Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металівГрупа 82

 

Примітки:

1. За винятком паяльних ламп, переносних горнів, шліфувальних кругів з опорними рамами, манікюрних та педикюр­них наборів та виробів товарної позиції 8209, до цієї групи включаються лише вироби з лезом, різальною кромкою, робочою поверхнею або іншою робочою поверхнею з:

(а) недорогоцінних металів;

(b) твердих сплавів або металокераміки;

(c) дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, синтетичного чи реконструйованого), на підкладці з недорогоцінного металу, твердого сплаву або металокераміки; або

(d) абразивних матеріалів на підкладці з недорогоцінного металу, за умови, що вироби мають різальні зубці, канавки, борозни та аналогічні робочі частини з недорогоцінних металів, які зберігають свої власти­вості та функції після нанесення абразивних матеріалів.

2. Частини виробів з недорогоцінних металів, включених до
цієї групи, класифікуються разом з виро­­бами, до яких вони належать, крім конкретно названих елементів і держаків для ручних інстру­ментів товарної позиції 8466. Однак частини загального призначення, як зазначено у приміт­­ці 2 до розділу XV, до цієї групи не включаються.

Головки, леза і різальні пластини електричних бритв та електричних машинок для підстригання волосся включаються до товарної позиції 8510.

3. Набори, що складаються з одного або кількох ножів товарної позиції 8211 і принаймні рівної кількості інших виробів товарної позиції 8215, включаються до товарної позиції 8215.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сікачі та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, використовувані у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi:    
8201 10 00 00 - лопати штиковi та совковi шт  
8201 20 00 00 - вила шт  
8201 30 00 00 - кирки, мотики, сапи та граблi  
8201 40 00 00 - сокири, сікачі та аналогічні iнструменти  
8201 50 00 00 - секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою (включаючи ножицi для розбирання тушки птицi) шт  
8201 60 00 00 - ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогічнi ножицi для роботи двома руками  
8201 90 00 00 - iншi ручнi iнструменти, використовувані у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi  
Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання, для прорізування пазів та беззубчасті полотна):    
8202 10 00 00 - пилки ручнi  
8202 20 00 00 - полотна для стрiчкових пилок  
  - полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для повздовжнього різання або прорізування пазів):    
8202 31 00 00 - - з робочою частиною із сталi  
8202 39 00 00 - - iншi, включаючи частини  
8202 40 00 00 - полотна для ланцюгових пилок  
  - iншi полотна для пилок:    
8202 91 00 00 - - прямолiнiйнi полотна для пилок по металу  
8202 99 - - iншi:    
  - - - з робочою частиною із сталi:    
8202 99 11 00 - - - - для оброблення металу  
8202 99 19 00 - - - - для оброблення iнших матерiалiв  
8202 99 90 00 - - - з робочою частиною з iнших матерiалiв  
Напилки, надфілі, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубці), плоскогубцi, щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти:    
8203 10 00 00 - напилки, надфілі, рашпiлi та аналогiчнi iнструменти  
8203 20 - клiщi (включаючи гострозубці), плоскогубці, пiнцети, щипцi та аналогiчнi iнструменти:    
8203 20 10 00 - - щипцi  
8203 20 90 00 - - iншi  
8203 30 00 00 - ножицi для різання металу та аналогiчнi iнструменти  
8203 40 00 00 - труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти  
Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi динамометричні ключi, але крім воротків); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або без них:    
  - ручнi гайковi ключi та гайковерти:    
8204 11 00 00 - - нерозвiднi  
8204 12 00 - - розвiднi:    
8204 12 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
8204 12 00 90 - - - інші  
8204 20 00 00 - головки для гайкових ключiв з ручками або без них  
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), в іншому місці не зазначені; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв; ковадла; горни переноснi; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом:    
8205 10 00 00 - iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби  
8205 20 00 00 - молотки та кувалди  
8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для оброблення дерева  
8205 40 00 00 - викрутки  
  - іншi iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи):    
8205 51 00 00 - - iнструменти ручнi побутовi  
8205 59 - - iншi:    
8205 59 10 00 - - - iнструменти для каменярів, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонників i малярiв  
8205 59 30 00 - - - iнструменти (патронного типу) для клепання, забивання дюбелiв тощо  
8205 59 90 - - - інші:    
8205 59 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
8205 59 90 90 - - - - інші  
8205 60 00 00 - лампи паяльнi  
8205 70 00 00 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти  
8205 80 00 00 - ковадла; горни переноснi, шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом  
8205 90 00 00 - набори виробiв з двох або бiльше назв, зазначених у попереднiх товарних пiдпозицiях  
8206 00 00 00 Iнструменти двох або бiльше назв товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi  
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штам-пування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, проши-вання, фрезерування, токарного оброблення або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або пресуван-ня металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:    
  - iнструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтів:    
8207 13 00 00 - - з робочою частиною з металокерамiки  
