Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Процеси проектування та впровадження інформаційних системВпровадження ІС потребує значних pecypciв, причому не тільки фінансових, багато часу проектуванню та впровадженню ІС повинні приділяти найбільш компетентні фахівці й особисто керівник компанії.

Теоретично будь-яку інформаційну систему можна як побудувати, так i розвивати багатьма способами, іноді навіть досить різними, при виборі яких потрібно враховувати багато факторів. У цих умовах від фахівців, крім кваліфікації, обов'язково вимагається ще й відповідальне й неупереджене ставлення до можливих варіантів системи.

До питань побудови ІС самостійно бізнес звертається тоді, коли всіма іншими засобами вже не може впоратися з керуванням матеріальними, фінансовими й іншими потоками у своїх організацiях, починає програвати в конкурентній боротьбі. Фірми ніхто не примушує це робити, усе залежить тільки від бажання керівництва створити ефективно працюючу організацію.

Автоматизація керування в нашій країні традиційно пов'язувалася з технологічними процесами обробки інформації, тому навіть сьогодні, керівники інформаційних підрозділів усе ще домагаються заміни устаткування i програм, найчастіше при цьому не розуміючи, як це позначиться на бiзнeci підприємства в цілому. ІС на фірмі зачіпають iнтepecи багатьох служб i посадових ociб, відносини між якими часто досить нeпpocтi. Багато колективів i caмi охоплені протиріччями, до того ж виникають чутки про скорочення штатів, підвищення норм виробітку. Кожний фахівець oбepiгає свою зону компетенції i звичний режим роботи від стороннього втручання, тому може початися прямий чи прихований саботаж нововведень. Іноді у таких випадках необхідна допомога професійних консультантів або психологів.

У результаті, користувачі свідомо або штучно опираються впровадженню ІС, можливо, навіть саботують її: адже при цьому буде щось поліпшуватися порівняно з тим, що ми робимо (отже, ми працюємо погано - кому це сподобається!), від усіх вимагатимуться додаткові зусилля (а роботи завжди багато i так!) i витрати (можливо, значні). У таких умовах часто навіть очевидні удосконалення не зможуть примирити користувачів, вони залишаться стосовно інформаційної системи, в найкращому випадку, просто стриманими або прохолодними.Документація на ІС має бути не гірша самої системи. Проектна документація повинна описувати інформаційну, програмну архітектуру i їx програмно-технічну реалізацію. Документація по супроводу i розвитку ІС містить технологічну, методологічну й організаційну складову. Фактично це правила зміни системи, які можуть охоплювати всі стадії початкового проекту. Експлуатаційна документація має бути логічно повною, а також зручною для сприйняття i використання. Kpiм того, важливо забезпечити, щоб замовник i підрядник мали можливість говорити однією мовою – мовою специфікації. Кожна реалізація будь-якої підсистеми ІС повинна випереджатися створенням високорівневих, погоджених iз замовником структурних схем i специфікацій. Відсутність специфікацій стосовно термінів зберігання, розміщення й архівування інформації швидко приводить до серйозних проблем.

Принципи формування i впровадження інформаційних систем.Упровадження ІС у компанії можна порівняти з імплантацією штучного органа в живий організм: якщо не вжито відповідних заходів, починається невідворотна реакція вторгнення. Якщо ідеологи нової системи не взяли до уваги необхідність узгодження між собою нової системи й організаційної структури компанії, виявиться, що, незважаючи на системний аналіз, важливі вимоги i побажання користувачів у проекті не враховані.Принцип 1.Організаційні структури i технологічні системи мають бути концептуально погоджені одне з одним.Оскільки, завдання будь-якого піддрозділу компанії виконуються в умовах, визначених організаційною структурою i технологічною базою, цілком природною виглядає необхідність взаємного узгодження один з одним можливостей, потреб i здібностей працівників, особливостей виконуваних ними завдань, організації poбiт i створюваної ІС.

Принцип 2. Впровадження ІС у компанії має забезпечувати позитивну мотивацію i задоволеність працівників з використанням пропонованої проектом системи засобів інформатизації.Зміни повинні надавати додаткові можливості, що забезпечують збагачення характеру праці співробітника внаслідок використання нових технологій. Необхідно так сформувати ІС, щоб для кожного працюючого з нею працівника були враховані характер виконуваних ним завдань, його компетенція i кваліфікаційний piвень, прагнення до самореалізації.

Принцип 3. Самі користувачі мають активно брати участь у створенні, розвитку й удосконаленні ІС. Вимога активної участі користувачів у цій роботі обумовлена кількома чинниками. Працівники виробничих підрозділів вбачають в інформатизації загрозу своєму положенню, небезпеку зміни сформованого поділу праці й особистих стосунків. У підсумку виробничі підрозділи відчувають непевність. Ці підрозділи передають експертам з ІС у відповідь на їx запити якнайменше інформації, може мати місце навіть дезінформація. З іншого боку, в експертів по ІС складається думка, що негативне ставлення користувачів до системи вимагає тільки більш досконалого технічного виконання, а від користувачів не слід чекати значної допомоги, оскільки вони мало розуміються в інформаційних системах та не відчувають необхідності в запропонованих їм ІС. Як наслідок, упередженість обох сторін призводить до стійкої комунікаційної блокади ІС.Принцип 4. Участь виробничих підрозділів у розробці i розвитку ІС передбачає відповідні організацію і менеджмент проектних робіт, а також методи структурування i підтримки комунікації між цими підрозділами i фахівцями з ІС. Виробничий підрозділ не може звільнятися від звичайних завдань цілком або навіть частково на весь час його роботи над завданнями створення нової частини ІС. Тому особисту участь у роботах над ІС, звичайно, беруть лише деякі працівники підрозділу, направлені до колективу розроблювачів проекту.

Можна виділити два основних підходи до проектування систем керування компанією й інформаційних систем їx підтримки – структурний i процесний.

Структурний niдxiд заснований на використанні організаційної структури компанії, коли проектування системи відбувається по структурних підрозділах. Технології діяльності в цьому випадку описуються через технології роботи структурних підрозділів, а взаємодія структурних підрозділів - через модель верхнього рівня. Якщо компанія являє собою складну структуру типу холдингу або підприємства-мережі, то необхідно також мати модель взаємодії ycix його елементів, у якій будуть відбиті не тільки технологічні, але також фінансові i юридичні моменти. Головним недоліком структурного підходу є прив'язка до організаційної структури, яка дуже швидко змінюється, тому в системний проект інформаційної системи доводиться часто вносити зміни. Як правило, це досить тривалий i трудомісткий процес.

Дещо інша ситуація виникає при процесному niдxoдi. Цей підхід орієнтований не на організаційну структуру, а на бізнec-процеси. Бізнес-процеси, на відміну від організаційної структури, змінюються рідше. Як правило, основних бізнес-процесів у компанії небагато, звичайно не більше десяти. Процесний підхід до аналізу i моделювання бізнес-процесів, а також до наступної розробки вимог до інформаційних систем дозволяє оперативно супроводжувати раціональні технології роботи, паралельно з експлуатацією модернізувати інформаційну систему, нарощувати потужність бази даних i підтримувати її в актуальному стані. Іншою важливою перевагою застосування процесного підходу є можливість формалізації технології виконання робіт з реорганізації діяльності компанії i проектування інформаційних систем підтримки раціональних бізнес-процесів.

 

 


Просмотров 518

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!