Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частиниГрупа 84

Примітки:

1. Ця група не включає:

(а) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші виро­би для технічного використання, або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322, або аналогічні вироби з інших недорого­цінних металів (групи 74 - 76 або 78 - 81);

(e) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525; або

(f) ручні механічні щітки для прибирання підлоги, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI, машини або пристрої, які можна віднести одно­­часно до товарних позицій 8401 - 8424 та до товарних позицій 8425 - 8480, слід включати до товарних пози­цій 8401 - 8424.

Проте товарна позиція 8419 не включає:

(а) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термооброблення текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451); або

(e) обладнання або агрегати для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(а) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

Товарна позиція 8424 не включає фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443 або 8471).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одно­часно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товар­ної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(а) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні); або

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5.(А) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає:

(а) цифрові обчислювальні машини, які здатні:

(1) зберігати робочу програму або програми і, принаймні, інформацію, необхідну для виконання програми;

(2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

(3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

(4) виконувати без втручання людини програму оброблення, за необхідності змінювати її шля­­хом прийняття логічних рішень під час оброблення;

(b) аналогові обчислювальні машини, які здатні імітувати математичні моделі і містять, принаймні, аналогові елементи, елементи керування і програмуючі елементи;

(c) аналогоцифрові обчислювальні машини змішаного типу ("гібриди"), до яких належать цифрові обчислювальні машини з аналоговими елементами або аналогові обчислювальні машини з цифровими елементами.

(В) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.
З урахуванням положень нижченаведеної примітки 5 (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(а) належить до типу, що виключно або головним чином використовується у системі автоматичного оброблення інформації;

(b) має змогу приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декіль­кох блоків; та

(c) він може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може вико­ристовуватися у системі.

(С) Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

(D) Принтери, клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу,
а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (B) (b) і 5 (B) (c), у всіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(E) Машини, що виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, та містять машини з автоматичного оброблення інформації або працюють з такими машинами, включаються до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за відсутності такої — до залишкової товарної позиції.

6. До товарної позиції 8482, серед інших (inter alia), включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімаль­ний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на
1 % або на 0,05 мм залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають наведеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більше ніж однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI, машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої ні одна із її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170х100х45 мм.

 

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інфор­мації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (B) до групи 84, і до яких вхо­дить як мінімум центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або ска­нер) і один блок виведення (наприклад, дисплей або принтер).

2. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у 3 рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. У товарну підкатегорію 8471 70 51 00 включаються пристрої зчитування компакт-дисків, які є запам’ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації, та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз’ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

Двигунами, що використовувалися для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.


Просмотров 558

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!