Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на підприємствоПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Група факторів Фактори Прояв фактора Вплив на підприємство Можлива реакція з боку підприємства
       
       
       

 

Індивідуальне завдання 7

Мета завдання: проведення дослідження внутрішнього середовища функціонування організації – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління структурувати внутрішнє середовище обраного підприємства, обрати аналітичні підходи до оцінки внутрішнього середовища, представити систему відповідних показників, на основі яких визначити сильні та слабкі сторони підприємства, розробити форму «Анкети для виявлення сильних та слабких сторін підприємства» за вибраними параметрами, визначити кількість експертів (обсяг вибірки) і провести анкетне опитування на підприємстві, заповнити підсумкову таблицю за результатами опитування, порівняти результати, узагальнити їх, зробити висновки.

Індивідуальне завдання 8

Мета завдання: дослідження характеристик конкурентного середовища нових галузей.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління навести приклади формування нових галузей в українській та світовій економіках, охарактеризувати тенденції їх розвитку, узагальнити характеристики конкурентного середовища нових галузей, обґрунтувати обрані конкурентні стратегії відповідних підприємств, запропонувати можливі стратегічні заходи підприємства, що функціонує у новій галузі.

Індивідуальне завдання 9

Мета завдання: дослідження характеристик конкурентного середовища «зрілих» галузей.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління навести приклади «зрілих» галузей в українській та світовій економіках, охарактеризувати тенденції їх розвитку, узагальнити характеристики конкурентного середовища «зрілих» галузей, обґрунтувати обрані конкурентні стратегії відповідних підприємств, запропонувати можливі стратегічні заходи підприємства, що функціонує у «зрілій» галузі.

Індивідуальне завдання 10

Мета завдання: дослідження сучасних технологій аналізу галузевого ринку при розробці стратегії.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління проаналізувати особливості сучасних технологій аналізу галузевого ринку при розробці стратегії у вітчизняній та зарубіжній практиці (табл.1), обґрунтувати перешкоди щодо використання технологій аналізу ринку українськими підприємствами, запропонувати заходи щодо їх подолання.

Таблиця 1

Характеристика особливостей сучасних технологій аналізу галузевого ринку при розробці стратегії у вітчизняній та зарубіжній практиці

Технології аналізу галузевого ринку Особливості використання на підприємствах України Особливості використання на підприємствах країни … Особливості використання на підприємствах країни …
       

 

Індивідуальне завдання 11

Мета завдання: дослідження основних конкурентних переваг та рівня їх використання на підприємстві – об’єкта дослідження.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити практику аналізу і застосування конкурентних переваг на вітчизняних підприємствах та у світовій практиці (табл.1), охарактеризувати основні конкурентні переваги та рівень їх використання на підприємстві – об’єкта дослідження, запропонувати шляхи кращого використання конкурентних переваг.

Таблиця 1

Характеристика конкурентних переваг підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці

Конкурентні переваги Особливості прояву на підприємствах України Особливості прояву на підприємствах країни … Особливості прояву на підприємствах країни …
       

Індивідуальне завдання 12

Мета завдання: дослідження українських товарів, що є конкурентоспроможними на зарубіжних ринках.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління визначити товари вітчизняних підприємств, що є конкурентоспроможними на зарубіжних ринках, дослідити конкурентні переваги товарів та відповідних підприємств, охарактеризувати стратегії даних підприємств.

Індивідуальне завдання 13

Мета завдання: дослідження особливостей системи інформаційного забезпечення стратегічного управління на вітчизняних підприємствах.

Самостійна робота: на основі аналізу сучасної наукової та періодичної літератури з проблем стратегічного управління згрупувати джерела для аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, джерела, що формують інформаційну базу стратегічного планування, стратегічного контролю (табл.1), провести порівняльну характеристику відповідних джерел у вітчизняній та зарубіжній практиці (табл.2), обґрунтувати які сучасні засоби інформаційного забезпечення стратегічного планування використовується недостатньо на українських підприємствах.

Таблиця 1

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 891

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!