Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монетиГрупа 71

 

Примітки:

1. Відповідно до примітки 1 (а) розділу VI і наведених нижче винятків ця група включає будь-які вироби, що складаються повністю або частково:

(а) з натуральних або культивованих перлів чи з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (при­род­ного, штучного чи реконструйованого); або

(b) з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами.

2. (а) До товарних позицій 7113, 7114 та 7115 не включаються вироби, в яких дорогоцінний метал або метали, плаковані дорогоцінними металами, становлять незначну частину у формі дрібних оздоблень (наприклад, монограми, каблучки, обідки), і положення примітки 1(b) не поширюються на ці вироби;

(b) до товарної позиції 7116 включаються лише вироби без вмісту дорогоцінних металів або мета­лів, плакованих дорогоцінними металами, або які містять їх лише у формі простих допов­нень чи мінімально важливих оздоблень.

3. До цієї групи не включаються:

(а) амальгами дорогоцінних металів та дорогоцінних металів у колоїдному стані (товарна позиція 2843);

(b) стерильні матеріали для накладання хірургічних швів, матеріали для пломбування зубів та інші вироби групи 30;

(c) вироби групи 32 (наприклад, ґлянси);

(d) каталізатори на носіях (товарна позиція 3815);

(e) вироби товарних позицій 4202 та 4203 (див. примітку 2 (B) до групи 42);

(f) вироби товарних позицій 4303 або 4304;

(g) вироби розділу ХI (текстильні матеріали та вироби з цих матеріалів);

(h) взуття, головні убори та інші вироби груп 64 або 65;

(ij) парасольки, палиці та інші вироби групи 66;

(k) абразивні матеріали, що містять кришиво або порошок дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного або штучного) товарної позиції 6804 або 6805, або інструменти групи 82 з робо­чою частиною, що складається з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого); механізми, механічні пристрої, електричні товари або їх частини розділу ХVI. Проте вироби та їх частини, що складаються цілком з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (нату­­раль­ного, штучного або реконструйованого), включаються до цієї групи, за винятком незакріплених, оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(l) вироби груп 90, 91 та 92 (наукові прилади, годинники всіх видів та музичні інструменти);

(m) зброя або її частини (група 93);

(n) вироби, які зазначені в примітці 2 до групи 95;

(o) вироби групи 96 відповідно до примітки 4 до групи 96; або

(p) оригінали скульптур або статуеток (товарна позиція 9703), предмети колекціонування (товарна позиція 9705) або антикваріат віком понад сто років (товарна позиція 9706), крім природних та куль­ти­вованих перлів або дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння.

4. В УКТЗЕД терміни означають:

(а) дорогоцінні метали — срібло, золото, платина;

(b) платина — платина, іридій, осмій, паладій, родій та рутеній;

(c) термін "дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння" не включає матеріали, зазначені у примітці 2 (b) до групи 96.

5. У цій групі будь-який сплав (включаючи спечені (агломеровані) суміші та інтерметалеві сполуки), що містить дорогоцінний метал, означає сплав дорогоцінного металу, якщо частка дорогоцінного металу в сплаві становить не менш як 2 мас.%. Сплави доро­­го­цінних металів слід класифікувати відповідно до таких правил:

(а) сплав, що містить 2 мас.% або більше платини класифікується як сплав платини;

(b) сплав, що містить 2 мас.% або більше золота, але без платини, або з вмістом менш як 2 мас.% пла­ти­ни, класифікується як сплав золота;

(c) інші сплави, що містять 2 мас.% або більше срібла, класифікуються як сплави срібла.

6. Якщо у контексті не обумовлено інше, будь-яке посилання в УКТЗЕД на доро­го­­­цін­ні метали чи на будь-який конкретний дорогоцінний метал включає в себе також посилання на сплави дорогоцінних металів чи конкретного металу відповідно до правил, зазначених вище в примітці 5. Проте це не стосується металів, плакованих дорогоцінними мета­лами, недо­ро­­го­цінних металів або неметалів, покритих дорогоцінними металами гальванічним способом.

