Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картонуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Група 48

 

Примітки:

1. У даній групі, якщо в тексті спеціально не зазначено інше, термін "папір" поширюється на картон (незалежно від товщини або маси 1 м2).

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби групи 30;

(b) фольга для тиснення (товарна позиція 3212);

(c) ароматизований папір або папір, просочений або покритий косметичними засобами (гру­па 33);

(d) папір або целюлозна вата, просочена або з покриттям милом чи дезінфікуючими засобами (товар­на позиція 3401) або поліруючими речовинами, кремами чи аналогічними препаратами (товарна
позиція 3405);

(e) сенсибілізований папір або картон (товарні
позиції 3701 — 3704);

(f) папір, просочений діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

(g) листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, по­критий шаром пластмаси, якщо товщина шару пластмаси становить більш як половину всієї товщини матеріалу, або вироби з них, крім настінних покриттів товарної позиції 4814 (група 39);

(h) вироби товарної позиції 4202 (наприклад дорожні речі);

(ij) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);

(k) паперова пряжа або текстильні вироби з неї (розділ XI);

(l) вироби групи 64 або 65;

(m) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) або слюда на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814) (однак папір та картон, покриті слюдяним порошком, включаються до даної групи);

(n) металева фольга на паперовій або картонній основі
(розділ XV);

(o) вироби товарної позиції 9209; або

(p) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар) або групи 96 (наприклад ґудзики).

3. За умови дотримання положень примітки 7 до цієї групи в товарні позиції 4801 — 4805 вклю­чаються папір і картон, піддані каландруванню, суперкаландруванню, лощенню або аналогічному оздобленню, з нанесенням водяних знаків або проклеюванням поверхні, а також папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвлені по всій масі або оздоблені під мармур будь-яким способом. Однак папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, які піддавались іншому оброб­ленню, не включаються до цих товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень товарної позиції 4803.

4. У даній групі термін "газетний папір" означає папір некрейдований, що використовується для друкування газет, із вмістом загальної маси не менш як 65 мас.% деревних волокон, одержаних меха­нічним або хіміко-механічним способом, не проклеєний або дуже мало проклеєний, що має шорст­ку поверх­ню з кожного боку, виміряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), більш як 2,5 мікрометра (мікрона), із масою 1 м2 не менш як 40 г, але не більш як 65 г.

5. У товарній позиції 4802 терміни "папір та картон, ґатунків, що використовують для писання, друкування або інших графічних цілей" та "неперфоровані карти, та неперфоровані паперові стрічки" означають папір або картон, які виготовлені головним чином із вибіленої маси або маси, одержаної механічним або хіміко-механічним способом, та які відповідають умовам будь-якого з таких критеріїв:

– для паперу або картону з масою 1 м2 не більш як 150 г:

(a) вміст волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, 10 % або більше, і

1) маса 1 м2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(b) зольність більш як 8 %, та

1) маса 1 м2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(с) зольність більш як 3 % і білизна 60 % або більше; або

(d) зольність більш як 3 %, але не більш як 8 %, білизна менш як 60 % та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа ·м2/г; або

(e) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа·м2/г.

– для паперу або картону з масою 1 м2 більш як 150 г:

(a) забарвлені в масі; або

(b) білизна 60 % або більше, і

1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікронів), або

2) товщина більш як 225 мікрометрів (мікронів), але не більш як 508 мікрометрів (мікронів) і зольність більше 3 %; або

(c) білизна менше 60 %, товщина не більш як 254 мікрометри (мікрон), зольність більш як 8 %.

До товарної позиції 4802, проте, не включаються фільтрувальні папір або картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю) і папір-основа та картон-основа, які використовуються для виготовлення покрівельного картону.

6. У даній групі термін "крафт-папір та крафт-картон" означає папір та картон з вмістом від загальної маси волокна не менш як
80 мас.% волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способами.

