Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика стратегічних дій для підприємства – претендента на лідерство в галузіСтратегічні дії Мотиви (цілі) підприємства Переваги Ризики і проблеми
       

 

Індивідуальне завдання 18

Мета завдання: провести огляд конкурентних стратегій підприємств залежно від стадій розвитку галузевого ринку.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління знайти приклади використання успішних і невдалих конкурентних стратегій вітчизняних підприємств (врахувати фактор частки ринку, яку займає підприємство) залежно від стадій розвитку галузевого ринку, проаналізувати, зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та здійсненню цих стратегій, визначити особливості їх використання порівняно зі світовою практикою (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання конкурентних стратегій підприємств залежно від стадій розвитку галузевого ринку у вітчизняній та зарубіжній практиці

Стадії розвитку галузевого ринку Тип конкурентних стратегій Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країн …
       

Індивідуальне завдання 19

Мета завдання: обґрунтувати та розробити програму заходів щодо реалізації стратегії диференціації підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити варіанти стратегії диференціації, вказати їх умови, переваги та ризики, проаналізувати специфіку застосування стратегій диференціації підприємствами України порівняно зі світовою практикою (табл.1), обґрунтувати стратегію диференціації підприємства – об’єкта дослідження, розробити програму заходів щодо її реалізації. Навести приклади ефективних і неефективних стратегій диференції на вітчизняних та зарубіжних підприємствах (не менше 5 кожного типу).

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання стратегій диференціації підприємствами у вітчизняній та зарубіжній практиці

Приклад стратегії диференціації Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …

 

 

Індивідуальне завдання 20

Мета завдання: узагальнити сучасний досвід застосування продуктових стратегій у провідних компаніях України і світу.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління знайти приклади використання успішних і невдалих продуктових стратегій українських компаній (на кожний тип продуктової стратегії не менше п’яти компаній), проаналізувати, зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та здійсненню цих стратегій, визначити особливості їх використання порівняно зі світовою практикою (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика особливостей використання продуктових стратегій компаній у вітчизняній та зарубіжній практиці

Тип продуктових стратегій Особливості використання у компаніях України Особливості використання у компаніях країни … Особливості використання у компаніях країни …
       

 

Індивідуальне завдання 21

Мета завдання: проведення аналізу діяльності функціонального підрозділу апарату управління підприємства – об’єкта дослідження, розробка маркетингового «стратегічного набору».

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління скласти типовий перелік складових маркетингової стратегії – об’єкта аналізу, проаналізувати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділу (положення про відділ, посадові інструкції, внутрішню оргструктуру тощо), провести спостереження фактичного стану роботи підрозділу, виявити основні проблеми та напрямки їх вирішення, які розробляються на підприємстві, розробити «стратегічний набір» розвитку функціонального підрозділу за наведеною на рис.1 схемою, обґрунтувати його зміст.

 

Рис.1 «Функціональний» стратегічний набір

Індивідуальне завдання 22

Мета завдання: проведення аналізу діяльності функціонального підрозділу апарату управління підприємства – об’єкта дослідження, розробка фінансового «стратегічного набору».

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління скласти типовий перелік складових фінансової стратегії – об’єкта аналізу, проаналізувати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділу (положення про відділ, посадові інструкції, внутрішню оргструктуру тощо), провести спостереження фактичного стану роботи підрозділу, виявити основні проблеми та напрямки їх вирішення, які розробляються на підприємстві, розробити «стратегічний набір» розвитку функціонального підрозділу за наведеною на рис.1 індивідуального завдання 21 схемою, обґрунтувати його зміст.

 

Індивідуальне завдання 23

Мета завдання: проведення аналізу діяльності функціонального підрозділу апарату управління підприємства – об’єкта дослідження, розробка «стратегічного набору» управління персоналом.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління скласти типовий перелік складових стратегії управління персоналом – об’єкта аналізу, проаналізувати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділу (положення про відділ, посадові інструкції, внутрішню оргструктуру тощо), провести спостереження фактичного стану роботи підрозділу, виявити основні проблеми та напрямки їх вирішення, які розробляються на підприємстві, розробити «стратегічний набір» розвитку функціонального підрозділу за наведеною на рис.1 індивідуального завдання 21 схемою, обґрунтувати його зміст.

Індивідуальне завдання 24

Мета завдання: проведення аналізу діяльності функціонального підрозділу апарату управління підприємства – об’єкта дослідження, розробка виробничого «стратегічного набору».

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління скласти типовий перелік складових виробничої стратегії – об’єкта аналізу, проаналізувати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність підрозділу (положення про відділ, посадові інструкції, внутрішню оргструктуру тощо), провести спостереження фактичного стану роботи підрозділу, виявити основні проблеми та напрямки їх вирішення, які розробляються на підприємстві, розробити «стратегічний набір» розвитку функціонального підрозділу за наведеною на рис. 1 індивідуального завдання 21 схемою, обґрунтувати його зміст.

 

Індивідуальне завдання 25

Мета завдання: дослідження взаємозв’язку корпоративної, функціональної та бізнес-стратегії підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити сутність «стратегічного набору» підприємства та його призначення, навести основні типи стратегій у «стратегічному наборі», розробити корпоративну, функціональну та бізнес-стратегію підприємства – об’єкта дослідження, охарактеризувати їх зміст і взаємозв’язок.

Індивідуальне завдання 26

Мета завдання: дослідження взаємозв’язку фінансової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити економічну сутність, роль і принципи розробки фінансової стратегії, проаналізувати специфіку застосування фінансових стратегій підприємствами України порівняно зі світовою практикою (табл.1), розробити фінансову стратегію підприємства – об’єкта дослідження, зробити висновки про фактори, що сприяють вибору та здійсненню фінансової стратегії, розкрити взаємозв’язок фінансової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства. Навести приклади ефективних і неефективних фінансових стратегій, що реалізовувались на вітчизняних підприємствах (не менше 5).

Таблиця 1

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 860

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!