Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика особливостей використання фінансових стратегій підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиціПриклад фінансової стратегії Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …
       

 

Індивідуальне завдання 27

Мета завдання: дослідження взаємозв’язку маркетингової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити економічну сутність, роль і місце маркетингових стратегії у системі стратегічного управління підприємством, проаналізувати специфіку застосування маркетингових стратегій підприємствами України порівняно зі світовою практикою (табл.1), розробити маркетингову стратегію підприємства – об’єкта дослідження, зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та здійсненню маркетингової стратегії, розкрити взаємозв’язок маркетингової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства. Навести приклади ефективних і неефективних маркетингових стратегій, що реалізовувались на вітчизняних підприємствах (не менше 5).

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання маркетингових стратегій підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці

Приклад маркетингової стратегії Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …
       

 

Індивідуальне завдання 28

Мета завдання: дослідження взаємозв’язку виробничої (або стратегії матеріально-технічного забезпечення) стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління узагальнити досвід застосування виробничих стратегій (стратегій матеріально-технічного забезпечення) вітчизняними і зарубіжними підприємствами (табл.1), розробити виробничу стратегію (стратегію матеріально-технічного забезпечення) підприємства – об’єкта дослідження, зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та здійсненню такої стратегії, розкрити взаємозв’язок виробничої стратегії (стратегії матеріально-технічного забезпечення) з іншими функціональними стратегіями підприємства. Навести приклади ефективних і неефективних виробничих стратегій, що реалізовувались на вітчизняних підприємствах (не менше 5).

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання виробничих стратегій підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці

Приклад виробничої стратегії (стратегії матеріально-технічного забезпечення) Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …
       

 

Індивідуальне завдання 29

Мета завдання: дослідження взаємозв’язку стратегії управління персоналом з корпоративною та бізнес-стратегією підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити сутність, зміст, роль і варіанти стратегії управління персоналом в забезпеченні розвитку підприємства, специфіку використання стратегій управління персоналом на вітчизняних підприємствах порівняно зі світовою практикою (табл.1), розробити стратегію управління персоналом підприємства – об’єкта дослідження, зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та здійсненню стратегії управління персоналом, розкрити взаємозв’язок стратегії управління персоналом з корпоративною та бізнес-стратегією підприємства. Навести приклади ефективних і неефективних стратегій управління персоналом, що використовуються на вітчизняних підприємствах (не менше 5).

 

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання стратегій управління персоналом підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці

Приклад стратегії управління персоналом Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …
       

Індивідуальне завдання 30

Мета завдання: проаналізувати специфіку формування місії та стратегічних цілей на підприємствах України порівняно зі світовою практикою.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити сутність місії, стратегічних цілей та їх значення для формулювання пріоритетів розвитку підприємства, навести етапи формування місії підприємства, проаналізувати фактори, які впливають на процес розробки і зміст місії підприємств – об’єкта дослідження, зробити висновки про різницю формування місії і цілей вітчизняних підприємств порівняно зі світовою практикою, запропонувати рекомендації щодо розробки місії і визначення стратегічних цілей українських підприємств.

Індивідуальне завдання 31

Мета завдання: проведення аналізу можливостей та необхідності застосування стратегічних планів, проектів і програм в організації – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити роль, зміст, структури стратегічних планів, проектів та програм, проаналізувати систему реалізації стратегічних планів, проектів і програм в організації – об’єкта дослідження, звести таблицю видів планових документів, що супроводжують процес виконання стратегічних планів, проектів і програм, аналітично узагальнити їх зміст, критично проаналізувати систему узгодження стратегічних, поточних і оперативних планів, зробити висновок щодо доцільності впровадження систем стратегічного планування на підприємстві.

Індивідуальне завдання 32

Мета завдання: проведення аналізу ефективності системи стратегічного управління підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління охарактеризувати особливості формулювання критеріїв ефективності системи стратегічного управління підприємства, знайти приклади визначення критеріїв ефективності на вітчизняних і зарубіжних підприємствах, визначити у якій мірі дані критерії сприяють досягненню встановлених цілей підприємств, обґрунтувати застереження використання критеріїв ефективності, сформулювати критерії ефективності вибраної стратегії підприємства – об’єкта дослідження.

Індивідуальне завдання 33

Мета завдання: дослідження взаємозв’язку стратегії розвитку і організаційної структури управління підприємства.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити сутність взаємодії “стратегія – організаційна структура управління”, розкрити питання: “Для яких стратегій прийнятна та чи інша організаційна структура управління?”, охарактеризувати стратегічні переваги і недоліки розглянутих структур (табл.1), обґрунтувати проблему відповідності стратегії розвитку і структури управління українських підприємств та що необхідно для організаційного забезпечення їх функціонування у стратегічному режимі.

Таблиця 1


Просмотров 939

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!