Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 14: «Українська СРР в умовах Нової економічної політики (1921-1928 рр.)»План заняття №31

1. Політика радянської влади у сфері культури: українізація і розвиток національних меншин (коренізація).

 

I. Актуальність матеріалів. Повторення вивченого.

II. Українізація – це політика в національно-культурній сфері, яка здійснювалася радянським керівництвом в Україні у 20-ті роки. Українізація передбачала задоволення певних національних вимог українського народу:

 

1) Висування українців на керівні посади;

2) Впровадження української мови в культурні та державні установи, пресу і навчальні заклади;

3) Розвиток національної за формою і радянської за змістом культури;

4) Створення відповідних умов для культурного розвитку національних меншин, які проживали в Україні.

 

Українізація здійснювалася в певних дозволених центром рамках під прямим керівництвом Наркомату освіти України (керівниками були Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник).

Політика українізації і коренізації мала певну мету у радянського керівництва:

 

1) Показати українцям за кордоном, політикам потужних держав, що держава СРСР є більш народною та національно-терпимою і тим самим зняти звинувачення у диктатурі та тиранії;

2) Це була спроба налагодити «спільну мову» із населенням села, залучити на свою сторону інтелігенції;

3) Коренізація давала змогу зняти протиріччя між народними масами і партійним апаратом;

4) Забезпечити контроль та управління у галузі культурно-національного розвитку, підґрунтям якого по задуму більшовиків повинна була бути лише радянська ідеологія. Насправді це була спроба певної передишки у наступі на національні права народів СРСР крім росіян, щоб приспати національні меншини, побудувати єдину культуру – радянську. Тут доречно привести слова одного з героїв п’єси М.Куліша «Мина Мазало» дядька Тараса: «Це спосіб виявити усіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб духу не було». Так і сталося у 30-х роках: репресії із звинуваченням у націоналізмі, голодомор підтвердили ці сумно пророчі слова.

 

Реальними практичними кроками для здійснення політики коренізації (для України – «українізації») стали декрети ВУЦВУ від 27 липня та 1 серпня 1923 року. У Україні українізацію контролював комітет на чолі з секретарем ЦК КП(б)У В.Затонським, до складу входили В.Чубар, М.Скрипник, Л.Каганович, М.Попов, О.Шумський та ін. З усіх членів Комісії уціліли від репресій лише Каганович та О.Бойченко – згодом відомий український письменник. Як тільки українізація піднімала питання національного самовизначення, таку радянського керівництва з’явилося роздратування і звинувачення у крайнощах та буржуазному націоналізмі. Тут навіть була своєрідна персоніфікація – «хвильовізм» (Микола Хвильовий, його гасло «Геть від Москви»), «шумськізм», «волобуєвщина» (вчений-економіст, захищав господарську мас остійність українських підприємств), «скрипниківщина».

Па початку 30-х років українізацію, яку американський історик культури М.Семчишин назвав «українським ренесансом XX ст..», почали згортати. Остаточно політика коренізації в Україні була згорнута у 1938 році.

Наслідки коренізації:

· У 1930 році чисельність шкіл з українською мовою становила 85% від загальної кількості;

· На українську мову було переведено 75% державних установ;

· Українською мовою видавалося 90% газет і книжок;

· Кількість службовців-українців зросла з 35% до 54%;

· Українізація сприяла залученню до радянського культурного будівництва широкі маси інтелігенції;

· Головне – відбувся бурхливий розвиток української культури. Особливо це стосується літератури і мистецтва, насамперед, завдяки таким діячам як М.Хвильовий, М.Зеров, Г.Косинка, М.Рильський, В.Яловий, В.Сюсюра, Л.Курбас, О.Довженко, Г.Верьовка та іншим.

 

III. Завдання для самоконтролю:

 

1. Що називається «політикою українізації» в історії України 20-30-х років XX ст.?

2. Яку мету переслідувало радянське керівництво запровадивши політику коренізації?

3. Назвіть основні наслідки коренізації, як позитивні, так і негативні.

 

Тема 15 Закріплення Радянської Влади в Україні (1929 – 1983 р.р.)

План заняття №32

1.Індустріалізація, України; завдання, труднощі; ознаки, наслідки.

2.Колективізація, українського села та його наслідки.

 

 
 


Актуальність матеріалів. Повторення вивченого.

1.1. Повторення вивченого.

1.2. Актуальність матеріалів.

· Промисловий розвиток СРСР на базі НЕПу у середині 20- років досяг довоєнного рівня (1913р.р.). Проте, країна продовжувала відставати від неродових капіталістичних країн, особливо у виробництві. Електроенергії, сталі, чавуну, видобування вугілля і нафти.