7. В УКТЗЕД термін "метал, плакований дорогоцінним металом" озна­чає вироби, виготовлені на основі металу, в яких на одну або більше поверхонь нанесено покри­ття з дорого­цінного металу методом напаювання, зварювання, гарячої прокатки або із застосуванням іншого механіч­ного проце­су. Якщо у контексті не обумовлено інше, цей термін означає також недорогоцінний метал, інкрустований дорогоцінним металом.

8. За умови дотримання положення примітки 1 (а) до розділу VI товари, що відповідають опису товарної пози­ції 7112, повинні включатися лише до цієї товарної позиції і ні до якої іншої товарної позиції УКТЗЕД.

9. У товарній позиції 7113 термін "ювелірні вироби" означає:

(а) будь-які невеликі предмети як особисті прикраси
(з дорогоцінним камінням або без нього), наприк­­лад, каблучки, браслети, кольє, брошки, сережки, ланцюжки для годинників, брелоки, кулони, шпильки для краваток, запонки, релігійні або інші медалі, ордени та знаки; і

(b) вироби для особистого користування, призначені для носіння у кишенях, жіночих сумочках або на тілі (наприклад, портсигари, табакерки, пудрениці, гаманці на ланцюжках, чотки).

10. У товарній позиції 7114 термін "вироби майстрів золотих і срібних справ" означає прикраси, посуд та прибори столові, туалетні набори, вироби для куріння, оздоблення інтер’єру, предмети релігійного культу.

11. У товарній позиції 7117 термін "біжутерія" означає ювелірні вироби, визначення яких подано у примітці 9 (а) (за винятком ґудзиків та інших виробів товарної позиції 9606 або гребінок, заколок, шпи­­­льок для волосся товарної позиції 9615), без природних або культивованих перлів, дорогоцін­ного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого), без доро­го­цінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами (крім галь­ва­ніч­них покриттів або другорядних деталей з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорого­цін­ними мета­лами).

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 та 7110 41 терміни "порошок" і "у вигляді порошку" означають продукти, 90 мас.% або більше яких проходять крізь сито з розміром вічок 0,5 мм.

2. Незважаючи на положення примітки 4 (b) цієї групи, у товарних підпозиціях 7110 11 та 7110 19 термін "пла­­тина" не включає іридій, осмій, паладій, родій або рутеній.