7. За винятком окремих особливих випадків, зазначених в товарних позиціях, папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, які можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій 4801 — 4811, включаються до тієї товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер в УКТЗЕД серед зазначених товарних позицій.

8. До товарних позицій 4801 та 4803 — 4809 включаються тільки папір, картон, целюлозна вата та полотно із целюлозних волокон:

(a) у смугах або стрічках, або рулонах завширшки більш як
36 см; або

(b) в аркушах квадратної або прямокутної форми з розміром однієї сторони більш як 36 см, іншої більш як 15 см у розгорнутому вигляді.

9. У товарній позиції 4814 термін "шпалери та аналогічні настінні покриття" стосується тільки:

(a) паперу у рулонах завширшки не менш як 45 см, але не більш як 160 см, призначеного для декору­вання (оздоблення) стін або стель:

(i) із зернистим тисненням, з рельєфним малюнком, забарвленою поверхнею, друкованим малюнком або інакше декорованого на поверхні (наприклад з текстильним ворсом), покритого або не покритого захисним прозорим шаром пластмаси;

(ii) із шорсткою поверхнею, яка утворена внаслідок наявності (змішування з папером) частинок дерева, соломи тощо;

(iii) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або інше тиснення, рельєфний малюнок, фарбований, з друкованим малюнком або декорований інакше; або

(iv) покритого з лицьового боку матеріалом для плетіння, з’єднаним або не з’єднаним у пара­лельні смуги, чи тканим або нетканим;

(b) бордюрів та фризів з паперу, оброблених зазначеними вище способами, у рулонах або не у ру­ло­нах, придатних для декорування стін або стель;

(c) настінних покриттів з паперу, виготовлених з декількох панелей, у рулонах або аркушах, з дру­кованим зображенням, які утворюють разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.Вироби на основі паперу або картону, придатні для використання як покриття для підлоги, так і настінних покриттів, включаються до товарної позиції 4815.

10. До товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або карти, нарізані за розміром, надру­ковані або ненадруковані, тиснені або нетиснені, перфоровані або неперфоровані.

11. До товарної позиції 4823 включаються серед інших (inter alia) перфоровані папір або картонні перфокарти для жакардових або аналогічних машин та паперові мережива.

12. За винятком виробів, що включаються до товарної позиції 4814 або 4821, папір, картон, целюлозна вата та вироби з них з надрукованими узорами, мереживами або іншими малюнками або зображеннями, які відповідають основному призначенню виробів, включаються до групи 49.

 

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 4804 11 і 4804 19 термін "крафт-лайнер" означає оздоблені або лощені машинним способом папір та картон у рулонах із вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас. % деревних волокон, одержаних хімічним, сульфатним або натронним способом. Маса 1 м2 таких виробів більш як 115 г і мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом відповідає значенням, наведеним нижче у таблиці. За будь-яких інших значень питомої маси 1 м2 опір продавлювання визначається шляхом лінійної інтерполяції або екстраполяції.

 

Маса, г/м2 Мінімальний опір продавлювання за Мюленом, кПа

 

2. У товарних підпозиціях 4804 21 та 4804 29 термін "мішковий крафт-папір" означає папір машинного оздоблення у рулонах із вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом, маса 1 м2 цього паперу не менш як 60 г і не більш як 115 г; цей папір повинен відповідати одній із зазначених нижче умов:

(a) мати індекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 3,7 кПа·м2/г, коефіцієнт розтягу­вання у поперечному напрямку більш як 4,5 %, у поздовжньому напрямку більш як 2 %;

(b) мати мінімальний опір роздиранню та міцність на розрив відповідним величинам, зазначеним у наведеній нижче таблиці, але за інших значень маси 1 м2 вони визначаються методом лінійної інтерполяції:

 

