Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 14: «Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)План заняття №29

 

1. Політична карта України у міжвоєнні роки (1921-1939).

2. Крах політики «воєнного комунізму» в Україні.

 

Ключові терміни і поняття  
  «воєнний комунізм» п’ятирічки колективізація розкуркулення коренізація українізація     НЕП тоталітаризм комунізм геноцид голодомор інакомислення     інтегральний націоналізм ліберальний націоналізм націонал комунізм репресії  
I. Актуальність матеріалів. Повторення вивченого.   §1. Політична карта України у міжвоєнні роки. Поразка національної революції у 1917-1921 роках зумовила новий етап територіального розколу України: українські землі опинилися у складі різних держав: · Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина і Підляшшя – у складі Польщі. · Закарпаття – у складі Чехословаччини. · Буковина – у складі Румунії. · Більша частина України увійшла до складу СРСР, утворений на I з’їзді рад 30 грудня 1922 року. До його складу увійшли Російська Федерація, Українська РСР, Білоруська РСР, Закавказька Федерація (Грузія, Вірменія, Азербайджан). Головні документи і Декларація про утворення СРСР та Договір союзних республік надавали перевагу центру (Москва) над правами республік.   У 1924 році відбулося юридичне оформлення СРСР у Конституції СРСР. Цей основний закон позбавив союзні республіки права на зовнішню політику і торгівлю, прийняття власних рішень щодо розвитку транспорту, зв’язку і оборонної промисловості. Повноваження республік обмежувалося сільським господарством, внутрішніми справами, охороною здоров’я, соціальним забезпеченням. Насправді, і у цих галузях суспільного життя відбувався значний вплив керівництва РКП(б), пізніше ВКП(б), а з 1936 року Комуністичної партії СРСР.   §2. Крах «політики воєнного комунізму». Наприкінці 1920-поч.1921 років радянсько-більшовицька влада у Росії та особливо в Україні опинилася в ситуації економічної, соціальної та політичної кризи, викликаної: 1) Воєнними діями, що велися майже безперервно сім років (політичні режими змінювалися 12 разів); 2) Політикою «воєнного комунізму», запровадженого в Україні у 1918 році. Основу політики становило: · Диктатура КП(б) України (РКП(б)); · Націоналізація промисловості зв’язку, фінансів; · Державна монополія на товари (продаж); · Загальна трудова повинність; · Продрозкладка; · Карткова система; · «червоний терор» проти незгодних.   Економічна криза виражалася в такому: 1) Промисловість майже зруйнована: 1/10 частину довоєнного рівня. 2) Сільське господарство перебувало в катастрофі. Порівняно із 1913 роком в Україні посівні площі скоротилися на чверть, збір зерна – на третину. У 1921 році ситуація ускладнилася сильною засухою, що спричинило голод, від якого загинуло близько 1 млн. чоловік. Голод 1921-1923 років називають першим у радянській історії голодомором; 3) У галузі фінансів – повна інфляція грошей, а відтак повернення до натурального (бартерного) обміну; 4) Почалися селянські повстання, особливо проти продрозкладки. Основною ударною силою селян стала армія Нестора Махна (близько 15 тис.чол.); 5) Ширилося невдоволення радянською владою і серед робітників. Крім страйків висувалися вимоги створення Рад без більшовиків. На той час РНК Російської Федерації на чолі з В.Леніним, їх соратники в Україні, знайшли єдине правильне рішення – на певний час відмовитися від економічної диктатури, а відтак і політики «воєнного комунізму» та перейти до нової економічної політики – НЕПу.   II. III. Завдання для самоконтролю. 1. Який вигляд мала політична мапа України у міжвоєнні роки (1921-1939). 2. Коли відбулося юридичне оформлення СРСР? 3. Що таке «політика воєнного комунізму»? 4. Які наслідки «політики воєнного комунізму» в Україні?   Тема 14: «Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.). План заняття №30 1. Впровадження НЕПу в Україні. 2. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки НЕПу.   I. Актуальність матеріалів. Повторення вивченого. II. §1. Впровадження НЕПу в Україні. Сутність НЕПу:   1) Повернення до ринкових відносин або товарної економіки. Основні риси ринкової економіки: · Різні форми власності; · Свобода підприємництва; · Вільне ціноутворення (попит і пропозиція); · Конкуренція; · Товарно-грошовий обмін на основі ринкових цін. 2) Використання ринкових економічних важелів управління народним господарством. 3) НЕП – вимушений захід аби подолати поточні труднощі. По мірі їх зникнення радянська влада (від її імені це заявляв В.Ленін) знову перейде до будівництва комунізму. §2. Основні зміни у період НЕПу: а) у сільському господарстві: · Заміна продрозкладки продподатком, який був меншим у 2 рази, фіксований і відомий заздалегідь; · Селяни одержували право на вільну торгівлю надлишків с/г продукції (після сплати продподатку); · Селяни одержували право на оренду землі та використання найманої праці. Наслідки: · для с/г Неп сприяв підйому виробництва – продуктивності праці. · У 1925 році обсяг виробництва с/г продукції зріс і досяг дореволюційного рівня. б) у промисловості: · Продаж у приватні руки та передача в оренду дрібних і частини середніх підприємств (біля 5200 одиниць – половина наявного фонду); · Децентралізація управління підприємствами і галуззю. Багато підприємств об’єднювалися у трести і переходили на госпрозрахунок (самоокупність при умові сплати податку в бюджет і з/п робітникам, ставка якої встановлювалася за їх згодою); · Ліквідація загальної трудової повинності і зрівнялівки в оплаті праці; · Залучення іноземного капіталу у формі концесій (це не стосувалося України), змішаних акціонерних товарств. Наслідки: у 1926 році основні показники рівня розвитку легкої і харчової промисловості досягли рівня довоєнного, а в окремих випадках і перевершили. Тут панівне місце посідали приватні підприємці. У важкій промисловості, яка була під контролем держави, навпаки, темпи розвитку сповільнювалися. В цілому обсяг промислового виробництва в Україні досяг 99% рівня 1913 року. Це високий показник для післявоєнної зруйнованої країни. Слід пам’ятати, що у 1913 році царська Росія посідала 5-те місце у світі по обсягам промислового виробництва. в) у галузі торгівлі і фінансів: · Перехід до вільної купівлі-продажу. Паралельно розвивалася кооперативна, приватна і державна торгівля; · Відкривалися торговельні біржі; · У 1922-1924 роках проведено грошову реформу. Інфляція уповільнилася до рівня природної (повзучої). Почав зростати життєвий рівень населення. Висновок: Ряд істориків, економістів називають НЕП «ринковою моделлю соціалізму». Разом із тим успіхи НЕПу підривали віру народу у можливість побудови комунізму – це серед ідейних прихильників комунізму, а також необхідність побудови комунізму – це серед заможних селян та міщан, кількість яких значно зросла. Крім того, для радянської влади, головним керманичем якої з 1924 року став Й.В. Сталін (грузин за походженням, але ворог усього національного). Необхідно було сконцентрувати у руках влади потужні грошові, природні і саме головне, дешеві людські ресурси. У грудні 1925 року XIV з’їзд РКП(б) проголосив курс на індустріалізацію країни. Історики вважають це початком відмови від НЕП і формування командно-адміністративної системи політичного режиму.   III. Завдання для самоконтролю. 1. Які українські землі перебували у складі СРСР, які у складі інших сусідніх держав? 2. Покажіть стрілками характерні ознаки для політики «воєнного комунізму» і НЕПу.
Воєнний комунізм   Ознаки   НЕП
    1) Продрозкладка; 2) Продподаток; 3) Багатоукладність економіки; 4) Концесії, трести; 5) Загальна трудова повинність; 6) Регульований розподіл продуктів; 7) Товарно-грошовий обмін.  

 

 Просмотров 883

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!