Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика інформаційного ресурсуПід інформаційними ресурсами розуміють відомості (дані), одержані в процесі практичної діяльності людей, що можуть бути використані в суспільному виробництві і управлінні, як чинник збільшення обсягу виробництва і підвищення його ефективності. В загальному вигляді вони являють собою відображення реальних процесів виробництва, що зафіксовані в технологічній і конструкторській документації, планових і звітних документах, нормативних, інструктивних матеріалах і т.п.

Інформаційний ресурс – особливий вид ресурсів, який базується на ідеях і знаннях накопичених в результаті науково-економічної діяльності людей і представлених в формі, яка дозволяє накопичення, реалізацію і відтворення.

Інформація, як ресурс володіє усіма властивостями товару: його можна продавати, купляти, зберігати, знищувати і т. п.

Інформаційний ресурс має ряд характерних особливостей, які відрізняють його від інших ресурсі::

1. На відміну від інших (матеріальних) ресурсів він невичерпний. По мірі розвитку суспільства і росту споживання знань його запаси не зменшуються, а ростуть.

2. По мірі використання інформаційний ресурс не зникає, а зберігається і може навіть збільшитися за рахунок конструкційної трансформації отриманих повідомлень з врахуванням конкретних умов його використання.

3. Несамостійний, сам по собі має лише потенційні значення. Тільки в поєднанні з іншими ресурсами (досвід, праця, кваліфікація, техніка, енергія, сировина) інформаційний ресурс проявляє свою рушійну силу.

4. Ефективність його використання пов’язана з ефектом непершопочаткового (повторного) виробництва знань. Інформаційна взаємодія дозволяє отримати нове знання ціною значно менших витрат в порівнянні із затратами праці, енергії, часу на його перше генерування.

5. Виступає формою безпосереднього (прямого) включення науки (в тому числі теоретичних досліджень) в склад продуктивних сил.

6. Застосування нового інформаційного ресурсу замість застарілого дозволяє здійснити дію радикального характеру, наприклад, в багато раз підвищити продуктивність праці, докорінним чином змінити умови праці і т.п..

7. Інформаційний ресурс виникає в результаті не просто розумової праці, а в результаті її творчої частини. Будь-яка розумова праця (чи наукова робота, чи управління) включає дві частини: рутинну і творчу. Рутинна частина розумової праці сама по собі «неінформативна», вона не збільшує потенціалу необхідних знань, не змінює уявлення про шляхи досягнення цілі. Збільшення розумової праці за рахунок її рутинної частини не веде до росту інформаційного ресурсу.

Інформаційний ресурс може виступати в пасивних і активних формах. До пасивних відносяться такі форми існування знань, коли знання не зв’язані, або мало зв’язані з конкретними прикладними областями. До таких форм можна віднести книжки, журнальні статті, патентні описи, банки даних. Крім того, пасивною формою існування інформаційного ресурсу можуть бути і знання, які «прив’язані » до конкретних предметних областей (вибірки із бази даних ), якщо вони не комплектні, тобто недостатні для здійснення практичних кроків по їх ціленаправленому використанні.

До активних форм існування інформаційного ресурсу відносяться наступні основні форми: модель, алгоритм, програма, база знань, як елемент штучного інтелекту. Кожна з цих активних форм інформаційного ресурсу може мати різні ступені загальності, науково-технічний рівень і завершеність (комплектність). Але, в цілому, ці форми можна трактувати як стадії «достигання» інформаційного ресурсу, ступені доведення його до готовності перетворитися в «силу».

На виробничих підприємствах інформаційний ресурс відображають, наприклад, в подетальних специфікаціях, що вміщують дані про вузловий і детальний склад виробів, в матеріальних нормативах, картах технологічного процесу. Інформаційний ресурс є базою для реалізації функціональних задач і прийняття управлінських рішень. Інформаційний ресурс в рамках кожного підприємства має свій «життєвий цикл», що є дуже важливо при здійсненні автоматизації процесу прийняття управлінських рішення.

Використання основних видів інформаційних технології в сучасному бізнесі


Просмотров 1177

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!