Маса, г/м2 Мінімальний опір роздиранню, мН Мінімальна міцність на розрив, кН/м
у поздовжньо-му напрямку у поздовжньому та поперечному напрямку у поперечному напрямку у поздовжньому та поперечному напрямку
1,9 6,0
2,3 7,2
2,8 8,3
3,7 10,6
4,4 12,3

 

3. У товарній підпозиції 4805 11 термін "папір для гофрування
з напівцелюлози" означає папір у ру­лонах, в якому не менш як
65 мас. % загальної маси волокна, становлять невибілені волокна деревини твердих (листяних) порід, одержаних напівхімічним способом; опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за мето­дом СМТ 30 (Corrugated Medium Теst при 30-хвилинній витримці), більш як 1,8 Н·м2/г при відносній воло­гості 50 % і температурі 23 0С.

4. У товарну підпозицію 4805 12 включається папір у рулонах, виготовлений головним чином із солом’яної целюлози, яка одержана напівхімічним способом з масою 1 м2 130 г або більше, опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за мето­дом СМТ 30 (Corrugated Medium Теst при 30-хвилинній витримці), більш як 1,4 Н·м2/г при відносній воло­гості 50 % і температурі 23 0С.

5. Товарні підпозиції 4805 24 і 4805 25 включають папір та картон, одержані повністю або переважно з маси, що одержана із регенерованого паперу або картону (макулатури та відходів). Тест-лайнер може також мати поверхневий шар із забарвленого паперу, одержаного з вибіленої або невибіленої нерегенерованої маси. Такі вироби мають індекс продавлювання за Мюле­ном не менш як 2 кПа·м2/г.

6. У товарній підпозиції 4805 30 термін "папір обгортковий сульфітний" означає лощений машин­ним способом папір з вмістом від загальної маси волокна більш як 40 мас. % деревних волокон, одержаних хімічним сульфітним способом із вмістом золи не більш як 8 % та індексом продавлювання за Мюле­ном не менш як 1,47 кПа·м2/г.

7. У товарній підпозиції 4810 22 термін "папір крейдований легковагий" означає папір, крейдований з обох боків, загальна маса
1 м2 якого не більш як 72 г, до того ж маса 1 м2 покривного шару на кожній поверхні не більш як 15 г, і не менш як 50 мас. % загальної маси волокна у композиції становлять деревні волокна, одержані механічним способом.

 

Додаткова примітка України:

У цій групі термін "що використовуються(-ється) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
4801 00 00 00 Папiр газетний у рулонах або в аркушах  
Папір та картон некрейдованi ґатунків, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного відливання:    
4802 10 00 00 - папiр та картон ручного відливання  
4802 20 00 00 - папiр та картон, що використовуються як основа для свiтло-чутливого, тепло-чутливого або електро-чутливого паперу або картону  
4802 30 00 00 - папiр, що використо-вується як основа для копiювального паперу  
4802 40 - папiр, що використо-вується як основа для шпалер:    
4802 40 10 00 - - без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або той, у якому такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна  
4802 40 90 00 - - iнший  
  - папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна:    
4802 54 00 00 - - з масою 1 м2 менш як 40 г  
4802 55 - - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах:    
4802 55 10 00 - - - з масою 1 м2 40 г або більше, але менш як 60 г  
4802 55 20 00 - - - з масою 1 м2 60 г або більше, але менш як 75 г  
4802 55 30 00 - - - з масою 1 м2 75 г або більше, але менш як 80 г  
4802 55 90 - - - з масою 1 м2 80 г або більше:    
4802 55 90 10 - - - - багатошарові  
4802 55 90 90 - - - - інші  
4802 56 - - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої — не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:    
4802 56 10 00 - - - з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4)  
4802 56 90 00 - - - інші  
4802 57 00 - - інші з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г:    
4802 57 00 10 - - - багатошарові  
4802 57 00 90 - - - інші  
4802 58 - - з масою 1 м2 більш як 150 г:    
4802 58 10 - - - у рулонах:    
4802 58 10 10 - - - - багатошарові  
4802 58 10 90 - - - - інші  
4802 58 90 - - - інші:    
4802 58 90 10 - - - - багатошарові  
4802 58 90 90 - - - - інші  
  - інші папiр та картон, з вмiстом волокон, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом, більш як 10 мас. % загальної маси волокна:    
4802 61 - - у рулонах:    
4802 61 20 - - - масою 1 м2 менш як 72 г та в яких більш як 50 мас. % загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом:    
4802 61 20 10 - - - - багатошарові  
4802 61 20 90 - - - - інші  
4802 61 80 - - - iнші:    
4802 61 80 10 - - - - багатошарові  
4802 61 80 90 - - - - інші  
4802 62 00 - - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:    
4802 62 00 10 - - - багатошарові  
4802 62 00 90 - - - інші  
4802 69 00 - - інші:    
4802 69 00 10 - - - багатошарові  
4802 69 00 90 - - - інші  
4803 00 Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в аркушах:    
4803 00 10 00 - целюлозна вата  
  - крепований папiр або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2 кожного шару:    
4803 00 31 00 - - не бiльш як 25 г  
4803 00 39 00 - - більш як 25 г  
4803 00 90 00 - iншi  
Крафт-папiр i картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803:    
  - крафт-лайнер:    
4804 11 - - невибiленi:    
  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хімічним сульфатним або натронним способом:    
4804 11 11 00 - - - - з масою 1 м2 менш як 150 г  
4804 11 15 00 - - - - з масою 1 м2 150 г або бiльше, але менш як 175 г  
4804 11 19 00 - - - - з масою 1 м2 175 г або більше  
4804 11 90 00 - - - iншi  
4804 19 - - iншi:    
  - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хімічним сульфатним або натронним способом:    
  - - - - які складаються з одного або кiлькох невибiлених шарiв та одного поверхневого шару вибiленого, напiввибiленого або забарвленого, з масою 1 м2:    
4804 19 11 00 - - - - - менш як 150 г  
4804 19 15 00 - - - - - 150 г або більше, але менш як 175 г  
4804 19 19 00 - - - - - 175 г або більше  
  - - - - iншi, з масою 1 м2:    
4804 19 31 00 - - - - - менш як 150 г  
4804 19 38 00 - - - - - 150 г або більше  
4804 19 90 00 - - - iншi  
  - мішковий крафт-папiр:    
4804 21 - - невибiлений:    
4804 21 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 21 90 00 - - - iншi  
4804 29 - - iншi:    
4804 29 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 29 90 00 - - - iншi  
  - іншi крафт-папiр i крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше:    
4804 31 - - невибiленi:    
  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:    
4804 31 51 00 - - - - крафт-папiр ізоляційний електротехнічний  
4804 31 58 00 - - - - iншi  
4804 31 80 00 - - - iншi  
4804 39 - - iншi:    
  - - - в яких не менш як 80 мас. % загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:    