Й. Сталін на ХIV з’їзді ВКП(б) у 1925році заявив, що СРСР відстала від передових країн на 50-100років, а досягти їх мусить за 10 років.

· СРСР знаходився в оточенні ворожих раїн, а тому економічний розвиток був необхідний для підвищення, обороноздатності.

· Індустріалізація мала і третю мету – це ліквідація приватних власників як клас, оскільки це суперечило комуністичній ідеології.

 

 

 
 


Індустріалізація України.

Офіційна дата початку індустріалізації СРСР - XIV з’їзд ВКП(б), що відбувся у грудні 1925року. Важливе місце у здійсненні накресленого курсу відбувалося Україні. На IX з’їзді КП(б)У в грудні 1925року. Наголошувалось на принципово важливій ролі важкої промисловості республіки для процесу модернізації СРСР.

1.1. Труднощі індустріалізації.

Проголошений курс на індустріалізацію майже одразу наштовхнувся на об’єктивні труднощі:

· СРСР міг розраховувати лише на власні сили і джерела фінансування.

· Не вистачало кваліфікаційних інженерів, робітників і керівників.

· Величезні за масштабом перетворення, мили здійснюватися, на гігантській території, а це загострило питання про розвинуту інфраструктуру, особливо шляхи, мости, комунікації.

У грудні 1927року на XV з’їзді ВКП(б) були затверджені директиви першого п’ятирічного плану розвитку СРСР(1928\29-1932 року) Одразу після затвердження п’ятирічного плану почалося його коригування. Так в Україні певного політичного наївністю були зміни контрольних цифр. Проти цього виступили спеціалісти господарники. Вони наполягали на науковому плані, алгоритми та системності. Саме науково обґрунтований план був затверджений у квітні 1929року на XVI партконференції. Проте він так і залишився на папері, бо вже в листопаді 1929року у газеті «Правда» з’явилася стаття Й. Сталіна «Рік великого перелому» в якій виголошується курс на стрімке форсування індустріалізації з головною метою – «стрибок у соціалізм» .

1.2 Характерні ознаки індустріалізації

· Непропорційний розвиток економіки – максимальне нарощування важкої промисловості за рахунки великої харчової та сільського господарства (ціни на г\с продукцію знижувалися, а промислові товари підвищувалися «ножиці цін»).

· Індустріалізація здійснювалася екстенсивним шляхом, а не за рахунок впровадження нових технологій. Основним джерелом підвищення продуктивності праці мав бути ентузіазм людей. Для цього було видумано соціалістичне змагання.

· Надмірна грошова емісія.

· Розширення продажу горілки.

· Збільшення вивозу закордон нафти.

· Режим економії.

· Посилення експлуатації праці на фабриках, заводах і в селі, а також використання праці мільйонів в’язнів ГУЛАГу.

 

1.3 Наслідки індустріалізації

Політика прискореної індустріалізації привело до важливих політичних і соціально-економічних наслідків:

· Насильницька колективізація

· Падіння життєвого рівня народу, особливо селян.

· Невдачі прискореної індустріалізації пояснювалися діями «Ворогів народу» - так розпочалися масові репресії компартії проти власного народу. В тій « м’ясорубці» загинула велика кількість партійних керівників, дуже часто це були герої громадянської війни, видні діячі господарства, культури, армійської справи.

Були також і позитивні наслідки індустріалізації (та чи варті вони були таких жертв?)

· Україна з аграрної країни перетворилась в індустріально-аграрну.

· У 1940році рівень промислового потенціалу у порівнянні з 1913 р збільшився у 7 разів

· За обсягом виробництва великої промисловості Україна випереджувала кілька розвинених країн.

· За три довоєнні п’ятирічки в Україні з’явилися сотні великих і середніх заводів, електростанцій.

 

Колективізація українського село та її наслідки.

Курс на колективізацію був проголошений XV з’їзді ВКП(б) у1927році, а з 1929року почалося її насильницьке формування здійснення.

2.1 Причини колективізації:

· Пошуки коштів, сировини і дешевої робочої сили. Одержати все це можна було від селянства, що становило більшість населення країни.

· Колективізація це курс єдиної політики соціального штурму. Створення колгоспів повністю під коректувало сільське господарство держави а ліквідувати дрібнотоварний селянський уклад, який на думку більшості був джерелом капіталізму у селян.

· Забезпечити населення країни дешевшими харчами та сировиною.

