Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Пожежна безпека підприємстваЗгідно з вимогою ДНАОП 0.01-1.01-95 пожежна безпека забезпечується наступними заходами:

1) системою запобігання пожеж;

2) системою пожежного захисту;

3) організаційними заходами щодо пожежної безпеки.

Запобігання пожежі досягається наступними заходами:

- запобігання утворення горючого середовища;

- запобігання утворення в горючому середовищі джерел запалювання.

Для зменшення небезпеки утворення в горючому середовищі джерел запалювання передбачено:

1) використання електроустаткування, що відповідає класу пожаронебезпечної зони П-ІІа, ступінь захисту електроапаратури не менш ІР-44, ступінь захисту світильників ІР-2Х

2) захист від блискавки будинків, споруджень і устаткування;

3) забезпечення захисту від короткого замикання (контроль ізоляції, використання запобіжників);

4) вибір перетину провідників по припустимому нагріванню;

5) застосування заземлення екрана від статичної електрики.

Без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється початок роботи новоствореного підприємства, експлуатація нових, реконструйованих виробничих об’єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції та оренда будь-яких приміщень.

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб (в тому числі своїх заступників) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування. Обов’язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки мають бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов’язках, інструкціях, положеннях).

У системі пожежного захисту передбачені аварійне відключення і переключення апаратів і комунікацій. При виборі засобів гасіння пожежі для забезпечення безпеки людини від можливості поразки електричним струмом у приміщенні передбачено використовувати вуглекислотний вогнегасник ВВК-5. Заходи захисту приміщення від пожежі проводяться згідно з ГОСТ 12.1.004-97 ССБТ. Вогнегасник знаходиться на видному і легкодоступному місці. При виникненні пожежі передбачена можливість повідомлення в пожежну охорону по телефону. Для створення дієвої системи протипожежного захисту виробничих будівель і споруд передусім потрібно визначити клас можливої пожежі та категорію приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Виробничі приміщення, залежно від того, які горючі речовини в них знаходяться, поділяють на п’ять категорій:

Категорія А (вибухопожежонебезпечна) – горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, що розвивається надлишковий тиск вибуху в приміщенні більше від 5 кПа.

Категорія Б (вибухопожежонебезпечна) – горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше за 28 °С, горючі рідини, що здатні утворювати суміші, у разі займання яких розвивається надлишковий тиск більше від 5 кПа.

Категорія В – пожежонебезпечні рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, які здатні, взаємодіючи з водою, киснем повітря або одна з одною, лише горіти.

Категорія Г – негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням тепла, іскор, полум’я, горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюють або утилізують як паливо.

Категорія Д – негорючі речовини і матеріали у холодному стані. Допускається зачисляти до категорії Д приміщення, в яких горючі рідини розміщені в системах змащування, охолодження масою не більше від 60 кг на одиницю обладнання з тиском, не більшим за 0,2 МПа.

Відповідно до міжнародного стандарту всі пожежі поділяють на п’ять класів:

А – пожежі твердих речовин, горіння яких супроводжується тлінням;

В – пожежі горючих рідин або плавких твердих речовин;

С – пожежі газів;

D – пожежі металів та їхніх сплавів;

E – пожежі, пов’язані з горінням електроустановок.

Вибір типу і розрахунок необхідної кількості вогнегасників проводять на підставі рекомендацій, наведених у табл. 3.1, залежно від їхньої вогнегасної здатності, граничної площі, класу пожежі та категорії приміщення.

Організаційними заходами пожежної профілактики є: навчання виробничого персоналу протипожежним правилам, видання необхідних інструкцій і плакатів, засобів наочної агітації, план евакуації.

Список літератури

1. Полукаров О.І., Кружилко В.О., Майстренко Н.В. Вплив стану охорони праці підприємств України на ефективність залучення іноземних інвестицій [електронний ресурс]. Точка доступу:

http://www.zerkalov.kiev.ua/sites/default/files/sbornik_2013_noyabr2_0.pdf

2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. – К.: НТУУ КПІ, 2011. – 52 с.

3. Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р.М. Охорона праці: Навч. посіб. за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 69 с.

 Просмотров 559

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!