Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема: АНАЛІЗ ПРИСТОСУВАНЬ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАІнструкція до практичної роботи № 8

Навчальний предмет: «Біологія»
Спеціальність: 5. 12 010101 «Лікувальна справа»
5. 12 010102 «Сестринська справа»
5. 12 010103 «Медико-профілактична справа»
Курс: ІI

 

Тема: РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ЕКОЛОГІЇ.

Обладнання: картки з завданнями, ілюстрації, інструкції.

 

Конкретні цілі:

Знати:

- визначення поняття «ланцюг живлення», «трофічна сітка», «біогеоценоз»;

- структуру біогеоценозу;

- структура та типи трофічних ланцюгів;

- правило екологічної піраміди.

Вміти:

- пояснювати суть понять «ланцюг живлення», «трофічна сітка», «біогеоценоз»;

- пояснювати суть правила екологічної піраміди;

- будувати ланцюги живлення та трофічні сітки;

- розв’язувати задачі з екології.

 

План проведення заняття:

 1. Бесіда («Поняття трофічна сітка, трофічний ланцюг, правило екологічної піраміди. Типи харчових ланцюгів»);
 2. Робота з ілюстраціями. («Складання харчових ланцюгів»);
 3. Робота з ілюстраціями («Розпізнавання різних типів харчових ланцюгів»);
 4. Структурування інформації («Складання харчових сіток»);
 5. Розв’язування задач з екології на правило екологічної піраміди.

Література:

1. Кучеренко, Вервес, Балан. «Загальна біологія», К., - Ґенеза, 2004 р.;


 

Інструкція до практичної роботи № 8

Навчальний предмет: «Біологія»
Спеціальність: 5. 12 010101 «Лікувальна справа»
5. 12 010102 «Сестринська справа»
5. 12 010103 «Медико-профілактична справа»
Курс: ІI

 

Тема: СКЛАДАННЯ СХЕМ КОЛООБІГУ РЕЧОВИН У ЕКОСИСТЕМАХ.

Обладнання: картки з завданнями, ілюстрації, інструкції.

 

Конкретні цілі:

Знати:

- визначення поняття «ланцюг живлення», «трофічна сітка», «біогеоценоз», «екосистема», «продуценти», «редуценти», «консументи», «колообіг речовин»;

- відмінності між біогенною та абіогенною міграцією речовин;

- особливості колообігу води, Оксигену, Карбону, Нітрогену, Фосфору;

- особливості антропогенного впливу на колообіг вищевказаних хімічних елементів та речовин.

Вміти:

- давати визначення поняття «ланцюг живлення», «трофічна сітка», «біогеоценоз», «екосистема», «продуценти», «редуценти», «консументи», «колообіг речовин»;

- пояснювати відмінності між біогенною та абіогенною міграцією речовин;

- складати схеми колообігу води, Оксигену, Карбону, Нітрогену, Фосфору;

- аналізувати особливості антропогенного впливу на колообіг вищевказаних хімічних елементів та речовин.

 

 

План проведення заняття:

 1. Бесіда («Поняття трофічна сітка, трофічний ланцюг, правило екологічної піраміди. Типи харчових ланцюгів»);
 2. Робота з ілюстраціями. («Складання харчових ланцюгів»);
 3. Робота з ілюстраціями («Розпізнавання різних типів харчових ланцюгів»);
 4. Структурування інформації («Складання харчових сіток»);
 5. Розв’язування задач з екології на правило екологічної піраміди.

Література:

Кучеренко, Вервес, Балан. «Загальна біологія», К., - Ґенеза, 2004 р.;


Інструкція до практичної роботи № 10

Навчальний предмет: «Біологія»
Спеціальність: 5. 12 010101 «Лікувальна справа»
5. 12 010102 «Сестринська справа»
5. 12 010103 «Медико-профілактична справа»
Курс: ІI

 

Тема: АНАЛІЗ ПРИСТОСУВАНЬ ОРГАНІЗМІВ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

Обладнання: картки з завданнями, ілюстрації, інструкції.

 

Конкретні цілі:

Знати:

- особливості факторів наземно-повітряного середовища існування;

- особливості факторів ґрунтового середовища існування;

- особливості факторів водного середовища існування;

- особливості живого організму як середовища існування екзо- та ендопаразитів;

- форми співжиття організмів (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм) та їх види;

- шляхи адаптації живих організмів до умов довкілля;

- екологічні групи живих організмів щодо різних факторів довкілля.

Вміти:

- характеризувати особливості факторів наземно-повітряного середовища існування;

- характеризувати особливості факторів ґрунтового середовища існування;

- характеризувати особливості факторів водного середовища існування;

- характеризувати особливості живого організму як середовища існування паразитів;

- характеризувати та порівнювати форми співжиття організмів та їх види;

- аналізувати шляхи адаптації живих організмів до умов довкілля;

- характеризувати екологічні групи живих організмів щодо різних факторів довкілля.

 

План проведення заняття:

 1. Виконання тестових завдань («Особливості різних середовищ існування»);
 2. Робота з ілюстраціями. («Складання харчових ланцюгів»);
 3. Робота з ілюстраціями («Розпізнавання різних типів харчових ланцюгів»);
 4. Структурування інформації («Складання харчових сіток»);
 5. Розв’язування задач з екології на правило екологічної піраміди.

Література:

Кучеренко, Вервес, Балан. «Загальна біологія», К., - Ґенеза, 2004 р.;

 


Просмотров 995

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!