тверднення;

D. Не твердіти у кореневому каналі;

E. Напівгерметично обтурувати кореневий канал зуба.

 

6. Найнадійнішим критерієм пломбування кореневого каналу є:

A. Рентген-контроль;

B. Відчуття "наповнення" каналу, що з'являється при введенні кореневої голки;

C. Болючість при пломбуванні устьової або середньої частини кореневого каналу;

D. Болючість в ділянці верхівки кореня і при вертикальному навантаженні на зуб;

E. Контроль електрозбудливості пульпи.

7. Що з нижчеперерахованого ке входить до системи 'Термофіл"?

A. Ендодонтичний обтуратор "Термофіл";

B. К-ример;

C. Ендогерметик;

D. Верифер;

E. Піч для розігрівання ендообтураторів.

Еталони відповідей.

1. С.

2. В.

3. С.

4. D.

5. В.

6. А.

7. В.

Ситуаційні задачі.

1.До лікаря звернувся пацієнт із діагнозом: хронічний гранулюючий періодонтит 25 зуба. З анамнезу хвороби стало відомо, що даний зуб лікували 1,5 роки тому з приводу хронічного гангренозного пульпіту. Кореневий канал був запломбований методом латеральної конденсації гутаперчі. Як силер використовували матеріал форедент. Лікар безрезультатно намагався розпломбувати кореневий канал 25 зуба із використанням препарату "Endosolv Е" (Septodont). Чи вірно вчинив лікар? Поясніть. Як слід діяти у такій ситуації?

2. Що і чому застосовують в якості індикатору ступеня чистоти кореневого каналу?

 

Еталони відповідей.

1.Ні, лікар вчинив невірно, оскільки “Endosolv Е" (Septodont) є препаратом для розм'якшення евгенатів, а в даному випадку кореневий канал запломбований силером на основі резорцин- формалінової смоли і гутаперчевими штифтами як філер. Відповідно необхідно використовувати

препарати для розм'якшення фенопластової (резорцин-формалінової) смоли, наприклад "Endosolv R" (Septodont) та препарати для розм'якшення гутаперчі, наприклад "Гуттасольв" ("Guttasolv") фірми "Septodont" (хлороформ, галотан з евкаліптом, ксилен).

2. Візуально визначають за допомогою уведеної в кореневий канал ватної турунди з йодинолом, завдяки здатності йодинолу знебарвлюватися при контакті з продуктами розпаду і гнійним ексудатом.

Самостійна підготовка

№ п/п Учбові завдання Вказівки
1. Оволодiйте правильним вибором матеріалу залежно від клінічної ситуації Оволодіти правильним вибором матеріалу залежно від клінічної ситуації
2. Візьміть набори стоматологічних інструментів, пломбувальних матеріалів Взяти набори стоматологічних інструментів, пломбувальних матеріалів
3. Сформуйте ендодонтичний доступ у різних групах зубів Сформувати ендодонтичний доступ у різних групах зубів
4. Запломбуйте кореневий канал видаленого зуба за допомогою силера та гутаперчі запропонованим методом   Запломбувати кореневий канал видаленого зуба за допомогою силера та гутаперчі запропонованим методом  

Рекомендована література.

Основна:

1. Терапевтична стоматологія: підручник у 4 т. Фантомний курс / [М.Ф. Данилевський, A.B. Борисенко, A.M. Політун та ін.] / За редакцією A.B. Борисенка. - Т 1. - K.: Медицина, 2009. - 400 с.

2. Терапевтическая стоматология: учебник в 4 т. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / [Н.Ф. Данилевский, A.B. Борисенко, А.М. Политун и др.] / За редакцией A.B. Борисенко. - Т. 2. - К.: Медицина, 2010. — 544 с.

3. Терапевтична стоматологія: підручник у 2 т. / [А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, A.B. Борисенко та ін.] / За редакцією А.К. Ніколішина. - Т.1. - Вид. 2. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 392 с.

4. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс): навчальний посібник / [М.Ф. Данилевський, А.П. Грохольський, А.М. Політун та ін.] / За ред. М.Ф. Данилевського. - Львів: Світ, 1993. - 184 с.

5. Фантомный курс терапевтической стоматологии: атлас. / Е.А. Магид, П.А. Мухин, Е.Е. Маслак / Под ред. Ю.М. Максимовского. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1996. - 304 с.

Додаткова:

1. Клинические аспекты современной эндодонтии / А.П. Педорец, Е.И. Донский, В.Н. Шабанов, С.И. Максютенко. - Донецк, 1999. - 290 с.

2. Ковальов Є.В. Періодонтит: навчальний посібник / Є.В. Ковальов, М.А. Шундрик, І.Я. Марченко. - Полтава, 2004. - 161 с.

3. Є.В. Пульпіт. Патоморфологія. Клініка. Лікування: учбов. посібник / Є.В. Ковальов, В.М. Петрушанко, А.І. Сидорова. - Полтава, 1998. -119с.

4. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - 8-е изд., доп. и перераб. - М.: МЕДпресинформ, 2008. - 960 с.

5. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача / А.К. Николишин.

- 4-е изд., перераб. и доп. - Полтава: Дивосвіт, 2007. 236 с.

6. Педорец А.П. Предсказуемая эндодонтия / А.П. Педорец, А.Г. Пиляев, H.A.

Педорец. - Донецк: Норд-Пресс. - 2006. - 364 с.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!