Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Годинники всіх видів та їх частиниГрупа 91

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(а) скло та гирі для будь-яких годинників (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

(b) ланцюжки для годинників (товарна позиція 7113 або
7117 залежно від окремо взятого випадку);

(c) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластичних матеріалів (група 39), або з дорогоцінних металів, або інших металів, плакованих дорогоцінними металами (здебільшого товарна позиція 7115); однак пружини для годинників класифікуються як частини годинників у товарній позиції 9114;

(d) кульки для шарикопідшипників (товарна позиція 7326 або 8482 залежно від окремо взятого випадку);

(e) вироби товарної позиції 8412, сконструйовані для роботи без анкерного механізму;

(f) шарикопідшипники (товарна позиція 8482); або

(g) вироби групи 85, які ще не складені разом або з іншими компонентами у годинникові механізми чи у вироби, призначені для використання винятково або головним чином як частини таких меха­ніз­мів (група 85).

2. До товарної позиції 9101 включаються тільки годинники для носіння на собі або із собою, корпус яких вироблено з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, або з тих самих мате­ріалів у поєднанні з природними чи культивованими перлами, з дорогоцінним або напівдорогоцінним (природним, штучним чи реконструйованим) камінням, яке включається до товарних позицій 7101 - 7104. Годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпуси яких виготовлено з недорогоцінного металу, інкрустованого доро­го­цінними металами, включаються до товарної позиції 9102.

3. У цій групі термін "годинникові механізми" означає пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцовим або будь-яким іншим пристроєм, здатним визначити інтервали часу з індикатором, або системою, в яку може бути вмонтовано механічний індикатор. Товщина таких механізмів повинна бути не більш як 12 мм, а їх ширина, довжина або діаметр - не більш як 50 мм.4. Годинникові механізми та інші частини, призначені для використання у годинниках будь-якого виду та інших виробах (наприклад у прецизійних приладах), включаються до цієї групи, крім випадків, зазначених у примітці 1.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами:    
  - годинники наручнi, електронні, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:    
9101 11 00 00 - - лише з механiчною iндикацiєю шт  
9101 12 00 00 - - лише з оптико-електронною iндикацiєю шт  
9101 19 00 00 - - iншi шт  
  - iншi годинники наручнi, якi мають або не мають умонтований секундомiр:    
9101 21 00 00 - - з автоматичним пiдзаведенням шт  
9101 29 00 00 - - iншi шт  
  - iншi:    
9101 91 00 00 - - електричнi шт  
9101 99 00 00 - - iншi шт  
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101:    
  - годинники наручнi електричнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:    
9102 11 00 00 - - лише з механiчною iндикацiєю шт  
9102 12 00 00 - - лише з оптико-електронною iндикацiєю шт  
9102 19 00 00 - - iншi шт  
  - iншi годинники наручнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:    
9102 21 00 00 - - з автоматичним пiдзаведенням шт  
9102 29 00 00 - - iншi шт  
  - iншi:    
9102 91 00 00 - - електричнi шт  
9102 99 00 00 - - iншi шт  
Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою, крім годинників товарної позиції 9104:    
9103 10 00 00 - електричнi шт  
9103 90 00 00 - iншi шт  
9104 00 Годинники, що встановлюються на панелях приладiв та подібні годинники для наземних транспортних засобів, лiтальних апаратів, космічних апаратів або суден:    
9104 00 10 00 - для цивiльної авiацiї шт  
9104 00 90 00 - iншi шт  
Інші годинники, не призначені для носіння на собі або із собою:    
  - будильники:    
9105 11 00 00 - - електронні шт  
9105 19 00 00 - - iншi шт  
  - годинники настiннi:    
9105 21 00 00 - - електричнi шт  
9105 29 00 00 - - iншi шт  
  - iншi:    
9105 91 00 00 - - електричнi шт  
9105 99 - - iншi:    
9105 99 10 00 - - - годинники настiльнi або камiннi шт  
9105 99 90 00 - - - iншi шт  
Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або із синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописці часу):    
9106 10 00 00 - реєстратори часу; самописці часу шт  
9106 20 00 00 - лiчильники часу паркування шт  
9106 90 - iншi:    
9106 90 10 00 - - таймери технологіч-ного процесу, секундо-мiри, не призначені для носіння на собі або із собою та аналогічна апаратура шт  
9106 90 90 00 - - iншi шт  
9107 00 00 00 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном шт  
Механiзми годинникові для годинників, призначених для носiння на собi або із собою, укомплектованi i складені:    
  - електричнi:    
9108 11 00 00 - - лише з механiчним iндикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механiчний iндикатор шт  
9108 12 00 00 - - лише з оптико-електронним iндикатором шт  
9108 19 00 00 - - iншi шт  
9108 20 00 00 - з автоматичним пiдзаведенням шт  
9108 90 00 - інші:    
9108 90 00 10 - - розміром 33,8 мм або менше шт  
9108 90 00 90 - - інші шт  
Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або із собою, укомплектованi i складені:    
  - електричнi:    
9109 11 00 00 - - для будильникiв шт  
9109 19 - - iншi:    
9109 19 10 00 - - - з шириною або дiаметром не бiльш як 50 мм, для цивiльної авiацiї шт  
9109 19 90 00 - - - iншi шт  
9109 90 - iншi:    
9109 90 10 00 - - з шириною або дiаметром не бiльш як 50 мм, для цивiльної авiацiї шт  
9109 90 90 00 - - iншi шт  
Механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або частково складені (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складені; заготовки годинникових механiзмiв:    
  - для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою:    
9110 11 - - механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або частково складені:    
9110 11 10 00 - - - з балансиром та волосковою пружиною шт  
9110 11 90 00 - - - iншi шт  
9110 12 00 00 - - механiзми годинниковi неукомплектованi, складені  
9110 19 00 00 - - заготовки годинникових механiзмiв  
9110 90 00 00 - iншi  
Корпуси для годин-никiв, призначених для носiння із собою чи на собi, та їх частини:    
9111 10 00 00 - корпуси з дорого-цінних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами шт  
9111 20 00 00 - корпуси з недорого-цiнних металiв, у тому числi позолочені або посріблені гальванічним способом шт  
9111 80 00 00 - iншi корпуси шт  
9111 90 00 00 - частини  
Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини:    
9112 20 00 00 - корпуси шт  
9112 90 00 00 - частини  
Ремiнцi, стрічки та браслети для годинникiв, призначених для носiння із собою чи на собi, та їх частини:    
9113 10 - з дорогоцiнного металу або з металу, плакованого дорогоцiнним металом:    
9113 10 10 00 - - з дорогоцiнного металу  
9113 10 90 00 - - з металу, плакованого дорогоцiнним металом  
9113 20 00 00 - з недорогоцiнного металу, покриті або не покриті золотом чи сріблом гальванічним способом  
9113 90 - iншi:    
9113 90 10 00 - - з натуральної або композицiйної шкiри  
9113 90 80 00 - - iншi  
Інші частини годинників усіх видів:    
9114 10 00 00 - пружини, включаючи волосковi  
9114 20 00 00 - каменi  
9114 30 00 00 - циферблати  
9114 40 00 00 - платини та мости  
9114 90 00 00 - iншi  

 
Просмотров 349

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!