Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Інші вироби з недорогоцінних металівГрупа 83

 

Примітки:

1. У цій групі частини виробів з недорогоцінних металів слід класифікувати у товарних позиціях, що відповідають виробам, до яких належать ці частини. Однак вироби з чорних металів товарних пози­цій 7312, 7315, 7317, 7318 або 7320, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (гру­пи 74 - 76 і 78 - 81) не повинні розглядатись як частини виробів, включених до цієї групи.

2. У товарній позиції 8302 термін "ролики" означає ролики (включаючи, де можливо, ролики з шинами) діамет­ром не більш як 75 мм або ролики (включаючи, де можливо, ролики з шинами) діаметром понад 75 мм за умови, що шири­на колеса або шини, насадженої на нього, менша від 30 мм.

Код Назва Додаткові ОВО  
 
Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодові, електричнi або неелектричні), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами із засувками, об’єднанi із замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв:    
8301 10 00 00 - замки висячi  
8301 20 00 - замки, використовувані у моторних транспортних засобах:    
8301 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
8301 20 00 90 - - інші  
8301 30 00 00 - замки, використовувані у меблях  
8301 40 - iншi замки:    
  - - замки, використовувані для дверей будiвель:    
8301 40 11 00 - - - цилiндровi  
8301 40 19 00 - - - iншi  
8301 40 90 00 - - iншi замки  
8301 50 00 00 - засувки та рами із засувками, об'єднанi iз замками  
8301 60 00 - частини:    
8301 60 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
8301 60 00 90 - - інші  
8301 70 00 00 - ключi, поданi окремо  
Арматура крiплення, фурнітура та аналогічнi вироби з недорогоцiн-них металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у салонах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв:    
8302 10 - шарнiри:    
8302 10 10 00 - - для цивiльної авiацiї  
8302 10 90 00 - - iншi  
8302 20 - ролики:    
8302 20 10 00 - - для цивiльної авiацiї  
8302 20 90 00 - - iншi  
8302 30 00 - інша арматура кріплення, фурнітура та аналогiчнi вироби для автотранспортних засобiв:    
8302 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
8302 30 00 90 - - інші  
  - інша арматура кріплення, фурнітура та аналогiчнi вироби:    
8302 41 00 - - для використання у будiвлях:    
8302 41 00 10 - - - арматура, деталі кріплення та аналогічні вироби, що використовуються в будівлях для зачинення вікон з поворотною та поворотно-відкидною ступкою  
8302 41 00 90 - - - інші  
8302 42 - - iншi, для меблiв:    
8302 42 10 00 - - - для цивiльної авiацiї  
8302 42 90 00 - - - iншi  
8302 49 - - iншi:    
8302 49 10 00 - - - для цивiльної авiацiї  
8302 49 90 00 - - - iншi  
8302 50 00 00 - полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби  
8302 60 - автоматичнi пристрої для зачинення дверей:    
8302 60 10 00 - - для цивiльної авiацiї  
8302 60 90 00 - - iншi  
8303 00 Сейфи броньовані або армовані, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв:    
8303 00 10 00 - броньовані або армовані сейфи та шухляди шт  
8303 00 30 00 - броньовані або армовані дверi та секції для банкiвських сховищ  
8303 00 90 00 - контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби  
8304 00 00 00 Шафи для дiлових паперiв і картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки і підставки для паперів та аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної позицiї 9403  
Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярськi затискачi i скрiпки, iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; скоби, з’єднані між собою (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування), з недорогоцiнних металiв:    
8305 10 00 00 - фурнітура для швидкозшивачів чи папок  
8305 20 00 00 - скоби, з’єднані між собою  
8305 90 00 00 - iншi, включаючи частини  
Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi прикраси з недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзеркала з недорогоцiнних металiв:    
8306 10 00 00 - дзвони, гонги та аналогiчнi вироби  
  - статуетки та iншi прикраси:    
8306 21 00 00 - - покритi дорогоцiнними металами гальванiчним способом  
8306 29 - - iншi:    
8306 29 10 00 - - - мiднi  
8306 29 90 00 - - - з iнших недорогоцiнних металiв  
8306 30 00 00 - рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала  
Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них:    
8307 10 - з чорних металів:    
8307 10 10 00 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї  
8307 10 90 00 - - iншi  
8307 90 - з iнших недорогоцiнних металiв:    
8307 90 10 00 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї  
8307 90 90 00 - - iншi  
Застiбки, рами із застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх речей або інших готових виробiв; заклепки трубчастi або роздвоєнi з недорогоцiнних металiв; намистини та блискiтки з недорогоцiнних металiв:    
8308 10 00 00 - гачки, петлi та вушка  
8308 20 00 00 - заклепки трубчастi або роздвоєнi  
8308 90 00 00 - iншi, включаючи частини  
Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки і ковпачки, що загвинчу-ються, та пробки з при-строєм для розливан-ня), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iнші пакувальні пристрої з недорогоцiнних металiв:    
8309 10 00 00 - пробки корончастi  
8309 90 - iншi:    
8309 90 10 00 - - кришки свинцеві для закупорювання пляшок; кришки алюмінієві для закупорювання пляшок, дiаметром понад 21 мм  
8309 90 90 - - iншi:    
8309 90 90 10 - - - кришки, що загвинчуються, для паровакуумного закупорювання скляної тари  
8309 90 90 90 - - - інші  
8310 00 00 00 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та інші символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405  
Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбідів металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв, або карбідів металiв; дрiт та прутки із спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням:    
8311 10 - електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв:    
8311 10 10 - - зварювальні електроди із сердечником з чорних металів з вогнетривким покриттям:    
8311 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
8311 10 10 90 - - - інші  
8311 10 90 00 - - iншi  
8311 20 00 - дрiт електродний для електродугового зварювання з недорогоцінних металів:    
8311 20 00 10 - - що використо­вується для промислового скла­дання моторних транспортних засобів  
8311 20 00 90 - - інший  
8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дрiт електродний, використовувані для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв  
8311 90 00 00 - iншi, включаючи частини  

 


Просмотров 484

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!