4804 39 51 00 - - - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi  
4804 39 58 00 - - - - iншi  
4804 39 80 00 - - - iншi  
  - інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м2 більш як 150 г, але менш як 225 г:    
4804 41 - - невибiленi:    
4804 41 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  
  - - - iншi:    
4804 41 91 00 - - - - крафт просочений  
4804 41 99 00 - - - - iншi  
4804 42 - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом:    
4804 42 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 42 90 00 - - - iншi  
4804 49 - - iншi:    
4804 49 10 00 - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 49 90 00 - - - iншi  
  - iншi крафт-папiр та крафт-картон, з масою 1 м2 225 г або більше:    
4804 51 - - невибiленi:    
4804 51 10 00 - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 51 90 00 - - - iншi  
4804 52 - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом:    
4804 52 10 00 - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 52 90 00 - - - iншi  
4804 59 - - iншi:    
4804 59 10 00 - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержані хімічним сульфатним або натронним способом  
4804 59 90 00 - - - iншi  
Іншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiт- кою 3 до цiєї групи:    
  - папiр для гофрування:    
4805 11 00 00 - - з напівцелюлози  
4805 12 00 00 - - із солом’яної маси  
4805 19 - - інший:    
4805 19 10 00 - - - папір "Wellenstoff"  
4805 19 90 00 - - - інший  
  - тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону):    
4805 24 00 00 - - з масою 1м2 150 г або менше  
4805 25 00 00 - - з масою 1м2 більш як 150 г  
4805 30 - папiр обгортковий сульфiтний:    
4805 30 10 00 - - з масою 1 м2 менш як 30 г  
4805 30 90 00 - - з масою 1 м2 30 г або більше  
4805 40 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi  
4805 50 00 00 - папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону  
  - інші:    
4805 91 00 00 - - з масою 1 м2 150 г або менше  
4805 92 00 00 - - з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 225 г  
4805 93 - - з масою 1 м2 225 г або більше:    
4805 93 20 00 - - - виготовлені з макулатури  
4805 93 80 00 - - - інші  
Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька, пергамін та інший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:    
4806 10 00 00 - пергамент рослинний  
4806 20 00 00 - папiр жиронепроникний  
4806 30 00 00 - калька  
4806 40 - пергамін та iнший лощений папір, прозорий або напiвпрозорий:    
4806 40 10 00 - - пергамiн  
4806 40 90 00 - - iнший  
4807 00 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах:    
4807 00 30 00 - виготовлені з макулатури, покриті або не покриті папером  
4807 00 80 00 - iншi  
Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєні гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:    
4808 10 00 00 - папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi  
4808 20 00 00 - крафт-папiр мішковий, крепований, гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований  
4808 30 00 00 - крафт-папiр iнший, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований  
4808 90 00 00 - iншi  
Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копіювальний папiр або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:    
4809 10 00 00 - папiр копiювальний або аналогічний йому  
4809 20 - папiр самокопiювальний:    
4809 20 10 00 - - у рулонах  
4809 20 90 00 - - в аркушах  
4809 90 00 00 - iнший  
Папiр та картон покриті з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з викорис-танням сполучної речовини або без неї, без будь-якого iншого покриття, у тому числi із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру:    
  - папiр та картон для письма, друку або iнших графiчних цiлей, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом, або з вмiстом таких волокон не бiльш як 10 мас. % загальної маси волокна:    
4810 13 - - в рулонах:    
4810 13 20 00 - - - папiр та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використо-вуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону  
4810 13 80 00 - - - інші  
4810 14 - - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:    
4810 14 20 00 - - - папiр та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використо-вуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону  
4810 14 80 00 - - - інші  
4810 19 - - інші:    
4810 19 10 00 - - - папiр та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г, що використовуються як основа для фото-, тепло- або електрочутливого паперу або картону  