8207 19 - - iншi, включаючи частини:    
8207 19 10 00 - - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу  
8207 19 90 00 - - - iншi  
8207 20 - фiльєри для волочiння або екструзії металiв:    
8207 20 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу  
8207 20 90 00 - - з робочою частиною з iнших матерiалiв  
8207 30 - iнструменти для пресування, штампування або вирубування:    
8207 30 10 - - для оброблення металiв:    
8207 30 10 10 - - - клейма змінні для клеймування труб підкатегорії 8459 70 00 00  
8207 30 10 90 - - - інші  
8207 30 90 00 - - iншi  
8207 40 - iнструменти для нарiзування внутрiшньої та зовнiшньої різьби:    
  - - для оброблення металiв:    
8207 40 10 00 - - - iнструменти для нарiзування внутрiшньої рiзьби  
8207 40 30 00 - - - iнструменти для нарiзування зовнiшньої рiзьби  
8207 40 90 00 - - iншi  
8207 50 - iнструменти для свердлiння, крiм iнструментiв для бурiння скельних порiд:    
8207 50 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу  
  - - з робочою частиною з iнших матерiалiв:    
8207 50 30 00 - - - свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi  
  - - - iншi:    
  - - - - для оброблення металiв, з робочою частиною:    
8207 50 50 00 - - - - - з металокерамiки  
8207 50 60 00 - - - - - з швидко-рiзальної сталi  
8207 50 70 00 - - - - - з iнших матерiалiв  
8207 50 90 00 - - - - iншi  
8207 60 - iнструменти для розточування та протягування:    
8207 60 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу  
  - - з робочою частиною з iнших матерiалiв:    
  - - - iнструменти для розточування:    
8207 60 30 00 - - - - для оброблення металiв  
8207 60 50 00 - - - - iншi  
  - - - iнструменти для протягування:    
8207 60 70 00 - - - - для оброблення металiв  
8207 60 90 00 - - - - iншi  
8207 70 - iнструменти для фрезерування:    
  - - для оброблення металiв, з робочою частиною:    
8207 70 10 00 - - - з металокерамiки  
  - - - з iнших матерiалiв:    
8207 70 31 00 - - - - фрези хвостовi  
8207 70 35 00 - - - - фрези черв’ячнi  
8207 70 38 00 - - - - iншi  
8207 70 90 00 - - iншi  
8207 80 - iнструменти для токарного оброблення:    
  - - для оброблення металiв, з робочою частиною:    
8207 80 11 00 - - - з металокерамiки  
8207 80 19 00 - - - з iнших матерiалiв  
8207 80 90 00 - - iншi  
8207 90 - iншi iнструменти змiннi:    
8207 90 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу  
  - - з робочою частиною з iнших матерiалiв:    
8207 90 30 00 - - - змінні насадки для викруток  
8207 90 50 00 - - - iнструменти зубонарiзні  
  - - - iншi, з робочою частиною:    
  - - - - з металокерамiки:    
8207 90 71 00 - - - - - для оброблення металiв  
8207 90 78 00 - - - - - iншi  
  - - - - з iнших матерiалiв:    
8207 90 91 00 - - - - - для оброблення металiв  
8207 90 99 00 - - - - - iншi  
Ножi та різальні леза для машин або механiчних пристроїв:    
8208 10 00 00 - для оброблення металiв  
8208 20 00 00 - для оброблення деревини  
8208 30 - для кухонних пристроїв або для машин, використову-ваних у харчовiй промисловостi:    
8208 30 10 00 - - дисковi ножi  
8208 30 90 00 - - iншi  
8208 40 00 00 - для машин, використовуваних у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi  
8208 90 00 00 - iншi  
8209 00 Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не встановленi на них, з металокерамiки:    
8209 00 20 00 - пластини змінні  
8209 00 80 00 - iншi  
8210 00 00 00 Пристрої ручнi механiч-нi, масою 10 кг або менше для приготу-вання, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв  
Ножi з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), крiм ножів товарної позицiї 8208, та леза для них:    
8211 10 00 00 - набори ножiв  
  - iншi:    
8211 91 - - ножi столовi з фiксованим лезом:    
8211 91 30 00 - - - ножi столовi з колодочкою та лезом з корозійностійкої (нержавіючої) сталi  
8211 91 80 00 - - - iншi  
8211 92 00 00 - - iншi ножi з фiксованим лезом  
8211 93 00 00 - - ножi з нефiксованим лезом  
8211 94 00 00 - - леза  
8211 95 00 00 - - рукоятки з недорогоцiнних металiв  
Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез):    
8212 10 - бритви:    
8212 10 10 00 - - бритви безпечнi з незамiнним лезом шт  
8212 10 90 00 - - iншi шт  
8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв, включаючи шта-бові заготівки для лез тис. шт  
8212 90 00 00 - iншi частини  
8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi і леза для них  
Іншi вироби ножовi (наприклад, машинки для підстригання волосся, спецiальнi ножi для м’ясникiв, рiзаки, спеціальні кухоннi ножі та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв):    
8214 10 00 00 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищання текстiв, пристрої для заточування олiвцiв та леза для них  
8214 20 00 00 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв)  
8214 90 00 00 - iншi  
Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi посуд та прибори кухоннi або столовi:    
8215 10 - набори кухонних або столових приборiв, які містять, принаймні, один виріб, покритий дорогоцiнним металом гальванічним способом:    
8215 10 20 00 - - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом  
  - - iншi:    
8215 10 30 00 - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi  
8215 10 80 00 - - - iншi  
8215 20 - iншi набори кухонних або столових приборiв:    
8215 20 10 00 - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi  
8215 20 90 00 - - iншi  
  - iншi:    
8215 91 00 00 - - покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом  
8215 99 - - iншi:    
8215 99 10 00 - - - з корозійностійкої (нержавiючої) сталi  
8215 99 90 00 - - - iншi  

 


Просмотров 626

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!