Постановою ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 року були визначні темпи колективізації для різних зон СРСР. В Україні колективізацію планувалася завершувати в основному (об’єднати у колгоспі 70% селянських індивідуальних господарств) до кінця 1930 року. Проте у колективізації виявилися противники – заможне селянство, яких серед більшості наказували «куркулями». Для того щоб зламати опір заможних селян в Україні( як і по всій території СРСР) розпочалася боротьба за «куркульством» під гаслом «ліквідації куркульста як класу». Жертвами репресій стали понад 1 млн. чоловік. Особливо трагічною була доля тих родин, яких висиляли на Північ в Сибір. Саме форсована колективізація в Україні стала головною причиною посилення ненависті до влади Рад в Україні, цим пояснюються часті повстання, бунти, бандитизм, а підчас Другої світової війни - співпраця з німецько-фашистськими окупантами.

2.2. Наслідки колективізації

· Сільське господарство стало колективним у 1932 році на 70%, а в 1937 – усі 96%

· На селі було утверджено командну економіку при повному підпорядкуванні колгоспів державі.

· Ліквідоване заможне селянство, найбільш мотивоване до продуктивної праці.

· Зниження продуктивності праці. Лише наприкінці 30-х років с\г досягло рівня до колективізації.

· Найстрашнішим наслідком став ГОЛОДОМОР 1932-33 років, який який багато хто називає геноцидом українського народу – тільки від голодної смерті загинуло близько 3.5млн. людей.

 
 


Завдання для самоконтролю

1. Назвіть мету індустріалізації СРСР

2. З чим були пов’язані труднощі індустріалізації?

3. Назвіть характерні ознаки індустріалізації.

4. Назвіть наслідки індустріалізації: Позитивні і негативні.

5. Якими були основні причини колективізації?

6. Назвіть наслідки колективізації. Чи були тут позитивні моменти?

7. Про що йшлося в Сталінському законі «про п’ять колосків»?

Література

1. Світлична В.В. Історія України – с.174-178

2. Бойко О.Д. історія України – с. 384-399

 

 


Тема 15 Закріплення Радянської Влади в Україні (1929-1938)

План заняття №33

1. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР.

2. Масові репресії в Україні та їх наслідки.

3. СРСР наш край в 20х та 30х роках XXст.

Актуальність матеріалів. Повторення вивченого.

 
 


§1 Україна і процес формування, тоталітарного режиму в СРСР.

Прискорена індустріалізація, суцільна колективізація з їх трагічними наслідками спричинили в СРСР ще більше в Україні дестабілізацію внутрішнього розвитку. Іншими словами – авторитет радянської влади суттєво впав, особливо серед інтелігенції та селян.

Для постійного керівництва СРСР постала потреба зміцнення державної влади і не тільки контролювати, а й спрямувати суспільні процеси. Цьому був покликаний тоталітарний режим, що сформувався в СРС 30ті роки XXст.

Термін «тоталітаризм» при характеристиці політичних процесів вперше було вжито італійськими опонентами диктатури Мусоліні, який створював в країні однопартійну фашистку систему. З 1929рокупочинаючи з публікації у газеті «Таймс» цей термін стали застосовувати для характеристики політичного режиму СРСР.

Про зміцнення тоталітаризму в Україні у 20 х – 30х роках свідчать такі тенденції та процеси:

1. Монополія влади – більшовики усунули з політичної арени усіх інших партій: есерів, української комуністичної партії , КП(б)У – фактичної філії РКП(Б). Члени цих партій пропонували альтернативні шляхи розвитку, висловлювалися за самостійність України в союзі з іншими республіками. Головною і єдиною партією в СРСР, а тому в Україні стала ВКП(б) вже у 1936році що проголошено було на XVI з’їзді ВКП(б), а затверджено в Конституції СРСР 1936 року(В Україні 1937р.)

2. Монополія на ідеологію - у суспільстві утвердилася лише одна комуністична ідея. Право на істину визнавалося лише за марксизмом, хоча у багатьох випадках особливо у господарській сфері економічні закони К. Маркса зухвало порушувалися . Усі засоби інформації, школа і культура підлягали цензурі.

3. Монополія на керівництво економікою – утвердження командно – адміністративних методів управління економікою. Часто партійні функціонери примушували спеціалістів у господарстві діяти з порушеннями усіх правил поведінки економічних агентів (тоді це директори підприємств, керівники підрозділів).Невдачі списували на саботаж, шкідливі дії «ворогів народу». Так розпочалися поодинокі репресії, які у 30-х роках набули характеру масового терору.Просмотров 995

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!