Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Масові репресії в Україні та їх наслідкиЗнаряддям здійснення репресій були каральні органи ДПУ –Державне політичне управління, підпорядкованого наркомату внутрішніх справ (НКВС). У 1934 році ДПУ трансформовано у головне управління державної безпеки, пізніше КДБ. Тут слід зазначити, що у репресіях активну участь прийняла частина народу - які з економічної випади писали доноси на сусідів, керівників, співробітників, коханок і. т. п.. В продовж 1937-41р.р. («п’ятирічка великого терору») у таборах НКВС було ув’язнено 5млн. 172тис. 688 чол. В Україні репресії здійснювалися в особливо страшних розмірах: сталінський режим прагнув знищити національний рух як спосіб самоутвердження нації. При цьому, у більшості випадків прихильників національного розвитку звинувачували у буржуазному націоналізмі, тероризмі та диверсійних організаціях. Масові репресії в Україні розпочалися у таких напрямках:

1. Репресії проти селян – розкуркулювання, штучний голод.

2. Боротьба з політичними організаціями (СВУ, Укр. націон. цент та інші). Постраждала велика кількість вчених, письменників.

3. Репресії проти членів КП(б)У (Х. Раковський, Ю. Коцюбинський, В .Чубар, та інші – усі активні учасники революції та боротьби за владу Рад

4. Боротьба з вченими - академіками (розганялися інститути)

5. Боротьба проти релігії і церкви. У 1930 році розпущена УАПЦ.

6. Частина військових кадрів.

7. Гоніння проти письменників і діячів мистецтва.

Наслідки репресій:

· Фізично знищено мільйони українців, це початок демографічної кризи.

· Занепад української національної культури, інтелектуального потенціалу.

· Деформація морально-етичних відносин.

· Залежність республіки від Москви.

· Утвердження абсолютної влади Сталіна.

 
 


Завдання для самоконтролю.

 

 

Тема 15 Закріплення Радянської Влади в Україні (1920-1928р.рр.)

План Заняття №34

1. Українські землі під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини.

2. Національно визвольний рух у Західній Україні.

 
 


Актуальність матеріалів. Повторення вивченого.

 
 


§1. Українські землі під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини.

Західні українські землі були окуповані у 1919-1921р.р.р трьома країнами: Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Троїстого Союзу, що став непереможним у І світовій війні, а також Радянської влади. Чисельність українського населення на окупованих землях складала: Польща – 6млн., Румунія – 790 тис., Чехословаччина – 725 тис. Окупаційні власті проводили політику колоніального гноблення.

У Польщі було заборонено вживати назву Україна, натомість «Східна Малопольща», український народ, натомість русини. У 1924 було заборонено вживати українську мову. У 1935 році Польща офіційно відмовилась від зобов’язань перед лігою Націй про забезпечення прав національних меншин.

У Румунії проводилися насильницька румунізація. Українців стали називати «громадянами румунського походження, які забули рідну мову». Була збережена українська перса здійснювалася румунізація української церкви.

У Чехословаччині грубої колонізації не було. Власті намагалися переконати українське населення що у нього не моє Батьківщини, оскільки вони відносяться до маргиналів, які і їх мова. Проте, українська інтелігенція, що комфортно проживала у Чехословаччині добивалася певного пом’якшення що до прав народу на культурний розвиток – на початку 30х років у Подебрадах був здійснений Український технологічно-господарський інститут. Організатором став Дмитро Анатолійович – видатний політичний та громадський діяч часів УНР, його колеги: Дмитро Доброщенко(історик), Дмитро Чижевський,(історик та філософ), Володимир Січинський (архітектор, мистецтвознавець) та інші. У1940 році було видано збірку «Українська культура». В незалежній Україні перевидана у 1993році. На українських землях під владою Польщі та Чехословаччини був гірший соціально-економічний стан населення на історичних територіях країн-окупантів:

· Промисловість і будівництво гальмувалося. 85% підприємств Східної Галичини були дрібними, та малоприбутковими. Розвивалися в основному виконні та деревообробні галузі, а також харчова.

· Економіка українських територій в основному була аграрною.

Важкий соціально-економічний стан населення, культурне гноблення стало головною причиною відродження національно-визвольного руху з Західної України. Учасниками руху були різні політичні сили, погляди яких на майбутнє України не співпадали.

§2 Національно визвольний рух в Західній Україні

Наймасовішою партією було Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО) – центриська партія, що виступила за незалежну демократичну Україну. Вела нелегальну діяльність, шукала компромісів з польськими властями.

У боротьбі за національне і соціальне визволення була Компартія Західної України (КПЗУ). Відображала інтереси тих українців що бажали возз’єднання з Радянським Союзом у складі СРСР.

Найбільш активною і насильницькою була Організація Українських націоналістів (ОУН) заснована Є. Коновальцем у 1929р.р., вбитий у Роттердамі агентом НКВС. Є. Коновалець автор книги «Причини до історії української революції». Ідеологією ОУН став «інтегративний націоналізм» - крайня форма націоналізму, розроблена Д. Донцовим:

· Перевага національних інтересів над інтересами інших націй, а також інтересами індивідуума.

· Вищою метою – державна незалежність будь-який способом, а тому визнавалися різні методи боротьби: пропагандистські, агітаційні, організаційні, диверсійні і терористичні. На початку 30х років ОУН організувала понад 60замахів проти польських та українських діячів.

Після загибелі Є.Коновальця в ОУН стався розкол, виникли два напрями: революційний очолив С.Бандера (ОУН-Б), а поміркований А. Мельник (ОУН-М).

Значний вплив на український визвольний рух мала греко-католицька церква, особливо її митрополит А.Р.Шентицький, прихильник незалежності України, але був противником терору, вважав що в Україні можу мирно виживати різні народи

 

Завдання для самоконтролю

1. Яку політику здійснювали Польща, Румунія, та Чехословаччина на окупованих територіях?

2. Які з політичних партій Західної України виступали за незалежність України, а які шукали союз автономії у складі інших держав.?

3. За яких умов була утворена Карпатська Україна 1938році?

 Просмотров 1698

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!