4810 19 90 00 - - - інші  
  - папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, із вмiстом волокон, бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна, одержаних механiчним або хіміко-механічним способом:    
4810 22 - - папір крейдований легковагий:    
4810 22 10 00 - - - у рулонах завширшки більш як 15 см або в аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та іншої — більш як 15 см у розгорнутому вигляді  
4810 22 90 00 - - - інший  
4810 29 - - iншi:    
4810 29 30 - - - у рулонах:    
4810 29 30 10 - - - - папір, який є основою для шпалер  
4810 29 30 90 - - - - інші  
4810 29 80 00 - - - інші  
  - крафт-папiр та картон, крiм тих, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей:    
4810 31 00 00 - - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких більш як 95 мас. % загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 150 г або менше  
4810 32 - - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 більш як 150 г:    
4810 32 10 00 - - - покритi каолiном  
4810 32 90 00 - - - iншi  
4810 39 00 00 - - iншi  
  - iншi папiр та картон:    
4810 92 - - багатошаровi:    
4810 92 10 00 - - - в яких всi шари вибiленi  
4810 92 30 00 - - - в яких вибiлений лише один зовнiшнiй шар  
4810 92 90 00 - - - iншi  
4810 99 - - iншi:    
4810 99 10 00 - - - папiр та картон вибiленi, покритi каолiном  
4810 99 30 00 - - - покритi слюдяним порошком  
4810 99 90 00 - - - iншi  
Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крiм товарів, перелiчених у товарній позицiї 4803, 4809 або 4810:    
4811 10 00 00 - папiр та картон, гудроновані, обробленi бiтумом або асфальтом  
  - папiр та картон, гумовані або клейкі:    
4811 41 - - самосклеювальні:    
4811 41 20 00 - - - завширшки менш як 10 см, покриті невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком  
4811 41 90 00 - - - інші  
4811 49 00 - - інші:    
4811 49 00 10 - - - папір з водяними знаками з гумованим або синтетичним клейовим покриттям  
4811 49 00 90 - - - інші  
  - папір та картон із покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм)):    
4811 51 00 00 - - вибілені, з масою 1 м2 більш як 150 г  
4811 59 00 - - інші:    
4811 59 00 10 - - - папір покритий поліетиленом, що здатний відокремлюватись, масою 1 м2 70/15г (папір/поліетилен)  
4811 59 00 90 - - - інші  
4811 60 00 00 - папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, масла, олії, або гліцерину  
4811 90 00 - іншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон:    
4811 90 00 10 - - нерозрізані друковані форми  
4811 90 00 90 - - інші  
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси  
Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формі книжечок або трубок:    
4813 10 00 00 - у формi книжечок або трубок  
4813 20 00 00 - у рулонах завширшки менш як 5 см  
4813 90 00 00 - iнший  
Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон:    
4814 10 00 00 - "зернистий" (з вкрапленнями) папiр  
4814 20 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або іншим способом оздобленого шаром пластмаси  
4814 30 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виготовленi з паперу, покритого з лицьового боку плетеним матерiалом, зв'язаним чи не зв'язаним у паралельнi пасма, або тканим чи нетканим  
4814 90 - iншi:    
4814 90 10 00 - - шпалери та аналогiчнi настінні покриття з гофрованого, пофарбованого або іншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси  
4814 90 90 00 - - iншi  
4815 00 00 00 Покриття для пiдлоги на основi з паперу або картону, розрiзанi або не розрiзанi за розмiром м2  
Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки:    
4816 10 00 00 - папiр копiювальний та iнший аналогiчний папiр  
4816 20 00 00 - папiр самокопiювальний  
4816 30 00 00 - трафарети для копiювальних апаратiв  
4816 90 00 00 - iншi  
Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв з паперу або картону та поштовий папiр; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя:    
4817 10 00 00 - конверти  
4817 20 00 00 - листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовий папiр  
4817 30 00 00 - коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя  
Папiр туалетний та аналогiчний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столовi серветки, пелюшки для немовлят, гiгiєнiчнi серветки i тампони, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:    
4818 10 - туалетний папiр:    
4818 10 10 00 - - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше  
4818 10 90 00 - - з масою 1 м2 кожного шару більш як 25 г  
4818 20 - носовики, серветки косметичні та рушники для рук:    