3. У товарній позиції 7110 кожен сплав слід класифікувати згідно з тим металом, який перевищує за масою, а саме: платина, паладій, родій, іридій, осмій або рутеній.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
  I. ПЕРЛИ ПРИРОДНІ ЧИ КУЛЬТИВОВАНI, ДОРОГОЦIННЕ АБО НАПIВДОРОГОЦIННЕ КАМІННЯ    
Перли природнi чи культивованi, обробленi або необробленi, сортовані або несортовані, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування:    
7101 10 00 00 - перли природнi г  
  - перли культивованi:    
7101 21 00 00 - - необроблені г  
7101 22 00 00 - - обробленi г  
Алмази, обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi:    
7102 10 00 00 - несортованi кар  
  - промисловi:    
7102 21 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдерті кар  
7102 29 00 00 - - iншi кар  
  - непромислові:    
7102 31 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдерті кар  
7102 39 00 - - інші:    
7102 39 00 10 - - - призначені для переогранення кар  
7102 39 00 90 - - - інші кар  
Дорогоцiнне каміння (крiм алмазів) або напівдорогоцінне каміння, оброблене або необроблене, сортоване або несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несор-товане дорогоцiнне камiння (крiм алмазів) та напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування:    
7103 10 00 00 - необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробці  
  - iнакше оброблене:    
7103 91 00 00 - - рубiни, сапфiри i смарагди г  
7103 99 00 00 - - iншi г  
Дорогоцiнне або напiв-дорогоцiнне камiння, штучне чи реконстру-йоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несорто-ване штучне або рекон-струйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування:    
7104 10 00 00 - кварц п’єзоелектричний г  
7104 20 00 00 - інше, необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробці г  
7104 90 00 00 - iнше г  
Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння:    
7105 10 00 - з алмазів:    
7105 10 00 10 - - з природних алмазів кар  
7105 10 00 90 - - iншi кар  
7105 90 00 00 - iншi г  
  II. ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ    
Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку:    
7106 10 00 00 - порошок г  
  - iнше:    
7106 91 - - у необробленому виглядi:    
7106 91 10 00 - - - з вмiстом не менш як 999 частин срiбла на 1000 частин сплаву г  
7106 91 90 00 - - - з вмiстом менш як 999 частин срiбла на 1000 частин сплаву г  
7106 92 - - у напiвобробленому виглядi:    
7106 92 20 00 - - - з вмiстом не менш як 750 частин срiбла на 1000 частин сплаву г  
7106 92 80 00 - - - з вмiстом менш як 750 частин срiбла на 1000 частин сплаву г  
7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi  
Золото (включаючи золото, з покриттям із платини), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку:    
  - яке не використо-вується для карбування монет:    
7108 11 00 00 - - порошок г  
7108 12 00 00 - - в iншому необробленому вигляді г  
7108 13 - - в iншому напiвобробленому вигляді:    
7108 13 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижні та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки) г  
7108 13 80 - - - інші:    
7108 13 80 10 - - - - труби, трубки та порожнисті бруски г  
7108 13 80 90 - - - - iншi г  
7108 20 00 00 - яке використовується для карбування монет г  
7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi  
Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку:    
  - платина:    
7110 11 00 00 - - необроблена або у виглядi порошку г  
7110 19 - - iнша:    
7110 19 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижні, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки) г  
7110 19 80 00 - - - iнша г  
  - паладiй:    
7110 21 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку г  
7110 29 00 00 - - iнший г  
  - родiй:    
7110 31 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку г  
7110 39 00 00 - - iнший г  
  - iридiй, осмій i рутенiй:    
7110 41 00 00 - - необробленi або у виглядi порошку г  
7110 49 00 00 - - iншi г  
7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi  
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв:    
7112 30 00 00 - зола з вмістом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв  
  - інші:    
7112 91 00 00 - - золота, а також металiв, плакованих золотом, за винятком вiдходiв із вмістом iнших дорогоцiнних металiв  
7112 92 00 00 - - платини, а також металiв, плакованих платиною, за винятком вiдходiв із вмістом iнших дорогоцiнних металiв  
7112 99 00 00 - - iншi  
  III. ЮВЕЛIРНI ВИРОБИ, ВИРОБИ МАЙСТРIВ ЗОЛОТИХ І СРIБНИХ СПРАВ ТА IНШI ВИРОБИ    
Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:    
  - з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами:    
7113 11 00 00 - - із срiбла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого iншими дорогоцiнними металами г  
7113 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцiнними металами г  
7113 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами  
Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:    
  - з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плако-ваних дорогоцiнними металами:    
7114 11 00 00 - - із срiбла, що має чи не має покриття, плако-ваного або не плакова-ного iншими дорогоцiнними металами г  
7114 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцiнними металами г  
7114 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами  
Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами:    
7115 10 00 00 - каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини  
7115 90 - iншi:    
7115 90 10 00 - - з дорогоцiнних металiв  
7115 90 90 00 - - з металiв, плакова-них дорогоцiнними металами  
Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння (природного, штучного чи реконструйованого):    
7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлiв г  
7116 20 - з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння (природного, штучного чи реконструйованого):    
  - - виробленого повнiстю з природного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння:    
7116 20 11 00 - - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного каміння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань г  
7116 20 19 00 - - - iнше г  
7116 20 90 00 - - iнше г  
Бiжутерiя:    
  - з недорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття дорогоцiнними металами:    
7117 11 00 00 - - запонки та заколки  
7117 19 - - iншi:    
7117 19 10 00 - - - такi, що мають частини із скла  
  - - - такi, що не мають частин із скла:    
7117 19 91 00 - - - - позолоченi, покритi срiблом або покриті гальванічним способом платиною  
7117 19 99 00 - - - - iншi  
7117 90 00 00 - iншi  
Монети:    
7118 10 - монети (крiм золотих), які не можуть бути законним платіжним засобом:    
7118 10 10 00 - - із срiбла г  
7118 10 90 00 - - iншi  
7118 90 00 00 - iншi г  

 Просмотров 603

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!