Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика взаємозв’язку стратегії розвитку і організаційної структури управління підприємстваТип стратегії розвитку Архітипи організаційних структур управління (ОСУ) Стратегічні переваги ОСУ Стратегічні недоліки ОСУ
       

Індивідуальне завдання 34

Мета завдання: проаналізувати практику використання стратегічного контролю на підприємствах України порівняно зі світовою практикою.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління розкрити завдання, напрями та етапи проведення стратегічного контролю, визначити відмінність між системою моніторингу стратегічних планів та стратегічним контролем, обґрунтувати модель процесу контролю виконання стратегії, визначити особливості використання стратегічного контролю на підприємствах України порівняно зі світовою практикою (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання стратегічного контролю підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці

Етапи стратегічного контролю Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країн …
     

 

Індивідуальне завдання 35

Мета завдання: дослідження послідовності дій керівництва з реалізації розробленої стратегії підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління розкрити послідовність дій керівництва з реалізації розробленої стратегії підприємства – об’єкта дослідження: дій у процесі отримання надійної інформації; дій з формування організаційної культури, що підтримує нову стратегію; дій з подолання можливого опору стратегічним змінам; дій на етапі внесення доповнень і коректувань у стратегію. Навести приклади з вітчизняної практики щодо успішної та невдалої реалізації стратегій підприємства (не менше 5 для кожної), охарактеризувати послідовність дій керівництва з реалізації відповідних стратегій.

Індивідуальне завдання 36

Мета завдання: охарактеризувати стратегічні ризики бізнесу, визначити чого треба уникати, а чим скористатись.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління проілюструвати розвиток кризи бізнесу, визначити види стратегічних ризиків на вітчизняних і зарубіжних підприємствах (табл.1), обґрунтувати шляхи їх компенсації та навести принципи управління стратегічними ризиками.

Таблиця 1

Характеристика стратегічних ризиків на підприємствах у вітчизняній та зарубіжній практиці

Стратегічні ризики Особливості прояву на підприємствах України Особливості прояву на підприємствах країни … Особливості прояву на підприємствах країни …
       

 

Індивідуальне завдання 37

Мета завдання: проаналізувати практику застосування основних напрямків стратегічного менеджменту в умовах економічного спаду і кризи на підприємствах України порівняно зі світовою практикою.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління знайти приклади використання різних стратегічних підходів, які дозволяють функціонувати та розвиватись вітчизняним підприємствам в умовах економічного спаду і кризи (на прикладі окремої галузі), проаналізувати (табл.1), зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та впровадженню цих підходів, визначити особливості їх використання порівняно зі світовою практикою.

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання стратегічних підходів в умовах економічного спаду і кризи підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці

Стратегічні підходи Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …
       

 

Індивідуальне завдання 38

Мета завдання: дослідження стратегічної значимості аутсорсингових проектів.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління проаналізувати переваги і види аутсорсингових проектів, навести приклади реалізації стратегії аутсорсингу у вітчизняних і зарубіжних компаніях, виявити проблеми повільного росту ринку аутсорсингу у практиці вітчизняних підприємств та запропонувати шляхи формування такого ринку.

 

Індивідуальне завдання 39

Мета завдання: дослідження особливостей управління соціальною відповідальністю підприємств в стратегічному контексті.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління проаналізувати форми соціальної відповідальності підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці (табл.1), обґрунтувати перешкоди щодо реалізації концепції соціальної відповідальності українськими підприємствами, запропонувати заходи щодо їх подолання.

Таблиця 1


Просмотров 836

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!