4818 20 10 00 - - носовики та косметичнi серветки  
  - - рушники для рук:    
4818 20 91 00 - - - у рулонах  
4818 20 99 00 - - - iншi  
4818 30 00 00 - скатертини та серветки  
4818 40 - гiгiєнiчнi прокладки i тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогiчнi гiгiєнiчнi вироби:    
  - - гiгiєнічнi тампони, прокладки та аналогiчнi вироби:    
4818 40 11 00 - - - гiгiєнічнi прокладки  
4818 40 13 00 - - - тампони  
4818 40 19 00 - - - iншi  
4818 40 90 00 - - дитячi пелюшки і пiдгузки та аналогiчнi гігієнічні вироби  
4818 50 00 00 - предмети одягу та частини одягу  
4818 90 - iншi:    
4818 90 10 00 - - вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гігієнічних цілях, не розфасовані для роздрiбної торгiвлi  
4818 90 90 - - інші:    
4818 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
4818 90 90 90 - - - інші  
Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi конверти, пакунки та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях:    
4819 10 00 00 - картонні коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону  
4819 20 00 - картонні коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або негофрованого картону:    
4819 20 00 10 - - з масою 1 м2 паперу або картону менш як 600 г  
4819 20 00 90 - - інші  
4819 30 00 00 - мiшки та пакети завширшки в нижнiй частинi 40 см або більше  
4819 40 00 00 - іншi мiшки та пакети, включаючи конічні (конусоподібні)  
4819 50 00 00 - iншi упаковки, включаючи конверти для грамплатiвок  
4819 60 00 00 - коробки для картотек, лотки для листів, ящики та скриньки для зберігання документів і аналогічні вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях  
Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних аркушів або інші), папки, зшивачi, самокопіювальні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:    
4820 10 - журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листів, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби:    
4820 10 10 00 - - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй  
4820 10 30 00 - - записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам'ятки для записiв  
4820 10 50 00 - - щоденники  
4820 10 90 00 - - iншi  
4820 20 00 00 - зошити  
4820 30 00 00 - знімні переплетіння (крiм обкладинок для книг), папки і зшивачi  
4820 40 - ділові бланки та формуляри самокопіювальні та поаркушно прокладені копіювальні набори:    
4820 40 10 00 - - нерозрiзанi друкованi форми  
4820 40 90 00 - - iншi  
4820 50 00 00 - альбоми для зразкiв або для колекцiй  
4820 90 00 - iншi:    
4820 90 00 10 - - обкладинки для книг з паперу або картону  
4820 90 00 90 - - інші  
Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадруковані:    
4821 10 - надрукованi:    
4821 10 10 00 - - самосклеювальні  
4821 10 90 00 - - iншi  
4821 90 - iншi:    
4821 90 10 00 - - самосклеювальні  
4821 90 90 00 - - iншi  
Бобiни, котушки, шпульки та аналогiчнi основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi):    
4822 10 00 00 - що використовуються для намотування текстильних ниток  
4822 90 00 00 - iншi  
Іншi папiр та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрiзанi за певною формою (або розмiрами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:    
  - папiр гумований або клейкий, у смугах, стрiчках або рулонах:    
4823 12 00 - - самосклеювальні:    
4823 12 00 10 - - - завширшки не більш як 10 см, покритий невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком  
4823 12 00 90 - - - інші  
4823 19 00 00 - - iншi  
4823 20 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi  
4823 40 00 00 - папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках  
4823 60 - пiдноси, тарелі (блюда), тарiлки, чашки, стаканчики та аналогiчнi речi з паперу або картону:    
4823 60 10 00 - - пiдноси, тарелі i тарiлки  
4823 60 90 00 - - iншi  
4823 70 - вироби з паперової маси формовані, вилиті або пресованi:    
4823 70 10 00 - - підноси та коробки для упаковки яєць, формовані  
4823 70 90 00 - - iншi  
4823 90 - iншi:    
4823 90 10 00 - - прокладки, шайби та iншi ущiльнювачi для цивiльної авiацiї  
  - - iншi:    
4823 90 40 - - - папiр та картон для письма, друку або інших графічних цілей:    
4823 90 40 10 - - - - з друкуванням, тисненням або перфорацією  
  - - - - інші:    
4823 90 40 91 - - - - - для оргтехніки та аналогічних цілей у стрічках або в рулонах  
4823 90 40 99 - - - - - інші  
4823 90 80 00 - - - iншi  

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 983

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!