Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поняття інформаційних технологій та їх характеристикаЗгідно з означенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційна технологія – це комплекс взаємопов’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, які займаються обробкою та зберіганням інформації; обчислювальну техніку та методи організації і взаємодії як з людьми, так і з промисловим обладнанням, їх практичні додатки, а також пов’язані з цим соціальні, економічні та культурні проблеми.

Інформаційні технології(далі – ІТ) можна розуміти як сукупність методів і засобів спрямованої зміни будь-яких властивостей інформації. Інформація як об'єкт впливу являє собою дані про якийсь процес, записані на носії певного типу. Форма подання цих даних визначає основний спосіб їхнього кінцевого використання і передбачає можливість одного з таких варіантів: текстова інформація, аудіоінформація, відеоінформація. Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:

· забезпечувати високий рівень структурування всього процесу обробки інформації за етапами (фазами), операціями, діями;

· містити весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;

· мати регулярний, періодичний характер.

Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керування інформаційними процесами.

Інструментарій інформаційної технології - це один або декілька взаємозалежних програмних продуктів для певного типу комп'ютерної техніки, технологія роботи в якій дозволяє досягти поставленої користувачем мети.

Як інструментарій можна використовувати такі поширені види програмних продуктів для персонального комп'ютера, як текстовий процесор (редактор), настільні видавничі системи, електронні таблиці, системи керування базами даних, електронні записні книжки, електронні календарі, інформаційні системи функціонального призначення (фінансові, бухгалтерські, маркетингові та ін.), експертні системи і т.п.

Інформаційні технології процесів управління уявляють собою методи та способи взаємодії керуючої і керованої систем організації на основі використання сучасного інструментарію перетворення інформації. Інформаційні технології базуються і залежать від технічного, програмного, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення.Сучасне технічне забезпечення – це персональний комп'ютер, оргтехніка, лінії зв'язку, устаткування мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, вилучений) впливає на збір, обробку і передачу інформації. Розвиток обчислювальної техніки не стоїть на місці: персональні комп'ютери стають більш потужними і одночасно менш дорогими та доступними для широкого кола користувачів. Комп'ютери оснащуються вбудованими комунікаційними можливостями, швидкісними модемами, великими обсягами пам'яті, сканерами, пристроями розпізнавання голосу і рукописного тексту.

Програмне забезпечення знаходиться в прямій залежності від технічного та інформаційного забезпечення, реалізує функції нагромадження, обробки, аналізу, збереження, інтерфейсу користувача з комп'ютером.

Під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність даних, представлених у визначеній формі для комп'ютерної обробки.

Організаційне і методичне забезпечення - це комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера і програмного забезпечення для одержання необхідного результату з використанням інформаційних технологій.Технологія – це спосіб перетворення, початкових станів у кінцеві, задані, який може здійснюватися у матеріалах, інформації та людях.

Отже, інформаційна технологія – це комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збору, накопичення, передачі, обробки, зберігання і доведення до користувача інформації в системах управління з використанням обраного комплексу технічних засобів.

В економічній літературі виділяють чотири види сучасних інформаційних технологій:

1) інформаційна технологія обробки даних;

2) інформаційна технологія керування;

3) інформаційна технологія підтримки прийняття рішень;

4) інформаційна технологія експертних систем.


Просмотров 689

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!