Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VI Всеукраїнських наукових читаннях з кримінальної юстиції пам'яті професора В.П.Колмакова

які відбудуться 18 квітня 2015 року

в Національному університеті

«Одеська юридична академія»

(65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2)

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Ø актуальні проблеми формування сучасної кримінально-правової доктрини;

Ø вдосконалення кримінального процесу в Україні;

Ø сучасні кримінологічні та пенітенціарні дослідження;

Ø українська криміналістика сьогодення;

Ø кримінальні дослідження в англомовному вимірі.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

До участі в конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти та студенти юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ. Для цього Вам необхідно до

02 квітня 2015 року:

Ø заповнити заявку на участь у конференції за посиланням:

http://goo.gl/forms/7JI9Eqvq5H;

Ø надіслати тези доповіді (зразок та вимоги до оформлення додаються) та

Ø рецензію наукового керівника, (студенти НУ «ОЮА» можуть надіслати у відсканованому вигляді за підписом наукового керівника «Дозволено до друку» на титульній сторінці);

Ø надіслати відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску

на електронну адресу, що відповідає тематичному напрямку Вашої роботи:

 

Ø актуальні проблеми формування сучасної кримінально-правової доктрини kolmakova.ug.pravo@gmail.com;

Ø вдосконалення кримінального процесу в Україні kolmakova.ug.protsess@gmail.com;

Ø сучасні кримінологічні та пенітенціарні дослідження

kolm.ug.isp.kriminal@gmail.com;

Ø українська криміналістика сьогодення kolmakova.kriminalistika@gmail.com;

 

Ø кримінальні дослідження в англомовному вимірі

Kolmakova.criminal.law@gmail.com.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Зорка Н. А.

студентка 4-го курсу Інституту прокуратури та слідстваНаціонального університету «Одеська юридична академія»

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ВИНИ

Категорія вини пов'язує воєдино уявлення про…(Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: підручник. – К.: Атіка, 2006. – С. 246–379.). …[далі текст доповіді].

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Загальна тривалість 1 день
18 квітня 930-1000 - Реєстрація
  1000-1100 - Пленарне засідання
  1100-1600 - Секційне засідання
    1630-1700 - Урочисте закриття  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ДОПОВІДЕЙ:

 

- тези мають бути набрані в Місrosoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc;

- обсяг становить – до 3-х сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація - книжкова;

- поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

- шрифт- Тіmеs New Roman, кегель-14, міжрядковий інтервал– 1,5, стиль – Normal;

- перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по центру);

- другий рядок – курс навчання, факультет, навчальний заклад, установа або організація (шрифт курсив, вирівняний по центру);

- наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівнювання по центру);

- сторінки не нумеруються;

- текст має бути вирівняний по ширині;

- посилання на джерело робити у тексті в круглих дужках (див.зразок);- список використаної літератури після тексту не подається;

- назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника;

- тема електронного повідомлення має містити прізвище та ім`я учасника і напис на «конференцію».

 

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

2. Організаційний внесок для учасника конференції складає 120 грн. та сплачується, якщо учасник конференції бажає отримати збірник тез доповідей. Організаційний внесок використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних із опублікуванням збірника тез доповідей учасників конференції.

Організаційний внесок сплачується переказом коштів на рахунок ПриватБанку 4149437851749471 – (отримувач Зорка Наталія Андріївна).

4. Програму конференції та збірник тез доповідей учасників конференції планується видати під час реєстрації.

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

За додатковою інформацією звертатись за телефоном:

(063) 83 – 619 – 70 - голова СНТ ІПС НУ «ОЮА» Зорка Наталія

Національний університет

«Одеська юридична академія»


Просмотров 221

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!