Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інформаційні технології експертних системЗа останні десятиліття значного поширення у різних галузях діяльності набули експертні системи. Відмітною рисою комп'ютерних програм, названих експертними системами є здатність накопичувати знання і досвід висококваліфікованих фахівців у будь-якій вузькій пpeдметній галузі. Потім за допомогою цих знань користувачі експертних систем, що мають не дуже високу кваліфікацію, можуть вирішувати свої поточні завдання настільки ж успішно, як caмі експерти. На даний момент експертні системи мають відповідати таким вимогам:

1. Використання не поверхових знань у вигляді евристичних правил, а глибинних, що становлять собою теорії предметних галузей і загальні стратегії вирішення проблем.

2. Розміщенні інформації у вигляді складних ієрархічних уявлень, що містять мережі фреймів, продукції та логічні моделі.

3. Здатність вирішувати завдання з динамічних предметних галузей, тобто тих галузей, знання про які можуть змінюватися безпосередньо в процесі роботи.

4. Обов'язкова наявність бази даних з повною інформацією.

5. Здатність аналізувати знання, що містяться в системі, виявляючи суперечності між накопиченими раніше знаннями і отриманими від експерта, встановлювати факт їх неповноти чи помилковості.

Найбільший прогрес серед комп'ютерних інформаційних технологій спостерігається в царині розробки експертних систем. Вони дають можливість фахівцю одержувати консультації експертів щодо будь-яких проблем, інформація про які міститься в системах. Подібність інформаційних технологій, використовуваних в експертних системах і системах підтримки прийняття рішень, полягає в тому, що обидві вони забезпечують високий рівень підтримки прийняття рішень.

Класифікація інформаційних технологій

Інформаційні технології можна класифікувати:

1. За функціями забезпечення управлінської діяльності:

· технології підготовки текстових документів на основі текстових процесорів;

· технології підготовки ілюстрацій і презентацій на основі графічних процесорів;

· технології підготовки табличних документів на основі використання табличних процесорів;· технології розробки програм на основі алгоритмічних, об'єктно-орієнтованих і логічних мов програмування;

· технології систем керування базами даних;

· технології підтримки управлінських рішень на основі систем штучного інтелекту;

· гіпертекстові технології і технології мультимедіа.

2. За типом інтерфейсу користувача:

· командний;

· графічний інтерфейс користувача;

· інтерфейс пошукових систем.

3. За ступенем просторової взаємодії та за способом побудови мережі, що відбиває ту чи іншу форму і ступінь використання обчислювальних мереж:

· локальні;

· багаторівневі;

· розподілені.

4. За предметними областями, що обслуговуються:

· бухгалтерський облік;

· банківська діяльність;

· податкова діяльність;

· страхова діяльність та ін.

Існує велика кількість класифікацій інформаційних технологій за різними критеріями та показниками.

Технічна база сучасних інформаційних технологій

Технічною базою сучасних інформаційних технологій, а отже, і систем слід вважати весь комплекс технічних засобів забезпечення інформаційних технологій, серед яких виділяють засоби комп'ютерної техніки, засоби комунікаційної техніки і засоби організаційної техніки, а також програмне забезпечення.

Коротко зупинимося на основних поняттях і тенденціях розвитку окремих елементів технічної складової інформаційних систем і технологій.Засоби комп'ютерної техніки складають базис усього комплексу технічних засобів інформаційних технологій і призначені насамперед для обробки і перетворення різних видів інформації, яка використовується в управлінській діяльності.

Засоби комунікаційної техніки забезпечують одну з основних функцій управлінської діяльності – передачу інформації в межах системи керування й обмін даними із зовнішнім середовищем, передбачають використання різноманітних методів і технологій, у т.ч. із застосуванням комп'ютерної техніки.

Засоби організаційної техніки призначені для механізації й автоматизації управлінської діяльності у всіх її проявах.


Просмотров 572

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!