Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 пряжа і тканини з кінського волосу 

Примітка:

1. В усіх розділах УКТЗЕД:

(а) термін "вовна" означає вовну овець або ягнят;

(b) термін "тонкий волос тварин" означає волос альпаки, лами, вікуньї, верблюда, яка, ангорських, тибетських, кашмірських або аналогічних кіз (за винятком звичайних кіз), кролика (включаючи ангорського), зайця, бобра, нутрії, ондатри;

(с) термін "грубий волос" означає волос тварин, не зазначених вище, за винятком волосу і щетини, які використовуються для виготовлення щіток (товарна позиція 0502), та кінського волосу (товарна позиція 0503).

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню:    
  - немита, включаючи вовну миту в руні:    
5101 11 00 00 - - вовна стрижена  
5101 19 00 00 - - iнша  
  - мита, некарбонiзована:    
5101 21 00 00 - - вовна стрижена  
5101 29 00 00 - - iнша  
5101 30 00 00 - карбонiзована  
Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню:    
  - тонкий волос тварин:    
5102 11 00 00 - - кашмiрських кіз  
5102 19 - - інший:    
5102 19 10 00 - - - ангорського кролика  
5102 19 30 00 - - - альпаки, лами чи вiкуньї  
5102 19 40 00 - - - верблюда чи яка, або кiз ангорської, тибетської або аналогічних порiд  
5102 19 90 00 - - - кролика (крiм ангорського кролика), зайця, бобра, нутрiї або ондатри  
5102 20 00 00 - грубий волос тварин  
Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини:    
5103 10 - пачоси вовни чи тонкого волосу тварин:    
5103 10 10 00 - - некарбонiзованi  
5103 10 90 00 - - карбонiзованi  
5103 20 - iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин:    
5103 20 10 00 - - вiдходи пряжi  
  - - iншi:    
5103 20 91 00 - - - некарбонiзованi  
5103 20 99 00 - - - карбонiзованi  
5103 30 00 00 - вiдходи грубого волосу тварин  
5104 00 00 00 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин    
Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесані (включаючи гребенечесану вовну, у відрізках):    
5105 10 00 00 - вовна кардочесана  
  - вовна гребенечесана:    
5105 21 00 00 - - вовна гребенечесана, у відрізках  
5105 29 00 00 - - iнша  
  - тонкий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний:    
5105 31 00 00 - - кашмiрських кіз  
5105 39 - - інший:    
5105 39 10 00 - - - кардочесаний  
5105 39 90 00 - - - гребенечесаний  
5105 40 00 00 - грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний  
Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:    
5106 10 - з вмiстом вовни 85 мас.% чи бiльше:    
5106 10 10 00 - - невибiлена (сурова)  
5106 10 90 00 - - iнша  
5106 20 - з вмiстом вовни менш як 85 мас.%:    
5106 20 10 00 - - з вмiстом вовни і тонкого волосу тварин 85 мас.% чи бiльше  
  - - iнша:    
5106 20 91 00 - - - невибiлена (сурова)  
5106 20 99 00 - - - iнша  
Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:    
5107 10 - з вмiстом вовни 85 мас. % чи бiльше:    
5107 10 10 00 - - невибiлена (сурова)  
5107 10 90 00 - - iнша  
5107 20 - з вмiстом вовни менш як 85 мас.%:    
  - - з вмiстом вовни i тонкого волосу тварин 85 мас. % чи бiльше:    
5107 20 10 00 - - - невибiлена (сурова)  
5107 20 30 00 - - - iнша  
  - - iнша:    
  - - - змішана, головним чином або винятково з синтетичними штапель-ними волокнами:    
5107 20 51 00 - - - - невибiлена (сурова)  
5107 20 59 00 - - - - iнша  
  - - - змішана по-іншому:    
5107 20 91 00 - - - - невибiлена (сурова)  
5107 20 99 00 - - - - iнша  
Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребе-нечесаного, не розфа-сована для роздрiбної торгiвлi:    
5108 10 - кардочесана:    
5108 10 10 00 - - невибiлена (сурова)  
5108 10 90 00 - - iнша  
5108 20 - гребенечесана:    
5108 20 10 00 - - невибiлена (сурова)  
5108 20 90 00 - - iнша  
Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi:    
5109 10 - з вмiстом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас. % або бiльше:    
5109 10 10 00 - - у клубках, мотках або пасмах масою понад 125 г, але не більш як 500 г  
5109 10 90 00 - - iнша  
5109 90 - iнша:    
5109 90 10 00 - - у клубках, мотках або пасмах, масою понад 125 г, але не більш як 500 г  
5109 90 90 00 - - iнша  
5110 00 00 00 Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi  
Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин:    
  - з вмiстом вовни чи тонкого волосу тварин 85 мас.% або бiльше:    
5111 11 00 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 м2  
5111 19 - - iншi:    
5111 19 10 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/ м2 м2  
5111 19 90 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 м2  
5111 20 00 00 - інші, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток м2  
5111 30 - iншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон:    
5111 30 10 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 м2  
5111 30 30 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/ м2 м2  
5111 30 90 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 м2  
5111 90 - iншi:    
5111 90 10 00 - - із загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас.% м2  
  - - iншi:    
5111 90 91 00 - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2 м2  
5111 90 93 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2, але не бiльш як 450 г/м2 м2  
5111 90 99 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 450 г/м2 м2  
Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин:    
  - з вмiстом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або бiльше:    
5112 11 00 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 м2  
5112 19 - - iншi:    
5112 19 10 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 м2  
5112 19 90 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 м2  
5112 20 00 00 - iншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток м2  
5112 30 - iншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон:    
5112 30 10 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 м2  
5112 30 30 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 м2  
5112 30 90 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 м2  
5112 90 - iншi:    
5112 90 10 00 - - із загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас.% м2  
  - - iншi:    
5112 90 91 00 - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 м2  
5112 90 93 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2, але не бiльш як 375 г/м2 м2  
5112 90 99 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 375 г/м2 м2  
5113 00 00 00 Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу м2  

 

 


Просмотров 804

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!